164557-bea70fed.jpeg
164557-bea70fed.jpeg
DF
Dansk Folkeparti
Jan-Erik Messmann
Født 10/12/1948 - Samboende men ikke gift - 2 børn - 3460 Birkerød
Nuværende stilling: Navigatør/skipper/free-lance skribent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Det vigtige for enhver politiker er at han/hun ved en masse om de fleste områder man kommer til at have med at gøre. Dette er ikke noget man automatisk får når man er ung og uerfaren, men noget man langsomt opbygger gennem et liv med masser af undervisning, livserfaring og gode uddannelser bag sig. Jeg har stort kendskab til sundhedsvæsenet gennem min kæreste og som medlem af Sundhedsudvalget gennem 4 år på Borgen. Jeg forsøger altid at dele sol og vind lige og hjælpe hvor det er vigtigt der kommer hjælp. Har arbejdet nogle måneder i Ægypten og kan bl.a bede en bøn til Muhammed på arabisk. Stem på Messmann og få Sun"DF"ornuft ind i kommunalbestyrelsen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man behøver ikke at poste flere milliarder end de 31 vi bruger på dette i Danmark for øjeblikket. Alle burde selv gøre deres bedste for at bakke op om et godt Danmark med gode fælleskaber og en ordentlig opførsel, hvor vi alle støtter op om hinanden og alle arbejder for et fælles sundt og godt Danmark. Her kunne man let lave informative udsendelser på begge landskanaler, på båd... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er problematisk, at ingen af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer har indvandrerbaggrund, selvom hver 13. indbygger i Rudersdal har dette.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man behøver ikke nødvendigvis at have indvandrer politikere, da kommunalbestyrelsen og den sammensætning den får til november, nok skal sørge for at dele sol og vind lige. Der er stadig alt for mange indvandrere og flygtninge der ikke arbejder og dermed er med til at sørge for vores velfærd i kommunen. Og med familier, med 9 børn, hvor begge forældre stadig ikke kan tale sproge... Læs mere

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Jens Ive har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Synes desværre der er gået for meget Socialdemokratiet i den og man ikke mærker at Venstre er et blåt parti.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man burde aldrig kunne gå arbejdsløs i mere end nogle måneder, da der er mange ubesatte jobs og masser at lave. Der er bare for lidt kontrol med området, og mange gange orker man ikke at følge op på det, da man let bliver kaldt racist, hvis man presser for hårdt på.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundskylden er høj, men er man først flyttet hertil, har man nok råd til at betale grundskylden, som dog slet ikke er så enorm endnu. Værre står det til med opvarmning af vores huse, som er steget over 100% siden sidste år.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Egentlig burde det ikke være et problem, da de alle skulle have modtaget en velkomstbog den dag de kom til landet, hvori der står hvad vi forventer af alle fremmede, og hvad de til gengæld kan få af store glæder ved at bo i et så dejligt land som vores.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mange gange kan dette vigtige spørgsmål svares ganske enkelt på. Ledelsen er alfa og omega og er medvirkende til at et hvert personale yder det bedste. Der skal faktisk ikke så meget til.

Det var en god beslutning at foretage en administrativ sammenlægning af otte skoler til fire skoler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er og har altid været tilhænger af små institutioner hvor der er ro og god tid til børnene.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er lige vigtigt med erhvervsbyggerier, som med grønne frie og vilde områder.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vigtigste for et hvert menneske er at have et godt arbejde man glæder sig til at stå op til. Intet menneske skal gå med kontant hjælp på 19.000kr månedligt, men skal i arbejde, selv om man der måske kun får 24.000kr. Ingen skal kunne nasse på kommunen i mere end højst et par år.

Rudersdal Kommune bør afsætte midler til at forhindre butiksdød i eksempelvis Birkerød, Nærum og Holte – selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det var gode beslutninger, at Rudersdal Kommune hævede skatten i både 2020 og 2021.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Enhver kommune har brug for en god solid økonomi, og mangler der penge skal de findes. Hvad enten det er på den ene eller anden måde. Burde være ved effektivisering, men det er et område der kan være svært at løse til alles tilfredshed.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kunst og kultur er vigtige elementer i vores dagligdag, men når der er mange endnu vigtigere opgaver omkring ældre, sundhed, bør og unge der stadig halter, så må kulturen vente.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regeringen vil at vi alle kører EL biler, selv om de udmærket godt ved at det kommer aldrig til at ske. Der er simpelthen ikke strøm nok til at alle kan køre El biler. Og der vil aldrig være muligheder for at folk der bor i etageejendomme i de indre byer, vil kunne få strøm til deres biler.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er stadig al for lang ventetid og en vagtlæge skal ikke have mulighed for bevidst at tjene 40.000 kr på en vagt.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene skal jo komme et sted fra, og alle er vel nok enige i at det er bedre at hjælpe syge og svage istedet for at lave teater i en lille landsby. Her må landboerne tage en aften i byen

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er uhyre vigtigt at starten på et nyt liv bliver en god og varm oplevelse for både mor og barn. Alle skal have mulighed for at føde under gode betryggende forhold.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Infrastruktur er noget af det vigtigste for et samfund. Og der mangler faktisk transport muligheder denne vej på kryds af de nuværende Metro og S togs linier.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

God ide, men kun vedrørende små problemer og tilfælde hvor ældre er nervøse og lige vil sikre sig at der ikke er fare på færde

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Kandidat til KV21 og RV21

2021-d.d.

MF og ordfører for DF i Nordisk Råd

2015-2019

Erhvervskarriere (19)

Bådfører/skipper, Skibe i København og Sjælland

2019-d.d.

MF, Christiansborg

2015-2019

Kaptajn, Copenhagen Canal Tours

2010-2018

TV vært/producer, DK 4

2004-2014

Bådfører, Copenhagen Water Taxi

2005-2010

Kvalitetskonsulent, Sjælsø Gruppen

2005-2008

TV vært, TV 2 Danmark

1993-2002

TV vært, TV 2 Norge

1997-1998

Underholdnings chef, Color Line

1992-1996

Cruise Manager, DFDS

1989-1992

Cruise Manager, Fred. Olsen Line

1988-1989

Cruise manager, Stena Line

1984-1989

Tv vært, Kanal 2

1984-1988

Pilot, Div småfly selskaber

1979-1981

Cabine chef, Sterling Airways

1972-1978

Steward, Conair

1971-1972

Sanger, Cirkusrevyen

1971-1971

Telegrafist, Søværnet

1969-1970

Opmålingsteknkker, Landinspektør O Høime Hansen

1965-1968

Uddannelse (4)

Navigation/erhvervsduelighedsbevis, Marstal Søfartsskole

2009-2009

Erhvervspilot, Den danske luftfartsskole

1988-1989

Telegrafist, Søværnet

1969-1970

Teknisk assistent / opmålingstekniker, Landinspektør samt teknisk skole

1965-1968

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

206
Dansk Folkeparti
31636
Kommunalvalg 2021

92
Dansk Folkeparti
313
Regionsrådsvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
206
Partiet i alt
31636
Kommunalvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
92
Partiet i alt
313
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Trafik
Ældre

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat