282942-b6551e4a.jpeg
282942-b6551e4a.jpeg
SF
Socialistisk Folkeparti
Phillip Bergenhammer Østergaard
Født 17/7/1997 - Enlig - Ingen børn - 2791 Dragør
Nuværende stilling: Sekretariatschef hos Grønne Gymnasier(en grøn NGO)
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er født i Tårnby, vokset op i Tårnby og arbejder nu i Tårnby. Jeg vil gerne være med til at arbejde politisk for min by. Det gør jeg i forvejen som lokalformand for SF, men hvis jeg får lov, vil jeg rigtig gerne gøre det i Tårnby Byråd også.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

En sammenlægning af Dragør Kommune og Tårnby Kommune er en god idé.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. Det er det virkelig ikke. Så kort kan det siges, men jeg vil gerne uddybe: Mere centralisering er hverken godt eller nødvendigt. Tårnby og Dragør samarbejder på flere punkter - og det er selvfølgelig godt. Men der er i begge kommuner store flertal i befolkningen imod en sammenlægning. I SF lytter vi til borgerne og siger klart nej til en sammenlægning.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Tårnby har vi ikke problemer med vores integration. Derfor er det ikke et område, der har brug for nye investeringer. Det vi skal sikre er, at vi generelt har gode skoler, og at både unge og voksne udenfor uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet kommer tilbage ind i varmen. Vi skal passe på hinanden og opbygge et stærkt lokalt fællesskab - uanset om man hedder Thygesen, Pe... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De udsatte grupper i vores by må og skal stå først i køen, når vi skal bruge pengene. Tårnby har et forfærdeligt ry som en by, der god for dem som ikke har brug for hjælp - men absolut ikke god for dem, der har. Det ry vil jeg rigtig gerne have, at vi kaster i skraldespanden og får hjulpet dem, der har allermest brug for det. Men der er flere ting i det end bare kommunens egne... Læs mere

Allan S. Andersen har været en god borgmester.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I SF er vi støtteparti til Socialdemokratiet på Tårnby Rådhus. Det giver os en masse indflydelse, men det kan kun fungere, når vi i SF har et godt samarbejde med socialdemokraterne. Det har vi i Tårnby.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, det skal der ikke. Tårnby har en af de allerlaveste kommuneskatter i hele landet - men vi ser ind i en fremtid med flere børn og flere ældre, og det er altså dyrt. For ikke at tale om en lokal jobkrise efter coronakrisen og en grøn omstilling, der heller ikke kan vente.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Rigtig mange unge, voksne og ældre borgere bevæger sig i forvejen meget - på cykel, til træning eller i vores brede idrætsliv. Der hvor vi skal være opmærksomme og gøre en særlig indsats, er ved de borgere hvor mere fysisk aktivitet er en vigtig del af forebyggelse af skader eller sygdom. Her skal kommunens tilbud være gode og fuld af kvalitet - og så skal de være gratis uden b... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et underligt spørgsmål. Idéen med velfærdsstaten er jo netop, at vi løser mange opgaver i fællesskab - fælles veje, fælles skoler, fælles busser og fælles ældrepleje. Mange mennesker "kan godt selv," men derfor lukker vi jo ikke folkeskolen og åbner en masse privatskoler i stedet. Men når det er sagt, bruger vi helt klart for få penge på de mennesker i vores by som virke... Læs mere

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et underligt spørgsmål. I Tårnby har vi heldigvis penge til både genoptræne og at forebygge skader og sygdom. Begge dele er hamrende vigtige - og nødvendige. Både fordi vi skal passe på hinanden, men også fordi det sparer os for en kæmpe ekstraregning i fremtiden.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er absolut ikke "let" at være arbejdsløs. Det er ikke det, man forsøger, når man er ledig - og derfor er det ærlig talt et underligt spørgsmål, som jeg undrer mig over, at TV2 har taget med. Vi skal sikre en aktiv jobindsats, hvor vi hjælper de ledige med konkret jobsøgning - derfor har SF sikret penge til et Jobværksted under Jobcentret for dem, der har svært ved jobsøgnin... Læs mere

Tårnby Kommune svigtede sine indbyggere ved ikke at kæmpe mere aktivt mod udvidelsen af Københavns Lufthavn i retninger af støjplagede boligområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. I SF er vi ikke imod, at Lufthavnen udvides, får flere afgange og flere medarbejdere. Men det skal selvfølgelig ske på en måde, så vi samtidig får grønnere fly, en mere bæredygtig lufthavn og gør meget mere for at mindske støjgener fra luftfarten. Vi skal leve i balance med hinanden - det siger sig selv.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, det skal der ikke. Tårnby har et af de allerlaveste skattetryk i hele landet - men vi ser ind i en fremtid med flere børn og flere ældre, og det er altså dyrt. For ikke at tale om en lokal jobkrise efter coronakrisen og en grøn omstilling, der heller ikke kan vente.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En ambitiøs klimaindsats er nødvendigt for enhver kommune i Danmark. Der er lavet store internationale klimaaftaler og Folketinget har vedtaget en klimalov. Men kommunerne skal også med. Fra København til Kalundborg og Tønder til Tårnby. Det har SF kæmpet for i Teknik- og Miljøudvalget, både da vi havde formandsposten for området og nu. Det bliver vi ved med, for det er hamrend... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Absolut ikke! Vi er alle sammen borgere i vores fælles by - man er ikke "et problem" bare fordi man er født et andet sted end lige præcis i 2770 Kastrup.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig kan man ikke trylle flere penge frem og heller ikke genopfinde den dybe tallerken, så vores ældrepleje bliver perfekt uden investeringer. Sådan fungerer verden ikke. Men det er alligevel et "men" - og det er Folketinget. Der er en Velfærdslov på vej, der kommer til at forpligte kommuner på at bruge flere penge på børneområdet og ældreområdet, når børnetallet stiger... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vi simpelthen nødt til. SF har siden debatten begyndte at komme frem været store fortalere for minimumsnormeringer og fik det også vedtaget ved forrige finanslov, hvor der blev afsat milliarder af kroner til kommunerne. Men pengene skal bruges klogt, så alle børn får flere voksne i hverdagen og pengene når ud til alle Tårnbys institutioner.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. Vi har i Danmark gang på gang set, at private hjemmeplejefirmaer opstår ud af det blå, vinder en offentlig kontrakt med et urealistisk lavt bud og ender med at gå konkurs. Med det samme skal kommunen så overtage de opgaver, virksomheden ellers havde lovet at løse, så ingen borgere står uden hjælp. Det ville være meget bedre at investere i vores egen ældrepleje og så give o... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, absolut ikke. Vi kunne selvfølgelig godt bebygge hele Kalvebod Fælled med lejlighedskomplekser og fabrikker. Men sådan gør vi altså ikke i Tårnby. Vores fælled er fredet, og det bliver der ikke lavet om på. Nogensinde.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tårnby er heldigvis rigtig godt med både i forhold til sikre cykelstier og gode veje. Men skal vi investere et af de to steder, så er det cykelstier som vi vil presse på for. Mange tårnbygensere har allerede valgt jernhesten, når de skal på arbejde i København eller andre steder på Amager, men det skal være endnu nemmere at træffe gode grønne valg i hverdagen.

Tårnby Kommune skal bruge færre ressourcer på at skabe jobs i rejse- og oplevelsesbranchen og flere ressourcer i andre brancher.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er rigtig vigtigt, at Tårnby bliver bedre til erhvervsudvikling og arbejder aktivt med det. Men det gælder både i og udenfor Lufthavnen. Vi har heldigvis også mange gode virksomheder udenfor Lufthavnen, men CPH og de mange andre virksomheder indenfor hegnet udgør tilsammen Danmarks største arbejdsplads, og det skal vi bygge videre på.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal vi - og det har vi faktisk lige gjort med budgetaftalen for næste år. Vi kommer til at lave et Jobværksted under Jobcentret, så vi ikke kun kan sende ledige på kurser og kontrollere deres jobsøgning, men tilbyde konkret hjælp og sparring.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tårnby er i forvejen en stærk idrætskommune, men vi skal selvfølgelig blive endnu bedre. Det handler både om at blive ved med at understøtte vores idrætsliv (som SF har kæmpet for gennem mange år, bl.a. da vi havde formandsposten i Kultur- og Fritidsudvalget), men også at bygge en ny folkeskole på Vestamager med en klar bevægelses- og idrætsprofil.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et stærkt kulturliv i Tårnby med både Den Blå Planen, Kastrupgårdsamlingen og Kulturzonen. Koncerter er vi også begyndt at få - blandt andet kommer Ed Sherran til Kastrup næste år. Det er et vigtigt område, men ikke vigtigere end folkeskolen, ældreplejen, klimaindsatsen og erhvervsudviklingen.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

På den korte bane: Ja. Vi er nødt til at hjælpe de elever, der har det allersværest i skolen. Hellere i dag end i morgen. Men på den lidt længere bane skal vi absolut også gøre noget for de elever, der klarer sig bedst. SF Tårnby har foreslået at lave en talentvejledning i folkeskolen, så de fagligt dygtigste elever også får et ekstra boost og kan udvikler sig mere. Derudover ... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Elbiler er fremtiden. Kommunen og partierne på rådhuset skal skubbe på for at få Tårnby med i den grønne omstilling. Det gør vi både ved at få opført ladestandere, indkøbe elbiler til kommunen og lave flere parkeringspladser til elbiler.

Tårnby Kommune bruger for mange ressourcer på at udvide og forbedre trafikforholdene på Englandsvej i stedet for at fokusere på at få mindsket bilismen gennem Tårnby Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, det gør vi ikke. Englandsvej er et centralt knudepunkt i Amagers trafik og benyttes af både københavnere, tårnbygensere, dragørborgere og en masse folk udefra. Derfor skal vi finde en løsning, der fungerer for alle - men selvfølgelig uden at kaste for mange penge i det. Derfor skal Tårnby arbejde sammen med både København, Dragør og Region Hovedstaden om en god løsning. Se... Læs mere
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Endnu engang: Nej, det eneste sted regionerne kan finde penge er ikke i vores egne pengekasser. Folketinget har en enormt vigtig opgave med at sikre den grønne omstilling i Danmark på alle niveauer og i alle sektorer. Her er transportsektoren rigtig vigtig, og der spiller den kollektive transport altså en nøglerolle. Så frem med tegnebogen Mette Frederiksen og Dan Jørgensen - d... Læs mere

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kunne selvfølgelig altid have været bedre. Men både i København, i Nordsjælland, på Vestegnen og på Amager (hvor jeg er lokal spidskandidat for SF) har jeg egentlig hørt fra andre borgere, at det har fungeret rigtig godt med mange teststeder og køer, der meget ofte ikke har været særlig lange.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er rigtig vigtigt, at flere tager en erhvervsuddannelse. Men det er ikke nok bare at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse - først skal erhvervsuddannelserne styrkes, og det bliver ikke gratis at løfte det efterslæb, der er efter årtiers manglende økonomi.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har Behandlingsgaranti i Danmark og det er godt. Men det offentlige sundhedsvæsen skal bruge flere penge, end der er i dag - ikke færre. Så privathospitaler løser ikke problemet. Det gør flere penge til sundhed.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der var store problemer med akuttelefonen i begyndelsen, men det fungerer heldigvis markant bedre i dag. Ikke perfekt - men godt. Et andet område der skal kigges på er selve Alarmcentralen, som der har været et par rigtig grimme sager om de sidste par måneder. Det er virkelig vigtigt, at vi får rettet op på de fejl og mangler, der er i Alarmcentralen.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Yderområderne må aldrig blive glemt, bare fordi regionen tilfældigvis hedder "Region Hovedstaden." Det er virkelig vigtigt med en balance, så både København, Nordsjælland, Vestegnen og Amager bliver husket.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Rent grundvand burde være så basalt, at alle politikere kunne blive enige. Det kan vi desværre ikke, men både i Folketinget og Regionsrådet er det noget, SF prioriterer meget højt.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej tak. Brugerbetaling er aldrig en god ting. Det gule sundhedskort skal være nøglen til sundhedsvæsenet - ikke Dankortet. Derimod vil jeg rigtig gerne have mindre brugerbetaling, så både psykologhjælp, fysioterapi og tandpleje også bliver gratis.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, det er de virkelig ikke. Hverken forholdende for de fødende eller arbejdsvilkårene for jordmødre, sygeplejersker, SOSU'er og portører. Fødeområdet er simpelthen direkte farligt for fødende og de børn, der skal have en så god start på livet som muligt. Det skal vi rette op på!

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er enormt vigtigt med de lokale hospitaler og sundhedshuse. Men det er ikke et enten-eller-spørgsmål, om vi skal have specialister på de små eller kun de store hospitaler. Vores sygehuse er enormt pressede og her kan en ny føde- og intensivafdeling på Amager Hospital f.eks. aflaste de eksisterende fødegange på Riget og i Hvidovre.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en underlig præmis, at vi absolut skal spare andre steder i regionen for at få råd til det. Der er en meget mere oplagt løsning: At Folketinget er deres ansvar bevidst og finder penge til området i stedet for at fodre regionerne med vores egen hale. Der mangler mere end 5 milliarder om året på det kommunale og regionale handicapområde, og hvis vi kigger på andre meget u... Læs mere

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er altid vigtigt at sikre blandede gymnasier, hvor elever med forskellige baggrunde møder hinanden. Men det handler altså ikke kun om sprog og etnicitet - det handler om elevernes sociale og økonomiske baggrunde. Præcis ligesom i folkeskolen er gymnasierne et sted, der skal være åbne for alle typer af elever.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja! Det skal vi helt sikkert. Kommunerne har haft ansvaret, siden amterne blev nedlagt i 2007 - og de har klokket gevaldigt i det. Mere end en tredjedel af mennesker, der lever med handicap, får ikke den hjælp de har brug for. Det er simpelthen ikke godt nok.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er absolut ikke noget, vi i SF synes er vigtigt i sig selv, at private virkosmheder løser opgaver for regionerne. Men kan det lade sig gøre på en måde, der både er god for Region Hovedstaden og regionens virksomheder, så er der selvfølgelig ikke noget galt i det.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Miljøbeskyttelse og rensning af giftgrunde burde være så basalt, at alle politikere kunne blive enige. Det kan vi desværre ikke, men både i Folketinget og Regionsrådet er det noget, SF prioriterer meget højt. Vi har lige fået afsat en milliard kroner i Folketinget til at rense giftgrunde - men det er desværre kun nok penge til de allerværste grunde. Vi skal videre end det, så v... Læs mere

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mindre brugerbetaling og mere velfærd til alle borgere - uanset deres privatøkonomi.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej tak! Regionerne skal hverken lægges ind under Sundhedsstyrelsen eller kommunerne. Der er så mange vigtige opgaver, der i dag hører under regionerne - og vi skal gerne have endnu flere, f.eks. handicapområdet som kommunerne siden amternes nedlæggelse i 2007 har drevet virkelig dårligt.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja tak. Lige nu er fødegangene enormt pressede, og det bliver en enormt vigtig opgave for det nye Regionsråd at løfte den opgave. På den korte bane vil det koste regionale penge at gøre noget ved problemet, men på lidt længere sigt må Mette Frederiksen og Magnus Heunicke åbne tegnebogen og finde penge til fødeområdet.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig skal man kigge på, hvordan pengene bruges i den kollektive transport. Men en buslinje må aldrig nedlægges, bare fordi andre busruter er mere populære. Så bryder vi den samfundskontrakt, der er i den kollektive tranport - at vi netop har busser, metro og lokaltog i hele regionen. Ikke kun de store byer og tætbefolkede områder.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Yderområderne må aldrig blive glemt, bare fordi regionen tilfældigvis hedder "Region Hovedstaden." Det er virkelig vigtigt med en balance, så både København, Nordsjælland, Vestegnen og Amager bliver husket. Men i den ideelle verden er Folketinget sit ansvar bevidst og kommer med flere penge til Akutberedskabet, så hele regioner bliver prioriteret ordentligt - fra Hellerup til H... Læs mere

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hospitalerne skal være så nemme som overhoved muligt at komme til. Metro til hospitalerne - også Hvidovre Hospital - er en rigtig god løsning, selvom det er dyrt og desværre tager lang tid at bygge.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke et sted, vi skal spare eller "effektivisere" som politikere elsker at kalde det. Men selvfølgelig, hvis de praktiserende læger selv kan få det til at gå op med deres forskellige patientgrupper, så er det da kun rigtig fint.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en underlig præmis, at vi absolut skal spare andre steder i regionen for at få råd til det. Der er en meget mere oplagt løsning: At Folketinget er deres ansvar bevidst og finder penge til området i stedet for at fodre regionerne med vores egen hale. Der mangler mere end 5 milliarder om året på det kommunale og regionale handicapområde, og hvis vi kigger på andre meget ud... Læs mere
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Sekretariatschef, Grønne Gymnasier (miljøorganisation)

2020-d.d.

Uddannelse (1)

Afsluttet, Professionshøjskolen Absalon, Leisureuddannelsen

2019-2021

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

432
Socialistisk Folkeparti
85602
Kommunalvalg 2021

62
Socialistisk Folkeparti
1057
Regionsrådsvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
432
Partiet i alt
85602
Kommunalvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
62
Partiet i alt
1057
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Ældre

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat