281600-8b3dd271.jpeg
281600-8b3dd271.jpeg
LA
Liberal Alliance
David Ibsen
Født 24/7/1978 - Enlig - Ingen børn - 2860 Søborg
Nuværende stilling: Freelance oversætter
Hvorfor bør man stemme på dig?
1) Hvad vil vi og hvorfor? 2) Hvad skal vi gøre og hvordan? 3) Virker det og hvor godt? Disse tre par spørgsmål stilles alt for sjældent. Jeg ønsker et frit og retfærdigt folkestyre med bæredygtig vækst. Det kræver nytænkning og fornuftige løsninger - ikke ‘vild med vilje’, kommunale tilskud, projektmageri og bureaukrati. Hvad er kernevelfærd i grunden? Hvor går grænsen? Hvornår bliver det ‘rart at have, hvis andre betaler for det’? Hvornår er det frås? Borgerne er mennesker, ikke skaffedyr for kommunen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Trine Græse har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvorfor -skal- det koste mere at blive bedre?

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver vist sig selv, hvorfor jeg er enig…

Gladsaxe Kommune bruger for mange ressourcer på at leve op til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i sin overordnede strategi, Gladsaxestrategien.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark ligger oppe omkring 2. pladsen. i verdensmål. Skolerne i Gladsaxe er middelmådige.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvorfor -skal- alt være dyrere for at blive bedre? Og der er andre steder at spare.

Gladsaxe Kommune skal selv bruge flere penge på at mindske trafikstøj fra for eksempel Motorring 3 og Hillerødmotorvejen i stedet for at afvente, at staten hjælper med at tage hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når en rød regering ikke vil hjælpe en rød kommune, så lad os prøve med blå udgaver ;-)

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mærkeligt spørgsmål.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er masser af frås i kommunens budget, men også kommuneskatten kan sænkes.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan spare på ressourcerne og forbruget i stedet. Drop fx bagbelysningen af verdensmålene i den gamle politistation ved Buddinge st. Og sluk lyset på rådhuset, når folk går hjem.

Gladsaxe Kommune skal arbejde for og være med til at betale for at få den foreslåede letbane fra Nørrebro Station til Gladsaxe Trafikplads.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Letbaner er en håbløs og forældet løsning.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Private aktører og bedre ledelse kan bringe os videre, end noget vi ser i det kommunale.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Færre kommunikationsmedarbejdere - flere pædagoger.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Frihed til at vælge - og noget for pengene. Kommunen skal i stedet holde opsyn med forholdene og budgetter.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal og kan være plads til begge. Det der Vild med Vilje er dog noget pjat.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Begge dele skal og kan gøres.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvorfor -skal- alt være dyrere for at blive bedre?

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er andre løsninger end kommunale skattekroner, men flere anlæg trænger til forbedringer.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvorfor skal folk knokle sig ihjel for at betale for kunst, de ikke har lyst eller tid til at nyde? Er det en aktiveringsindsats for kunstnere?

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være hjælp til alle de børn og unge, der har brug for det.

Det er godt, at planerne om et nyt nationalt rostadion ved Bagsværd Sø ikke bliver til noget i denne omgang.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Husejere skal have nemmere ved at få ladeløsninger på grunden. Om muligt et skattefradrag. Og hvad med p-pladserne på rådhuset..?

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skatten skal ned, så borgerne har tid og råd til at dyrke motion. Sikken forrykt tanke, at fuldmægtige skal have løn for at skælde os ud, fordi ikke har mulighed for at motionere, netop fordi kommunen plyndrer borgene!
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bedre togforbindelse nord for Hillerød. Måske et førerløst S-tog? En ny Øresundsforbindelse?

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der har været næsten ensidigt fokus på akademikere. (Især blandt “arbejderpartiernes politikere.) Bedre skoler vil klæde unge bedre på til at træffe valget selv.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kun gode private udbydere overlever økonomisk. De andre bliver udkonkurreret. Det offentlige er lige modsat - dårligt drevne afdelinger får ekstra penge.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lad hellere folk beholde deres egne penge og efterspørge kultur, som de selv lyster.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Rent drikkevand er ren frihed. Fortidens synder i henter os. Lad os udvikle nye løsninger.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Væk med Sundhedsplatformen! Og lad os forbedre et håbløst planøkonomisk bureaukrati samt forebygge dårligdomme. Hvem i sundhedsvæsenet tjener penge på sunde borgere? Ikke mange, vel?

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være skadestuer flere steder - ikke pladderromantiske dyre hospitaler. Mere forebyggelse og helbredelse, mindre sagsbehandling og SP.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal forebygge frem for at helbrede - og helbrede frem for at sagsbehandle. Og hvorfor -skal- det koste mere?

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler dog ikke om kvoter, men om integration generelt. Hvis indvandrere undlod at bosætte sig i indvandrerghettoer, så ville problemet gå i sig selv.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det offentlige skal sørge for, at ting bliver udført, men ikke selv udføre alt.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sundhedsvæsenet bør reformeres generelt. Brugerbetaling vil kræve skattesænkninger, så man ikke betaler dobbelt.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kystsikring burde være et regionalt anliggende.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Drop SP, så jordemødre får mere tid med kvinde og barn. Den opfølgende sundhedspleje af barn og mor skal styrkes.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er svinedyrt at have bil og Uber blev forbudt af fagforening og især venstrefløjen. Folk på landet har netop brug for mulighede, men lad os nytænke.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvorfor er det enten eller?

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye løsninger kan sagtens være glimrende. Lad os da udvikle metoder, der sparer tid og penge for alle.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Området halter, men hvorfor ikke forebygge noget mere? Og skal det koste ekstra?
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Freelance oversætter, Selvstændig

2008-d.d.

Uddannelse (1)

Bachelor, CBS, International Business

2001-2004

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

140
Liberal Alliance
17963
Kommunalvalg 2021

76
Liberal Alliance
494
Regionsrådsvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
140
Partiet i alt
17963
Kommunalvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
76
Partiet i alt
494
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Trafik

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat