262125-c1f49c78.jpeg
262125-c1f49c78.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Jane Hjort
Født 15/7/1975 - Samboende men ikke gift - 2 børn - 2650 Hvidovre
Nuværende stilling: Aut. klinisk diætist
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg synes du skal stemme på mig, da jeg kan bidrage med en mere nuanceret tilgang til sundhedsvæsnet. Jeg har en kostfaglig baggrund, derudover har jeg både arbejdet på hospitalet og nu som selvstændig diætist. Udover det sundhedsfaglige, så har jeg en tæt tilknytning til børnepsykiatrien, hvor jeg som pårørende har oplevet hvordan systemet er. Jeg stiller kun op til regionsrådet, men jeg har et tæt samarbejde med min lokalforening. Jeg mener at det er utrolig vigtigt at vi får et tættere samarbejde mellem kommune og region.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg bor i Hvidovre og der har der været mange muligheder for at blive testet. Der har selvfølgelig været nogle spidsbelastede perioder, hvor det har været svært at få en tid, men overordnet set har det fungeret fint.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal prioritere at få unge til at vælge de uddannelser, hvor de kan få arbejde bagefter. Vi skal uddanne til jobs ikke arbejdsløshed

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ofte er ventetiden for lang.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kulturen skal være der hvor menneskerne bor

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det mener jeg ikke, at det er en opgave for regionen

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er uacceptabelt at der er så stor mangel på jordmødre. Derudover skal alle 1. gangs fødende have ret til at være 48 timer på barselsgangen.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark er et lille land, med korte afstande og hvis vi bliver syge skal vi have den bedste behandling. Når afstandene er så små, så vil jeg altid prioritere ekspertise frem for korte afstande

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre at social udsatte får en god behandling i sundhedsvæsnet, men måske kan det åbne op for besparelser andre steder, fx hvis man med øget sundhed kan få flere i arbejde

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Diversitet er godt, også på skoleområdet, men vi skal som politikere aldrig løse ét problem ved at skabe et andet. At fordele elever ud fra forældres indtægt og dermed risikerer at nogle elever skal køre langt til skole og at skille kammerater fra hinanden, det er en dårlig løsning.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener at opgaverne klares bedst i det nære miljø, i dette tilfælde kommunerne, men jeg synes samtidig også der trænger til opstramning på handicapområdet i nogle kommuner.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

'Vi skal lade privat virksomheder løse opgaver der hvor det giver mening.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det mener jeg ikke, at det er Regions opgave

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt skal akutområdet have et løft

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja - OG TIL HVIDOVRE HOSPITAL. Vi skal naturligvis sikre at både ansatte, patienter og pårørende kan komme til og fra hospitalet.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis patienten er tryg ved behandling over telefon eller video, så skal vi NATURLIGVIS åbne for den mulighed

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er sikker på at god behandling i psykiatrien automatisk kan betale sig. Ubehandlede psykisk syge, koster samfundet flere penge på sigt, end velbehandlede psykiske syge.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

aut. klinisk diætist, Aut. klinisk diætist Jane Hjort

2015-d.d.

Uddannelse (3)

Klinisk diætist, Diætistskolen ved Århus universitet

2003-2004

Økonoma, Økonomaskolen

2000-2002

, Ringsted Tekniske skole og Sannas Conditori i Århus, Konditor

1993-1997

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1254
Det Konservative Folkeparti
190020
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
1254
Partiet i alt
190020
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Sundhedsområdet generelt
Trafik

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat

Odins Vikingehær