260732-c0f2b65b.jpeg
260732-c0f2b65b.jpeg
RV
Radikale Venstre
Thomas Rohden
Født 31/1/1996 - Ikke oplyst - Ingen børn - 2300 København S
Nuværende stilling: Studerende, Københavns Universitet
Hvorfor bør man stemme på dig?
Sæt psykiatrien først: Psykisk sygdom behandles i Danmark som en andenrangssygdom. Mennesker med en psykisk lidelse hører ikke hjemme på en venteliste, men har behov for hjælp. For mental sundhed er mindst lige så vigtigt som fysisk sundhed. Derfor vil jeg sætte psykiatrien øverst i de politiske prioriteringer for at bekæmpe lange ventelister og mangel på sengepladser. Traumatiserede flygtninge skal hjælpes: Danmark har et af verdens bedste behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge. Men det tager i gennemsnit 15 år fra ankomsten til Danmark, før denne behandling begynder. Ubehandlede krigstraumer er både invaliderende for den enkelte men også ødelæggende for integrationen. Jeg kæmper for, at der igangsættes en systematisk opsporing af traumatiserede flygtninge. Hovedstaden skal være Danmarks grønneste region: Jeg kæmpe for, at vi helt udfaser fossile busser og biler, reducerer forbruget af rødt kød med 70% og fremrykker regionens klimamål med to årtier. Klimaet venter ikke!
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skal vi nå parisaftalens målsætninger, er vi nødt til at skaffe store CO2 reduktioner i transportsektoren. Her er udbuddet af god offentlig transport helt afgørende, fordi det både reducere forurening og trængsel.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt har vores covied-19 testfunktioner fungeret rigtigt godt, selvom der særligt i starten var nogle udfordringer med lange køer.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have flere faglærte i Danmark. Men dette skal ikke nødvendigvis ske på bekostning af de almene gymnasier. For uanset om du ender som tømmer eller ingeniør, så er der mange ting de almene gymnasier kan lærer dig.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er sund fornuft at samarbejde med privathospitaler, der kan være med til at sikre bedre kvalitet for pengene.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil ikke være med til at nedprioritere kulturen i København. Kulturen er for alle - både dem der bor i København K og dem der bor i Gribskov.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal gøre alt for at beskytte vores grundvand. Danmark skal være et land hvor vi har rent og sundt drikkevand i haner, der ikke indeholder gift og sprøjtemidler.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal være gratis at tilgå behandling i det danske sundhedsvæsen. Den fri og lige adgang til sundhed er vigtig fore vores samfund.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De fleste fødende har heldigvis en god oplevelse i Region Hovedstaden. Men for mange fødende oplever desværre, at der ikke ikke er tilstrækkeligt personale til, at sikre en god og tryg fødsel.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vigtigste er at regionens sygehuse kan behandle mennesker og gøre dem raske, ikke hvor disse sygehuse er placeret. Derfor vil jeg ikke fastholde små afdelinger, hvis de ikke kan levere en høj kvalitet.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er godt at skabe blandede skoler - det skal vi have meget mere af. Vi skal dog samtidig altid tage et stort hensyn til elevernes valg og ønsker, så elevfordeling ikke fratager unge mennesker deres uddannelsesdrømme.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Særligt de små kommuner besidder ikke de kompetencer det kræver at drive de de specialiserede handicaptilbud. Derfor bør de overgå til Regionerne.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en god ide at konkurrenceudsætte flere tekniske opgaver, såfremt det kan være med til at spare penge eller løfte kvaliteten.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Særligt forurenede grunde der udgøre en trussel for vores grundvand, børe være en prioritet at få renset.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er bekymret for at brugerbetaling vil afholde personer med dårlig økonomi, fra at opsøge deres læge. Det kan være med til at forhindre, at vi opdager sygdomme, mens de stadig er lette at behandle.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne bør tage mere ansvar - eksempelvis på det specialiserede handicapområde.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fødeafdelinger har netop fået et stort løft af deres budget. Det har der været behov for. Men jeg er ikke klar til at spare på hjerte- eller kræftpatienter, for at skaffe flere nye penge til fødegangene.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal også være muligt at tage bussen i de mere tyndtbefolkede områder.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for mere metro og bedre kollektiv transport i hovedstaden - dette skal regionerne også bidrage til. Hvordan vi bedst placere metrolinjerne, så de skaber bedst sammenhæng for borgerne, har jeg dog ikke lagt mig fast på.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kontakt med den praktiserende læge kan i mange tilfælde sagtens ske digitalt. Særligt for mange yngre mennesker vil dette også opleves som en kvalitetsforbedring, da det vil gøre lægekonsultationer mere tilgængelige.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien er det mest underfinansierede område i det danske sundhedsvæsen. Der er behov for et massivt løfte af psykiatrien for at gøre op med lange ventelister, hurtige udskrivninger og ubehandlede patienter.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (3)

Junior Consultant, GPA

2018-d.d.

PA, Det Radikale Venstre

2016-2018

Lærermedhjælper, Høje Kolstrup Skole

2015-2016

Uddannelse (1)

, Københavns Universitet, Statskundskab

2017-d.d.

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

8056
Radikale Venstre
93614
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
8056
Partiet i alt
93614
Kandidatens mærkesager
Miljø og natur
Trafik
Ungdomsuddannelser

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat