164720-f4033e5c.jpeg
164720-f4033e5c.jpeg
LA
Liberal Alliance
Louise Siv Ebbesen
Født 13/9/1990 - Gift - 2 børn - 2800 Kongens Lyngby
Nuværende stilling: Specialkonsulent, Økonomistyrelsen
Hvorfor bør man stemme på dig?
På familie området vil jeg helt konkret arbejde for: - Flere legepladser i Lyngby C fx ved Lyngby bibliotek, - Mere forældremedbestemmelse i folkeskoler og dagtilbud - Udvidet hjemmepasserordning, så pengene kan følge barnet fra 10 måneder til 6 år. - Frikommunestatus så private pasningstilbud fortsat kan oprettes og drives - Større transparens ift. kvaliteten af dagtilbud og skoler - Om Egentlig frihed til familierne får vi først, når skatten bliver sænket markant. For først der kan vi i højere grad disponere over vores egne midler og tid. Min vision er derfor at opnå Danmarks laveste skattetryk og højeste erhvervsvenlighed. Økonomien i kommunen er udfordret af to skandaløse beslutninger: Udligningsreformen og letbaneprojektet. Pengene til skattelettelser skal bl.a. findes ved at: - Stoppe unyttige prestigeprojekter og pseudoarbejdet i forvaltningen - Granske beskæftigelses- og integrationsområdet, således at vi begynder at stille højere krav til raske mennesker på ydelser mv.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Halvdelen af borgerne i Lyngby-Taarbæk er plaget af trafikstøj. Lyngby-Taarbæk Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj i stedet for at afvente, at staten tager hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Løsningen er at sænke de sociale ydelser.

Ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune halter så meget efter, at det skal tilføres mærkbart flere penge, selvom det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

TV2 viser for tiden dokumentaren ”Det er ikke slut endnu”. Den viser livet på Dagmarsminde, et privat demensplejehjem, hvor beboerne har et værdigt liv med omsorgsfuldt personale. Prisen pr. beboer er den samme som på kommunale plejehjem. Jeg vil se langt flere plejehjem som Dagmarsminde i Danmark og Lyngby-Taarbæk. Men det får vi kun, hvis kommunen åbner sig for private il... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Min vision for Lyngby-Taarbæk kommune er en kommune med landet laveste skattetryk. Min vision handler om frihed. For i Danmark arbejder vi til godt op af onsdagen for den offentlige sektor, og først derefter begynder vi at arbejde for os selv og vores familie. Vi råder derfor kun over ca. 50% af de penge vi tjener. Konsekvensen er, at vi frarøves dyrebar tid, som skal bruges... Læs mere

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det var en god beslutning at sætte Lyngby Stadion i udbud.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har for store problemer med utilpassede unge mænd af mellemøstslig herkomst, der udover vold og udviser dominerende adfærd. Når det er sagt har vi en anden gruppe af indvandrere, som er kommet her for at arbejde, fx kinesere, østeuropæere mv., der udfører en enorm vigtig opgave med at varetage vigtige samfundsfunktioner i en tid, hvor vi har mangel på arbejdskraft. Hvis m... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For at komme problemerne på plejehjemmene til livs skal vi forstå, hvad der får de omsorgsfulde tilbud til at blomstre op, og her spiller det private markedet en vigtigt rolle. Når borgere frit kan vælge mellem forskellige tilbud vil de, der leverer service af høj kvalitet blive efterspurgt. De steder, hvor brugerne behandles dårligt, vil brugerne søge væk fra og de vil med t... Læs mere

Sofia Osmani har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sofia Osmani har hævet skatten. Dette er alt andet end borgerlig politik. Derudover står serviceniveauet generelt ikke mål med skattetrykket. Jeg peger dog på Osamani, da alternativet i form af Simon Pihl (S) som borgmester, med røde støttepartiet, vil være en katastrofe for kommunen.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Højt sygefravær blandt pædagogisk-personale, problematiske normeringer og problemer med at rekruttere mv. giver alt for mange dage, hvor for få voksne står alene med alt for mange børn. Som bestyrelsesmedlem i min datters børnehave kender jeg forholdene indefra og ser et stort behov for at styrke området. Men det handler langtfra kun om penge. Forældrebestyrelsen skal h... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der stilles generelt for få krav til raske mennesker på sociale ydelser. Jeg så gerne, at kontanthjælpen mv. blev sænket markant. Det skal kunne betale sig at arbejde og vi har pt. mangel på arbejdskraft i flere brancher.

Den kommende letbane mellem Lundtofte og Ishøj er et godt projekt og er penge godt givet ud for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Letbaneprojektet er den største trafikpolitiske katastrofe i nyere tid. Det er til skade for beboere omkring ruten, virksomheder og handlende i Lyngby C. Det er tragisk at se vores ellers smukke by, blive fuldstændig transformeret pga. anlægsarbejdet til et stykke gammel teknologi, som dræner kommunekassen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Min tilgang til kulturpolitik er, at kultur så vidt muligt skal være selvbærende. For jeg køber ikke præmissen om, at det sublime kun kan opstå og trives, hvis det hviler på offentlig støtte. Se bare på den gastronomiske verden, hvor Danmark har restauranter i verdensklasse, som lever uden statsstøtte. Eller dansk arkitektur og billedkunst. Det er usundt, når kulturlivet i for ... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

TV2 viser for tiden dokumentaren ”Det er ikke slut endnu”. Den viser livet på Dagmarsminde, et privat demensplejehjem, hvor beboerne har et værdigt liv med omsorgsfuldt personale. Prisen pr. beboer er den samme som på kommunale plejehjem. Jeg vil se langt flere plejehjem som Dagmarsminde i Danmark og Lyngby-Taarbæk. Men det får vi kun, hvis kommunen åbner sig for private il... Læs mere
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (4)

Specialkonsulent, Økonomistyrelsen

2019-d.d.

Management konsulent, PriceWaterhouseCoopers (PwC)

2017-2019

Politisk konsulent, Liberal Alliance

2016-2017

Konsulent, Udenrigsministeriet

2015-2016

Uddannelse (1)

Kandidat, Københavns Universitet, Statskundskab

2010-2015

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

553
Liberal Alliance
17963
Kommunalvalg 2021

102
Liberal Alliance
555
Regionsrådsvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
553
Partiet i alt
17963
Kommunalvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
102
Partiet i alt
555
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat