164765-042f5af4.jpeg
164765-042f5af4.jpeg
SF
Socialistisk Folkeparti
Melanie Clivaz-Nielsen
Født 3/5/1989 - Samboende men ikke gift - Ingen børn - 2635 Ishøj
Nuværende stilling: Sygeplejerske
Hvorfor bør man stemme på dig?
-Forbedring af sektorovergange: Patienterne skal ikke falde mellem to stole. Tiltag der skal afhjælpe dette: Digital oversigt som skal gå på tværs af sektorer med patientens diagnoser, kommunal hjemmepleje, ønsker til behandling for mm. Videokonsultation ved udskrivelse med deltagere fra hospital, primær sektor og egen læge. -Ulighed i sundhed: Jeg vil altid tænke på hvordan tiltag påvirker dem der er mest udsatte og vil bidrage til at finde initiativer som kan hjælpe dem der har det sværest, Derfor er jeg modstander af brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Der skal være sammenhængende forløb for de ældre medicinske patienter: F.eks. ambulante forløb der er målrettet den enkelte patient. -Sygeplejersker søger væk fra faget, og det skal der ændres på ved at skabe attraktive arbejdspladser med gode arbejdsforhold. Det er selvfølgelig svært og tager tid. Vi kan starte med obligatoriske introforløb og mulighed for samtaler om arbejdstid, da vi nogle gange vil arbejde mindre end andre.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det ville skabe endnu større udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale i den offentlige sundhedssektor, da de vil overgå til det private.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal drøfte prioritering af sundhedsudgifter da der ikke er råd til alt, men brugerbetaling er ikke løsningen.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fødende skal opleve en god fødselsforberedelse, og mulighed for at blive op til to dage på hospitalet efter fødslen., hvilket ikke er tilfældet i dag.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Begge dele er vigtige, da det nære sundhedsvæsen også er i udvikling og det er godt at flere behandlinger kommer tættere på borgerne.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal kobles op på de kommunale tilbud, så som ungdomsuddannelse, job osv. Da det er borgerens daglige liv.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det ville skabe ulighed samt en ny rapport fra VIVE viser at udlicitering både er en usikker vej i forhold til arbejdsmiljø og løn.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal ikke indføres brugerbetaling i det offentlige sundhedsvæsen, da det vil øge uligheden.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bør være fokus på rekruttering og fastholdelsesudfordringer, stigende antal ældre og medicinpriser mm. i sundhedsvæsenet, ikke omorganisering, da regionerne har vist sig at være effektive og gode og der er ingen udenlandske undersøgelser, der viser at et statsligt- eller et privat sundhedsvæsen er billigere eller mere effektivt end et offentligt.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien skal selvfølgelig have et særligt løft både økonomisk og personalemæssigt, fordi det historisk set har været underprioriteret, men ikke på bekostning af det somatiske område, som også er under pres i disse år.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Bestyrelsesmedlem i SF region Hovedstaden

2019-d.d.

Lokalpolitisk aktiv i SF-Ishøj

2021-d.d.

Lokalpolitisk aktiv i SF-Valby

2016-2021

Erhvervskarriere (1)

Sygeplejeske, Plejehjem

2020-d.d.

Uddannelse (2)

Professionsbachelor, Københavns Professionshøjskole, Sygepleje

2011-2016

Professionsbachelor, Københavns Professionshøjskole, Sygepleje

2011-2016

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

954
Socialistisk Folkeparti
85602
Regionsrådsvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
954
Partiet i alt
85602
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Miljø og natur
Sundhedsområdet generelt
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat