227376-86591f08.jpeg
227376-86591f08.jpeg
NB
Nye Borgerlige
Jimmi Haushøj
Født 1/11/1978 - I parforhold men ikke samboende - 2 børn - 2700 Brønshøj
Nuværende stilling: salgskoordinator
Hvorfor bør man stemme på dig?
De fleste af de beslutninger der idag bliver truffet på rådhuset, er ikke til gavn for os borgere - tværtimod. Og de er også truffet henover hovedet på os, og indimellem uden en folkelig opbakning. Jeg går ind for nærdemokrati hvor borgerne lokalt i bydelene meget mere bliver taget med på råd før politiske beslutninger træffes. Jeg ønsker mig et mere borgerligt København! Lov og orden skal herske og man skal føle sig tryg uanset tidspunktet man færdes ude på. Der skal være pænt og rent alle steder - og gæster udefra skal føle sig velkommen i vores hovedstad. Jeg går ind for at man træffer politiske beslutninger med sund fornuft og på oplyste grundlag - fremfor med feel-good-følelser i maven og trendy populistiske tendenser. Jeg er 100% ærlig - og jeg tør godt sige højt hvad jeg mener - også selvom det ikke nødvendigvis er populært. Alt hvad jeg siger før valget, er også det jeg siger efter! Og man må gerne holde mig op på det. Jeg bryder mig iøvrigt ikke om rævekager.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der spildes på landsplan milliarder af kroner på integrationsprojekter. Det virker ikke, og danskernes penge skal ikke spildes på projektmageri. Integration er et personligt ansvar - ikke en offentlig opgave.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har som velfærdssamfund pligt til at hjælpe svage borgere. Men vi skal ikke bare støtte dem økonomisk - vi skal hjælpe dem med at komme på ret kurs.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når politikerne spilder vores skattekroner på fråseri, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Jeg vil fråseriet til livs. Halvdelen af de penge, vi allesammen sparer ved at fjerne frås, vil jeg bruge på at styrke kernevelfærden. Den anden halvdel vil jeg sende tilbage til danskerne i form af lavere skatter og ... Læs mere

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den bynære natur omkring København skal bevares! Derudover skal der ikke bygges mere nu - der bor i forvejen alt for mange mennesker i Københavns Kommune.

Lars Weiss har været en god overborgmester, efter han overtog posten fra Frank Jensen i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvem er Lars Weiss?

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke på bekostning... men der er ingen tvivl om at idræt gør noget ved livsglæden og helbredet. Idrætsfaciliteter er der alt for lidt af i København og jeg mener faktisk at det skal være meget billigere at gå til sport - og måske endda helt gratis for børn og unge.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle mennesker har på et eller andet tidspunkt brug for hjælp fra det offentlige - nogen mere end andre. Der er ikke nogen der ikke skal have den hjælp, hvis de har behov for den. Derudover er der borgere der har brug for hjælp som ikke søger den - og dem bør vi være mere opmærksomme på end vi er idag. Blandt andet i indvandrerfamilier er der mange der ikke er velfungerende ... Læs mere

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis man er kommet til skade, skal man hurtigt tilbage til normalt liv igen. Dog skal forebyggelsesarbejdet naturligvis ikke nedprioriteres på bekostning af.

Der skal afsættes midler til at forbedre forhold for Københavns Kommunes handicappede, udsatte og sindslidende, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder som skoler og daginstitutioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Almindelige og velfungerende børn må aldrig bliver tabere på bekostning af af udsatte og svage. Det betyder dog ikke, at vi ikke skal tage os af de udsatte!

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har netop været oppe i medierne, at vi har ligeså mange ledige stillinger som vi har arbejdsløse. Det kan ikke passe at de mange jobs ikke kan blive besat. Hvis vi har borgere der ikke engang kan udføre et rengøringsjob eller avisbud, så er spørgsmålet om de overhovedet behøver at være i arbejdsløshedssystemet, for hvad kan de så? Og man kan heller aldrig være 'overkvalifi... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Al skat skal sættes ned - også grundskylden. Og ja der skal spares på de kommunale budgetter, men uden at det går ud over kernevelfærden.

Antallet af biler i København skal mindskes, og en god måde at opnå det på er ved at nedlægge et stort antal parkeringspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ingen af de biler der kører i byen, kører der for at genere nogen. Alle har naturligvis et ærinde. Med FLERE parkeringspladser, vil man mindske en masse af den kørsel der idag alene handler om at finde et sted at parkere. Bliver antallet af pladser derimod mindre, vil der opstå endnu mere af denne unødige trafik. I takt med at den kollektive trafik er blevet forbedret, vælge f... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At bruge flere penge på at reducere CO2-udledning lokalt inden for det offentlige er en dyr og ineffektiv måde at fremme den grønne omstilling på. Nye Borgerliges klimapolitik baserer sig på fornuft, videnskabelighed og realisme.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge skal hjælpes i nærområderne - ikke i de danske kommuner. Derfor vil jeg og Nye Borgerlige stoppe muligheden for at søge spontan asyl i Danmark. Og så skal integrationsprojekter stoppes, for integration er et personligt ansvar - ikke en offentlig opgave.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politikerne fråser i alt for stort omfang med de penge, vi betaler i skat. Jeg vil fråseriet til livs og styrke kernevelfærden med halvdelen af de penge, vi sparer andre steder. Pengene skal følge den enkelte borger - fortsat finansieret over skatten. Det er en væsentlig del af en værdig alderdom, at systemet ikke umyndiggør den ældre.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Daginstitutionerne skal sættes fri. De ansatte bruger i dag alt for meget af deres tid på dokumentation, møder med kommunen osv. i stedet for at være sammen med børnene. Politikerne skal bestemme mindre. Når det bliver op til de enkelte institutioner og tilbud - i samarbejde med forældrene - at bestemme, hvordan de vil indrette sig, vil der blive langt mere tid til at være samm... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ønsker at forbedre kvaliteten i ældreomsorgen ved at lade pengene følge borgerne og dermed give danskerne langt større valgfrihed mellem offentlige, private eller frie tilbud - betalt over skatten. Ordninger, hvor kommunen visiterer forskellige goder til den ældre – fx plejehjemsplads, mad og rengøring – skal gives som direkte tilskud på et bevis, som den ældre selv kan dis... Læs mere

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke noget på bekostning af noget andet. Både veje og cykelstier er vigtige at holde. Der er mange brugere hver dag som alle skal have ordentlige forhold at køre på.

Københavns Kommune skal indføre yderligere begrænsninger for restauratører i Indre By for at mindske gener fra nattelivet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Er man ejer af bar eller diskotek har man også et ansvar for hvad der foregår udenfor egen matrikel. Derudover skal politi være mere tilstede omkring de aktive gader og straffe de borgere der ikke ved hvordan man opfører sig anstændigt i gadebilledet. Tiden er inde til at vi får brudt den underlige kultur der er i Danmark med at man også holder fest på fortovet med råben og sk... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jobcentrene skal nedlægges, og udlændinge skal forsørge sig selv. Syge og nedslidte danskere skal ikke være på kontanthjælp, men på en mere fair og hurtig måde bevilges en midlertidig eller permanent førtidspension på baggrund af en lægefaglig vurdering. For det er umenneskeligt og uværdigt, at man i systemet i dag insisterer på at presse 2-5 timers arbejde ud af folk, der reel... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er alt for få idrætsfaciliteter i København. Det er en god investering i borgernes sundhed at have gode og rigeligt med haller og anlæg.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er mit indtryk at de midler man bruger idag på kulturen er meget fornuftigt. Som hovedstad skal vi naturligvis have mange flere tilbud end andre byer, men det skal primært være finansieret af dem der gør brug af den pågældende kultur.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Børn der er udfordret, handler ofte om noget i hjemmet. Det har man alt for lidt fokus på. I stedet betragter man barnet som en slags klient, som der så skal tages af. Hvis børn har særlige behov, så skal de skilles fra andre børn. Jeg kender ingen eksempler på at inklusion har været godt for nogen parter.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man skal ikke have mindre adgang til en p-plads fordi man kører i en bil der ikke er el. Jeg mener heller ikke at det er rimeligt at almindelige mennesker uden handicap skal cirkulere rundt i en time for at finde en p-plads, men samtidig konstatere at der er masser af handicappladser.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tværtimod
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg og resten af Nye Borgerlige ønsker vækst og fremgang for alle landsdele, hvilket kræver en hurtig og kontinuerlig udbygning af vejnettet samt en lettilgængelig og stærk infrastruktur med gode veje, broer og færger. DSB skal privatiseres og togdriften konkurrenceudsættes til gavn for kunderne. Og så bør bustrafikken gives frie konkurrencebetingelser for at sikre bedre servic... Læs mere

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Testcentrene har været meget forskellige alt efter hvor i regionen de har ligget.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alt for få vælger en erhvervsuddannelse, hvilket betyder, at Danmark i 2030 vil mangle tæt på 100.000 faglærte. Nye Borgerlige ønsker, at vejledningen i folkeskolen målrettes mere mod erhvervsuddannelser, og at den traditionelle mesterlæreordning genindføres. De unge, der ikke trives i skolen og som selv ønsker andre muligheder, skal kunne kombinere undervisning i dansk og mate... Læs mere

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De private sundhedstilbud er ofte mere imødekommende over for patienternes behov og tilmed billigere end de offentlige. Konkurrencen fra private sundhedsudbydere vil hjælpe til at fremme effektivitet og innovation i den offentlige del af sundhedsvæsenet. Derfor skal der generelt være en større grad af frit valg for patienterne mellem et privat og et offentligt tilbud, og region... Læs mere

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I ordet akut ligger der, at det er noget der skal tages hånd om nu og her. En idé kunne være at man havde en form for omstilling der hurtigt kunne visitere borgerne hen til de rigtige folk samt få sorteret ikke akutte opkald fra.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et samfundsansvar at rydde op efter tidligere generationers forurening. Vi kan ikke tillade os at ignorere problemerne. Hvis teknologien er tilstede til at sikre en ordentlig oprydning, bør der afsættes penge til at få det gjort hurtigst muligt.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle danskere skal have lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Når danskerne betaler halvdelen af deres løn i skat, skal der ikke indføres mere brugerbetaling. Men når politikerne fråser med pengene, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og blandt andet bruge no... Læs mere

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En fødsel skal foregå i trygge omgivelser. Der skal være ro omkring den fødende. Og der skal være tid til at fødslen tager den tid den nu engang tager. Hjemsendelse bør først ske når amningen er kommet op at køre og mor føler sig klar til at agere på egen hånd.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udbygningen af specialerne og styrkelsen af universitetshospitalerne skal fortsætte, så danske patienter altid kan være sikre på at få den bedste, nyeste og mest effektive behandling, når man fejler noget alvorligt. Lokale sygehuse, som er bemandet med læger, sygeplejersker og plejepersonale, skal sikres, og de skal ikke kun være ”udskrivningscentre” – men skal kunne udføre enk... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal generelt være nemmere at navigere i sundhedsvæsenet, så færre patienter falder mellem to stole.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg og resten af Nye Borgerlige står vagt om det frie valg og siger nej til tvangsfordeling. Hverken daginstitutioner, skoler eller gymnasier skal bruges som integrationsprojekter, for regningen for årtiers fejlslagen udlændingepolitik skal ikke ende i børne- og teenageværelset. Udlændingepolitikken skal derimod løses fra bunden.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Private tilbud er ofte mere innovative, effektive og tilmed billigere end de offentlige, og derfor bør de inddrages mere.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et samfundsansvar at rydde op efter tidligere generationers forurening. Vi kan ikke tillade os at ignorere problemerne. Hvis teknologien er tilstede til at sikre en ordentlig oprydning, bør der afsættes penge til at få det gjort hurtigst muligt.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når danskerne betaler halvdelen af deres løn i skat, skal der ikke indføres mere brugerbetaling. For alle danskere skal have lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Men når politikerne fråser med pengene, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Jeg vil fråseriet til livs og bl.a. bruge nogle af de peng... Læs mere

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne skal bruge penge på kernevelfærd - ikke på frås. Sundhedspersonalet skal i højere grad bruger tiden på patienterne og i mindre grad på bureaukrati. Hospitalerne skal drives mere decentralt. Inddragelse af de faglige medarbejdere i det daglige er vigtigt, og ansvar for ledelse og økonomi bør hvile på et hovedsageligt fagligt og i mindre grad administrativt grundlag.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politikerne fråser i alt for stort omfang med de penge, vi betaler i skat. Når politikerne spilder vores penge i stat, regioner og kommuner, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og bruge halvdelen af de penge, vi allesammen sparer ved at fjerne frås, på at styrke kerneve... Læs mere

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver ingen mening at der kører tomme busser rundt. Flextrafik-ordningen er et stærk supplement til den offentlige trafik og kan måske bygges videre på i forhold til at gøre den mere flexibel end den er idag.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være bedre adgang til lokale akutklinikker for almene skader, som ikke kræver specielt beredskab.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvori er behovet??

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politikerne skal bestemme mindre, og danskerne skal bestemme mere selv. Hvis det giver mening for den praktiserende læge og den enkelte patient med konsultation over video eller telefon, er det ikke noget, politikerne skal forhindre.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udredning, pleje og behandling af patienter med psykiatriske lidelser skal forbedres. Der skal etableres flere døgnsengepladser, og tilstedeværelsen af fagligt velkvalificeret personale skal sikres, så den rette behandling kan tilbydes og effektueres for både børn og voksne.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Daglig leder, FKU

2017-d.d.

Uddannelse (3)

, Bigum & Co, Digital marketing

2017-2017

, Ledernes Kompetencecenter, Projektledelse

2016-2016

, Ledernes Kompetencecenter, LEAN ledelse

2015-2015

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

479
Nye Borgerlige
28686
Kommunalvalg 2021

289
Nye Borgerlige
6455
Regionsrådsvalg 2021
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
479
Partiet i alt
28686
Kommunalvalg 2021
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
289
Partiet i alt
6455
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat