279935-7d50b226.jpeg
279935-7d50b226.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Else Marie Thorgaard
Født 12/9/1983 - Gift - 2 børn - 2000 Frederiksberg
Nuværende stilling: Idrætskonsulent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg passer på idrætten og børnenes hverdag. På Frederiksberg er vi aktive. Mange nyder at løbe en tur, dyrke yoga eller træne i fitness. Og børnene elsker at gå til boldspil, ketchersport, gymnastik og svømning. Det skal vi være stolte af og passe på. Det er vitaminer for vores trivsel, når vi er aktive, gør noget godt for os selv og mærker følelsen af at høre til. Børn skal have en hverdag fyldt med glæde, leg og fantasi i trygge og stabile rammer. Vi skal have omsorgsfulde og kompetente voksne, der støtter børnenes udvikling og trivsel. Derfor skal vi passe på de ting, der fylder i børnenes hverdag. Vi skal have tilstrækkelige idrætsfaciliteter, kortere ventelister, gode vilkår for foreningerne og moderne idrætstilbud for alle aldre på alle niveauer. Vi skal have pasningstilbud, hvor børnene får oplevelser med kultur og idræt, frisk luft hver dag, har lokal ledelse og hvor vi sikrer gode overgange i skiftene mellem vuggestue og børnehave og igen mellem børnehave og skole.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener det handler om at finde gode løsninger, der ikke går ud over øvrige kommunale områder. Et godt eksempel er de ungdomsboliger, der er bygget på Frederiksberg - her kan en ung få en ungdomsbolig mod at blive "buddy" for en flygtning. Det er en super god måde at integrere flygtninge på og samtidig hjælpe en ung til en bolig i byen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den absolut vigtigste opgave i vores velfærdssamfund er at hjælpe de mest udsatte mennesker. Man skal ikke være i tvivl om hjælpen, hvis man af den ene eller anden årsag får brug for den. For at sikre at hjælpen er god, omsorgsfuld og effektfuld er det væsentligt at alle vi andre husker på, at vi først og fremmest har et personligt og familiært ansvar for at passe på hinanden ... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene ligger som udgangspunkt bedst i borgernes egne lommer. Det er i høj grad også nær velfærd, når den enkelte eller familierne selv bestemmer, hvordan de ønsker at bruge deres penge. Derfor skal vi hele tiden kigge på, om kommunen har brug for alle de penge, der indkræves - eller om der kan sendes penge retur i form af skattelettelser.

Frederiksberg Kommune skal bruge penge på at få revet Bispeengbuen mellem København og Frederiksberg ned og lede trafikken under jorden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et vigtigt projekt og jeg mener Frederiksberg skal bruge masser af kræfter på at overbevise staten (som ejer Bispeengbyen) om, at der ikke skal kastes penge flere penge efter renovering af Bispeengbuen, men at pengene i stedet skal bruges på at få den under jorden.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Overordnet er vi meget aktive på Frederiksberg. Det er vigtigt, at kommunen sikrer rammerne for, at vi kan opretholde det ved at gøre det attraktivt at være fysisk aktive. Gode eksempler på dette er KU.BE, hvor man kan komme og boltre sig i fantastiske inspirerende omgivelser. Ander eksempler er løberuter, træningsstationer og de mange fitnesscentre rundt i byen. Derudover skal... Læs mere

Frederiksberg Kommune skal investere i at forbedre cykelstierne på Frederiksberg, selv hvis det betyder, at parkeringspladser må inddrages, og biler får mindre plads på vejene.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er helt centralt, at der er gode vilkår for cykler på Frederiksberg og det skal gøres attraktivt at tage cyklen. Men det er også vigtigt at have øje for, at mange har brug for en bil i det daglige - af arbejdsmæssige eller familiære logistiske årsager. Det er ikke en god løsning at gøre deres hverdag endnu mere presset ved at sløjfe parkeringspladser eller lukke veje. Samt... Læs mere

Frederiksberg bruger for mange ressourcer på at forbedre forholdene for Frederiksberg Kommunes elbilejere og bør i stedet fokusere mere på at få folk til at vælge offentlig transport eller cyklen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Rigtig mange familier er afhængige af at have en bil for at få hverdagen til at hænge sammen - og mange har en bil for at kunne få oplevelser uden for Hovedstadsområdet. Det er også vigtigt for dannelse. Det bør ikke være målet at presse familier til at droppe bilen, men tværtimod sikre en balance mellem de forskellige transportformer - bil, cykel, offentlig transport.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det ved jeg desværre ikke meget om, så det har jeg svært ved at udtale mig omkring. Men generelt set, mener jeg vi alle har et personligt ansvar for først og fremmest at forsørge sig selv, for at sikre, at der er tilstrækkelig god hjælp til de mennesker, der virkelig har brug for det.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener forebyggelse er helt essentielt i forhold til at sikre trivsel og livsglæde for os mennesker - og i forhold til at kunne få økonomien på sundhedsområdet til at hænge sammen. Genoptræning er reelt set også en form for forebyggelse, da det tilsigter, at der ikke sker tilbagefald/genindlæggelser. Derfor skal genoptræning selvfølgelig også prioriteres. Men grundlæggende ... Læs mere

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er mit indtryk, at jobcenteret på Frederiksberg er rigtig dygtige til at hjælpe mennesker tilbage i arbejde. Noget af det vigtigste for vores trivsel er, at vi har et arbejde, vi er glade for, hvor vi føler os værdsat og hvor vi føler vi gør en forskel.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundskylden er en potentiel bombe under helt almindelige mennesker, der for længe siden købte en bolig på Frederiksberg, men som nu ikke længere har råd eller indkomst til at betale de løbende udgifter, fordi deres boligskat er steget voldsomt over tid. Sådan bør boligskatterne ikke skrues sammen.

Løftet om minimumsnormeringer i daginstitutioner fra 2022 er en god idé.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Minimumsnormeringer OG lokal ledelse på alle institutioner er vigtigt. I diskussionen om minimumsnormeringer glemmer man ofte at fremhæve, at vi på Frederiksberg udover minimumsnormeringer også prioriterer at have ledelse siddende på alle institutioner. I KBH har man fx klynge-ledelse, hvilket betyder et højere normeringstal på papiret - men til gengæld fravær af daglig ledels... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For vores kommende generationer, skal vi tage klimaudfordringerne alvorligt. Derfor synes jeg det er fornuftigt, at Frederiksberg har som mål at blive Co2-neutral i 2030. For at det kan nås, vil der utvivlsomt være områder, hvor vi bliver nødt til at prioritere anderledes, end vi finder sjovest. Men generelt set mener jeg den primære opgave bliver at lave eksisterende boliger o... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle mennesker er forskellige - uanset, hvilken baggrund man kommer fra. Derfor er det svært at generalisere på dette spørgsmål. Jeg er overbevist om, at vi i Danmark kan blive langt bedre til at se ressourcerne og potentialerne i de mennesker, der kommer til landet - men samtidig er det velkendt, at der med øget flygtninge og indvandrer også medfølger udfordringer.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler i høj grad om kvalitet, kultur, konkurrence og valgfrihed. Vi skal have en kultur, hvor vi med stolthed passer på de gamle. Hvor vi giver de gamle værdighed og valgfrihed til at vælge anderledes, hvis ikke de er tilfredse. Det koster ikke penge.

Simon Aggesen har været en god borgmester, siden han overtog posten i 2019.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Han har formået at sætte fart på den grønne omstilling i byen og opprioritere børneområdet. Det var tiltrængt og det har han formået at gøre på den korte tid, han har haft borgmesterposten. Jeg mener han er den rigtige at have i spidsen for den udvikling.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man siger, at barnets første 3 år er de vigtigste - og er med til at forme barnets fremtidige muligheder i livet. Derfor er det vigtigt, at vi har daginstitutioner af høj kvalitet og der er hænder nok til dels at passe på børnene - og dels at udvikle børnene og give dem selvværd og tro på egne evner. Derfor er det godt, at Frederiksberg som landets første kommune indførte mini... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være langt bedre muligheder for selv at vælge, hvem man ønsker at få hjælp af. Det gælder i øvrigt også plejehjem - det skal være lettere at vælge og drive et privat plejehjem. Det er ikke kun godt for den enkelte selv at kunne vælge - det er også godt med konkurrence på området, så vi sikrer en god og høj kvalitet.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes virkelig, der bliver passet godt på de grønne områder i byen. Med den nye biodiversitetspolitik, er det endvidere vedtaget, at der skal være en "biofaktor" i alle lokalplaner, således at området sikres grønne og levende områder.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at prioritere nye cykelstier, så infrastrukturen fungerer og børn og unge også føler sig trygge på cykel i byen

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror det handler om at afsætte ressourcer til at kigge på det enkelte menneske. Hvad har vedkommende af ønsker, behov, ressourcer og motivation? Jeg ved ikke om det nødvendigvis skal koste flere penge, men det kan være, man kan kigge på de arbejdsmetoder man anvender. Er de effektfulde eller skal der tænkes nyt?

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er akut brug for at kigge på idrætsområdet, da alt for mange børn lige nu står på ventelister til idrætstilbud. Vi ved, at jo tidligere børn starter til idræt, des større sandsynlighed er der for, de gode sunde vaner fortsætter ind i voksenlivet. Så udover at medvirke til børns trivsel og give venskaber og oplevelser for livet, så er foreningsidrætten også en investering i ... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kultur binder os sammen. Det giver en fælles referenceramme og det giver fælles oplevelser. Derfor skal der være gode kulturelle tilbud, der kan danne og uddanne os som mennesker - og her tænker jeg både på den brede og den finere kultur og biblioteker. Frederiksberg har et fantastisk kulturliv, som vi skal værne om.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udfordrede børn skal have den fornødne hjælp- og i det omfang det er muligt også indgå i et normaltilbud. Men det skal ikke være på bekostning af de mange og de velfungerende elever. Så hellere lave et kvalitetstilbud specialiseret til børnene. I øvrigt mener jeg, vi skal styrke indsatsen for de elever, der har brug for ekstra boglige/faglige udfordringer i folkeskolen fo... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Gennem de seneste år har der været stor og nødvendig omlægning af p-pladser til el-pladser. Det er rigtig godt. Nu har vi nået et niveau, hvor tempoet kan skrues ned og omlægning af p-pladser skal følge den generelle udskiftning af bilparken fra benzin til el.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ikke problemer i de almene gymnasier skyldes forældres indkomst. Jeg tror tværtimod det skyldes, at alt for mange unge tager på almen gymnasie fordi det er det lette valg , men måske har interesse i andre områder.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener der er behov for at have en konstruktion, hvor sundhedsopgaverne ligger placeret. Vi skal ikke blot afskaffe regionerne og så have et nyt skel mellem kommune og region. Det kunne være et organ, der varetog al sundhed for bedre sammenhæng.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror der er ressourcer og hænder at hente, hvis man kigger på jordemødrenes opgaver. Er det nødvendigt med så mange jordemoder-besøg for ukomplicerede graviditeter hos flergangsfødende? JEg tror mange undersøgelser ville kunne foretages hos egen læge.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Idrætskonsulent, DGI

2011-d.d.

Uddannelse (1)

Kandidat, Københavns Universitet, Idræt og statskundskab

2005-2011

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1095
Det Konservative Folkeparti
190020
Kommunalvalg 2021

173
Det Konservative Folkeparti
24607
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
1095
Partiet i alt
190020
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
173
Partiet i alt
24607
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat