165072-4438061b.jpeg
165072-4438061b.jpeg
S
Socialdemokratiet
Nicolai Kampmann
Født 28/8/1969 - Gift - 2 børn - 2650 Hvidovre
Nuværende stilling: Udviklingschef i medievirksomhed
Hvorfor bør man stemme på dig?
Vi skal have mindre støj mellem os. Både den trafikstøj, der er taget til og gør livet dårligere for mange borgere langs motorveje og togstrækninger i Region Hovedstaden. Men også mindre støj på sociale medier og i vores fælles, offentlige rum. Du skal lytte. Jeg skal lytte til dig. Vi skal have mere empati og nogle gange skrue lidt ned for os selv og op for opmærksomheden over for dem vi er sammen med. Som kandidat til Region Hovedstaden er jeg særlig optaget af vores psykiatri-behandling. Alt for mange unge har ondt i psyken. Vi skal prioritere at give plads. Det gælder sengepladser og behandlingstilbud. Men det gælder også om at tale med hinanden om de svære ting. At livet ikke altid er så succesfuldt, som det kan se ud på et billede, en SoMe ”post” eller når vi hurtigt siger ”det går meget godt”. Jeg vil arbejde for anerkendelse af de mange gode medarbejdere i Regionen. Vi har brug for dem og at nye kommer til i fremtiden. Jeg vil være en kandidat med erfaring og tålmodighed.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det glæder mig, at vi snart får letbane på Vestegnen. Men fx vores buslinjer til Hvidovre hospital og offentlig fra Amager til hospitalet er ikke godt nok. Vores kollektive tilbud, herunder priserne, skal være skarpt - ellers frygter jeg, at privatbilismen bliver for dominerende

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Synes vi har gjort - og stadig gør - det rigtig godt

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bør skelne til andre lande, fx Schweiz, for at lære hvordan flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Jeg tænker, man skal gøre det obligatorisk - for de fleste - efter grundskolen. Det er svært ikke at se, man vil have gavn af en erhvervsuddannelse på en eller anden måde i sit (forhåbentlig) lange liv, og det skal også være en option for de bogligt dygtigste eleve... Læs mere

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lige nu kan man bestemt se, at serviceniveau og ventetid ikke er ok. Men ellers har den faktisk fungeret fint. Det er en positiv omstændighed, at andre end læger kan tage telefonen på 1813. I de andre regioner har de meget store omkostninger ved vagtdækningen. Her har Region Hovedstaden valgt en mere fleksibel løsning

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I den bedste af verdener kom publikum til de gode oplevelser uanset om de foregik i byen eller på landet. Jeg ved ikke, hvilke muligheder vi har for at understøtte et godt kulturtilbud i yderområder, men anerkender, at man her har nogle større udfordringer med at få folk til, end man har på landet.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi kan finde penge, så ja. De udsatte har oftere et kortere liv end andre, de vil af en række grunde fravælge sundhedstilbud og er ofte mennesker, der har brug for en kærlig hånd i ryggen

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Er der en gevinst ved det? Jeg er ikke dogmatisk ift. privat eller offentlig ift. denne type opgaver. Det afgørende for mig, er arbejdet anerkendes og udføres på overenskomstmæssige vilkår og under rammer, hvor det er muligt for folk at nå opgaverne

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Brugerbetaling her vil typisk ramme dem, der dårligst har råd. Og det vil være et brud med en bærende præmis i vores model: Fri adgang til offentlig sundhedsrådgivning

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes, regionerne gør det godt. Kan ikke se, at demokratiet bliver styrket af at nedlægge dem.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Heldigvis har Region Hovedstaden netop øget bevillingerne til de fødende, så det er noget, der er fokus på

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes, det er vigtigst at se på en metrolinje til Hvidovre Hospital - gerne tænkt sammen med linje til Rødovre Centrum. To store knudepunkter i hhv. Hvidovre og Rødovre

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvad er andelen i dag Hvis det kan skabe større effektivitet - og borgerne har tillid til denne form for konsultation - kan det være et nyttigt værktøj

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mit hjerte banker stort for psykiatrien: De syge, de pårørende og de ansatte. Der er ikke nok sengepladser, mange steder er et for lille personale alt for presset. Det er meget vanskeligt, da vi også skal være dygtige til at håndtere andre forløb og alle patienter. Jeg glæder mig til - hvis valgt - at få større indsigt og evt. kommer med bud på, om/hvor der kan prioriteres ande... Læs mere
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (3)

Udviklingschef, Willmore

2021-d.d.

Chefredaktør, A4 Medier

2017-2021

Chefredaktør & Kommunikationschef, 3F

2012-2017

Uddannelse (1)

Kandidat, DJH, Aarhus, Journalistik

1992-1996

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

2926
Socialdemokratiet
209111
Regionsrådsvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
2926
Partiet i alt
209111
Kandidatens mærkesager
Sundhedsområdet generelt
Trafik
Ungdomsuddannelser
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat