227096-3c043f1f.jpeg
227096-3c043f1f.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Jørgen Johansen
Født 10/8/1965 - Gift - 2 børn - 3450 Allerød
Nuværende stilling: Salg og marketingchef / Byrådsmedlem
Hvorfor bør man stemme på dig?
Vi skal udbygge vores kommune med respekt for vores omkringliggende natur. Når vi taler om byudvikling skal vi i større grad finde plads til udviklingen de steder, hvor vi allerede har bygget, eller hvor det ikke vil være på bekostning af kommunens små grønne åndehuller. Derudover skal vi blive bedre til at udnytte eksisterende m2. Vores mange fællesskaber i Allerød er en forudsætning for, at vi har et godt liv, hvor vi har plads til forskellighed, og hvor vi hver især kan byde ind med det, som vi har mulighed for at give til hinanden. Vi skal derfor prioritere vores fællesskaber. Vores økonomi skal være i balance, og vi skal hele tiden tilpasse den, så vi kan håndtere de udfordringer, der end måtte komme. Allerød fortjener et bredt samarbejde i byrådet, hvor alle politikere kan byde ind, og vores borgere kan mærke deres stemme få indflydelse på Allerøds udvikling. Jeg vil være beæret, hvis jeg igen får lov til at stå forrest for dette arbejde i næste byrådsperiode.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal hjælpe flygtninge og indvandrere med at få job og blive en del af vores fællesskab. Det koster os ingen penge.

Etableringen af erhvervsområdet med tung industri ved Farremosen håndterede Allerød Kommune godt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er generelt enig i at Allerød Kommune har håndteret etableringen af erhvervsområdet godt. Dog kan jeg konstatere, at Pankas i stor grad har "trukket os rundt i manegen", som det passer dem.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal gøre det muligt for alle at leve et normalt liv i Allerød - Men det behøver nødvendigvis ikke at koste flere penge.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores drift skal være optimal, og vi skal ikke opkræve mere skat, end der er behov for. På nuværende tidspunkt har vi et niveau for budget og kommuneskat, som er tilpas.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er min opfattelse, at penge givet til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgere betyder sundere borgere og færre udgifter senere hen.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ændre vores system, således at borgere uden overskud og med behov for hjælp kan få den nødvendige hjælp, mens de borgere med et større overskud til at klare sig selv, gør dette.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er min opfattelse at bedre genoptræning vil føre til færre udgifter forbundet med genindlæggelser.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Allerød Kommune er vi gode til at at hjælpe hinanden og stille krav, som sammen gør, at vi mindsker arbejdsløsheden i kommunen.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores drift skal være optimal, og vi skal ikke opkræve mere skat, end der er behov for. På nuværende tidspunkt har vi et niveau for budget og grundskyld, som er tilpas.

Hvis Farumbanen forlænges til Hillerød, skal den ledes langs Hillerødmotorvejen og ikke via Høvelte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ser ingen fordel i at på bekostning af vores natur at udarbejde en ny bane, som kører parallelt med den bane, som allerede findes. Vi skal ikke bruge flere penge på at udarbejde denne løsning. I stedet skal vi udnytte de stationer og baner som vi allerede har, hvilket foreslås i Høvelte løsningen.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er nødt til at prioritere tiltag som kan sænke kommunens CO2-udledning, hvis vi vil fortsætte med at være en progressiv kommune.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge og indvandrere er bestemt en ressource for lokalsamfundet. Jeg oplever, at størstedelen af flygtninge og indvandrere i Allerød er faldet godt til i kommunen og beriger os kulturelt.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er min opfattelse, at vi kan levere en betydeligt bedre ældrepleje, hvis vi i større grad fokuserer på den enkelte borgers behov, og at vi fjerner noget af den unødvendige kontrol. Vi skal være bedre til at prioritere vores ressourcer på ældreplejen.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har mange gode daginstitutioner i Allerød. Jeg synes derfor, at vi bør hjælpe der, hvor behovet er størst og hvor vi oplever større udfordringer.

Karsten Längerich har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er min opfattelse, at vi i denne byrådsperiode har fået en dårligere økonomi f.eks. en meget lavere kassebeholdning. Derudover er det min mening, at Karsten Längerich ikke har fremsat nogen nye visioner for kommunen i sin borgmesterperiode.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er min holdning, at konkurrence fra private aktører vil være med til at udfordre og forbedre vores serviceniveau for kommunens ældrepleje.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal værne om vores grønne områder, når vi skal udvikle vores kommune. Vi bør derfor i større grad finde plads til byudvikling de steder, hvor vi allerede har bygget, eller hvor det ikke vil være på bekostning af kommunens små grønne åndehuller.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal løbende foretage en prioritering af hvorvidt renovering af eksisterende veje eller etablering af nye cykelstier skal prioriteres. Dette skal gøres i tæt dialog med kommunens borgere, samt med indspark fra borgeren i Borgertip

Det er en god idé at bygge 114 nye boliger på det grønne område Enghaven Nord.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal prioritere vores grønne områder i kommunen.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er min vurdering, at vi faktisk gør det godt på dette område, og jeg vil i stedet prioritere kommunens ressourcer til andre kommunale områder, hvor behovet er større.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Idræt er en god måde, hvorpå at vi kan holde os i gang. Idræt er med til at holde os sunde og er forebyggende mod senere helbredsudfordringer. Vi skal derfor prioritere at bruge penge på idrætsområdet.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kunst og kultur er med til at skabe god stemning, harmoni og sammenhold blandt os borgere. Vi skal prioritere vores fællesskab.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal altid hjælpe børn som har behov for hjælp. Vi skal gøre det på en måde så det giver mening for alle eleverne, således at alle elever støttes og udfordres i deres læring.

Det er problematisk, at den aktuelle kønsfordeling i Allerød Kommunes byråd er 18 mænd og 3 kvinder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kønsfordelingen i byrådet bør afspejle kommunens befolkning.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have fokus på at få tænkt den grønne omstilling ind i de nuværende løsninger i kommunen. Vi er ikke langt nok med at sikre pladser til el-biler.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (8)

Byrådsmedlem, Allerød Kommune

2009-d.d.

Medlem af Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

2018-2021

Borgmester

2014-2017

Formand for Økonomiudvalget i Allerød Byråd

2014-2017

Gruppeformand for Konservative Allerød byrådsgruppe

2010-2014

Medlem af Skoleudvalget i Allerød Kommune

2009-2013

Medlem af Teknik- og Planudvalget i Allerød Kommune

2009-2013

Byrådsmedlem i Allerød Kommune

1998-2004

Erhvervskarriere (4)

Salgs- og Marketingschef, Washtec A/S

2018-d.d.

Borgmester, Allerød Kommune

2014-2017

Områdechef, Shell

1998-2013

Forretningschef, Q8 - Service station på Frederikssundsvej i Brønshøj, Allerød og Herlev

1992-1998

Uddannelse (4)

, Axelos, Projektledelse; God Projektstyring og Prince2

2018-2018

Master i Forandringsledelse, Probana Business School

2014-2015

, Mannaz A/S, Projektlederuddannelse

2002-2003

Merkonom i Markedsføring, Lyngby og Omegns Handelsskole, Markedsføring I; Markedsføring II; Markedsføring III; Ledelse og samarbejde; Virksomhedsøkonomi; Virksomhedsorganisation

1990-1993

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

1502
Det Konservative Folkeparti
4626
Regionsrådsvalg 2021

1360
Det Konservative Folkeparti
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
1502
Partiet i alt
4626
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
1360
Partiet i alt
190020
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat