227365-fb7b11aa.jpeg
227365-fb7b11aa.jpeg
S
Socialdemokratiet
Mads S. B. Pedersen
Født 29/12/1970 - Gift - 3 børn - 2500 Valby
Nuværende stilling: Uddannelsesleder på en ungdomsuddannelse
Hvorfor bør man stemme på dig?
Du skal stemme personligt på mig, da du mener, at miljøet er det vigtigste tema i den kommende valgkamp. Vi skal derfor sikre, at vores beslutninger i Region Hovedstaden har et positivt aftryk på vores miljø. Vi har kan én planet – der er ikke en PLAN(et) B For at gøre Region Hovedstaden til den grønneste region i Europa, skal vi mindske biltrafikken ved at skabe gode og miljøvenlige alternativer til privatbilismen. Vi skal derfor investere markant i den kollektive trafik, gøre den billigere at benytte, og den skal naturligvis være grøn. Vores sundhedsvæsen har gjort det fantastisk under pandemien, men det har tæret på både tid og ressourcer. Alt for mange patienter står i dag i kø til behandling. Vi skal derfor prioritere ressourcer til at mindske ventelisterne til behandlinger i sundhedsvæsnet. Målet må være at have Danmarks korteste ventelister på behandling i Region Hovedstaden. På grund af ovenstående tre mærkesager skal du stemme personligt på mig.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi vil vores miljøudfordringer til livs, skal vi investere massivt i vores kollektive trafik. Det er den eneste måde hvorved vi kan mindske privatbilismen og derved bedre vores miljø.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har været nemt at blive testet i hele regionen.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal i første omgang sørge for, at de 16 pct. af en ungdomsårgang, som ikke får en ungdomsuddannelse får en. Når det er gjort, kan vi begynde at diskuterer fordeling på ungdomsuddannelser.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Privathospitaler kan i visse tilfælde støtte op om vores offentlige sundhedsvæsen, så vi kan mindske ventelister til behandling og andre presserende opgaver.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Overordnet set virker telefonen efter hensigten.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De kulturelle indsatser/projekter skal laves der hvor flest mulig får gavn af disse. Vi må dog ikke glemme yderområderne.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre, at vi kan overdrage vores planet til næste generation i en bedre tilstand end den vi modtog den i.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi må ikke indføre brugerbetaling på sundhedsområdet, da det vil gøre adgang til sundhedsvæsnet til et spørgsmål om økonomi.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal gøre forholdene bedre for førstegangsfødende. De skal have ret til tre dage på fødegangen hvis det ønskes. Andengangsfødende skal have lov til at være 2 dage på fødegangen efter fødslen.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vigtigt at alle har kort afstand til et syge- eller sundhedshus. Det giver tryghed for alle samt sikre, at alle nemt kan komme frem og tilbage ift evt. behandling/undersøgelse.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have lige adgang til sundhedsvæsnet for alle - det er et kendetegn ved et godt samfund.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at vi fordeler de tosprogede elever på gymnasiet. En mere ligelig fordeling er godt for integrationen.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at det er de bedste som står for opgaven. Der skal være kvalitet i opgaveløsningen, det er det centrale.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har kun en planet - vi skal levere den i bedre forfatning end da vi modtog den.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må ikke koste et gebyr for at gå til sin praktiserende læge. Det vil gøre adgang til sundhedsvæsnet til et spørgsmål om økonomi.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alt for mange har oplevet dårlige fødsler pga. for dårlige normeringer. Det skal vi gøre bedre. Førstegangsfødende skal have ret til tre dage på fødegangen hvis det ønskes. Andengangsfødende skal have lov til at være 2 dage på fødegangen efter fødslen.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre mulighed for, at alle kan bevæge sig rundt i regionen med den kollektive trafik, så vi kan mindske miljøforureningen fra privatbilismen.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at alle nemt kan komme til akutbehandling. På den måde kan vi redde liv.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil være godt at udvide metrolinjen i København generelt og meget gerne med grene ud til resten af regionen.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man skal ikke afvise videokonsultationer, men det skal være et tilbud til den enkelte patient.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har rekordmange unge med psykiske udfordringer - vi er nødt til at hjælpe dem hurtigst muligt. Det fordre flere ressourcer til området - vi kan ikke være andet bekendt.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Medlems af Socialdemokratiets 8. kreds bestyrelse

2001-d.d.

Medlem af Valbys lokaludvalg for Socialdemokratiet

2014-2018

Formand for Socialdemokratiets 8. kreds

2007-2015

Formand for Socialdemokratiets 8. kreds

2007-2015

Erhvervskarriere (1)

Uddannelsesleder, Allerød Gymnasium

2018-d.d.

Uddannelse (3)

Master i Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet, Gymnasiepædagogik

2017-2019

Sidefag i Erhvervsøkonomi, Århus Universitet, Erhvervsøkonomi

2004-2006

Cand Mag, Ålborg og Københavns Universitet, Samfundsfag og idræt

1991-2000

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1154
Socialdemokratiet
209111
Regionsrådsvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
1154
Partiet i alt
209111
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Miljø og natur
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat