260692-009f7a1a.jpeg
260692-009f7a1a.jpeg
NB
Nye Borgerlige
Denise Rostgaard
Født 26/12/1985 - Enlig - 3 børn - 3000 Helsingør
Nuværende stilling: Sygeplejerskestuderende
Hvorfor bør man stemme på dig?
Respekt for borgernes penge Kommunerne skal forvalte kernevelfærd, og lade de bedst egnede om at drive virksomhed. Styrket psykiatri Det skal være trygt at få behandling for psykisk sygdom. Bedre overgange mellem kommune og region. Flere varme hænder. Nærhed i sundhed Borgerne i Helsingør skal have adgang til lokal lægehjælp døgnet rundt. Også børn! Decentralisering, tryghed og nærhed i sundhed er afgørende. Stop for integrationsprojekter Integration er et personligt ansvar - ikke en offentlig opgave. Der spildes på landsplan mia. af kroner på integrationsprojekter. Det virker ikke. Danskernes penge skal ikke spildes på frås og projektmageri. Mere frihed til skoler, plejehjem og dagtilbud Væk med snærende regler og bureaukrati. Friheden skal tilbage til de mennesker, der har ansvaret for omsorgen for børnene og de ældre. Flere friplejehjem og mere frihed til den enkelte skole og daginstitution vil give mere kvalitet. Flere bindende folkeafstemninger Borgerne skal bestemme mere.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Ældreområdet i Helsingør Kommune er velfungerende.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den kommunale ældrepleje er mangelfuld og uværdig. Det kan gøres bedre, med større værdighed og omsorg for vores ældre. Først og fremmest ved, at den kommunale hjemmepleje igen decentraliseres - til glæde for både borgere og personale! Private ildsjæle skal have bedre vilkår og mulighed for at tilbyde gode løsninger. Pengene skal følge den ældre, s den ældre selv kan vælge de... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integration er og bliver et personligt ansvar. Ikke en samfundsopgave. Udlændinge der befinder sig i Danmark skal forsørge sig selv, betale for sprogundervisning af egen lomme og selv tage ansvar for integration i vores samfund.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig skal der det. Projektmageri og fråds skal stoppes, så vi kan få råd til bedre kernevelfærd. Med så højt et skattetryk, er det kun rimeligt at borgerne kan forventer god behandling. Integration, jobcenter - og nytteløse, dyre projekter skal ikke finansieres af skatteyderne. Kommunen skal forvalte kernevelfærd og holde hånden under de svageste og mest udsatte b... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgerne i Helsingør skal naturligvis have lov at bestemme mere - også over deres egne penge. Helt konkret foreslår vi i Nye Borgerlige, at hver gang vi sparer penge på det kommunale budget, føres halvdelen af det sparede beløb til kernevelfærden - den anden halvdel TILBAGE i borgernes lommer.

Benedikte Kiær har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har brug for at det spørgsmål uddybes, for at jeg kan svare ordentligt på det. Hvem skal aktiveres? Ældre? Syge og svage? Alle? Og hvordan? På bekostning af hvad?

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Raske og rørrige borgere skal naturligvis forsørge sig selv.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke enig i præmissen for spørgsmålet. Det ene bør ikke udelukke det andet.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ydelser for arbejdsløse, raske og rørige danskere skal sættes ned, så der gives større incitament for at arbejdsløse tager et job. Mange brancher kalder på arbejdskræft - det er ikke svær at finde et job.

Der skal indføres betalingsparkering i Helsingør by.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig er det muligt. Som tidligere ansat i den kommunale ældrepleje i Helsingør, er jeg klar over, at der ligger en betydelig ledelsesopgave og venter på at blive løst. Det kommunale makværk, hvor ingen i sidste ende har ansvar for kvalitet og drift - betyder at borgerne svigtes. Planlægningen kan være bedre - bedre udnyttelse af de ressourcer og kompetencer der er. Bed... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Daginstitutioner skal generelt have større frihed til, i fællesskab med forældre, at indrette sig som det giver mening for netop dem.

Helsingør Kommune bør opgive at drive en læreruddannelse i byen, fordi denne har meget svært ved at lokke studerende til.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Naturligvis. Den kommunale ældrepleje trænger til konkurrence. Ellers effektiviserer og optimerer den sig ikke.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jobcentret i Helsingør kostede i 2020 i lønninger alene 48.247.120 kroner. Vi skal selvfølgelig ikke poste FLERE penge i et system der ikke virker, men som primært pisker syge og svage rundt i systemet, og gør arbejdsløse borgere til klienter i systemet fra dag et.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som udgangspunkt er kunst og kultur ikke en offentlig opgave - men en opgave for private aktører. Med det sagt, bør vi naturligvis værne om, og investere i, den danske kulturarv, til glæde for både nuværende og kommende generationer af helsingoranere.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

gen anerkender jeg ikke præmissen for spørgsmålet. Det ene bør naturligvis ikke være på bekostning af det andet. Jeg minder igen om, at vi i Danmark har Verdens højeste skattetryk. Der er og skal være penge til god skolegang for alle børn i Danmark.

Helsingør Kommune skal bakke op om en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg med en vejtunnel fra Snekkersten mod Sverige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge og indvandrere er overodnet set både en økonomisk og samfundsmæssig byrde. De er overrepræsenterede i arbejdsløsheds - og kriminalitetsstatistikker, og de køber alt for ofte ikke ind på danske værdier.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye Borgerlige ønsker vækst og fremgang for alle landsdele, hvilket kræver en hurtig og kontinuerlig udbygning af vejnettet, samt en lettilgængelig og stærk infrastruktur med gode vejer, broer og færger. DSB skal privatiseres og togdriften konkurrenceudsættes til gavn for kunderne. Og så bør bustrafikken gives frie konkurrencebetingelser, for at sikre bedre service, lavere pri... Læs mere

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alt for få vælger en erhvervsuddannelse, hvilket betyder, at Danmark i 2030 vil mangle tæt på 100.000 faglærte. Nye Borgerlige ønsker at vejledningen i folkeskolen målrettes mere mod erhvervsuddannelser, og at den traditionelle mesterlæreordning genindføres. De unge, der ikke trives i skolen og som selv ønsker andre muligheder, skal kunne kombinere undervisning i dansk og mate... Læs mere

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De private sundhedstilbud er ofte mere imødekommende overfor patienternes behov og tilmed billigere end de offentlige. Konkurrencen fra private sundhedsudbydere vil hjælpe til at fremme effektivitet og innovation i den offentlige del af sundhedsvæsenet. Derfor skal der generelt være en større grad af frit valg for patienterne mellem et privat og et offentligt tilbud, og regione... Læs mere

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som udgangspunkt bør regionerne overlade kulturelle indsatser og projekter til private, men når det er sagt, bør vi i højere grad tilføre liv og aktivitet til yderområderne i Danmark.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ale danskere skal have lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Når danskerne betaler halvdelen af deres løn i skat, skal der ikke indføres brugerbetaling. Men når politikerne fråser med pengene, går det udover kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og blandt andet bruge nogle af... Læs mere

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udbygningen af specialerne og styrkelsen af universitetshospitalerne skal fortsætte, så danske patienter altid kan være sikre på at få den nyeste og mest effektive behandling, når man fejler noget alvorligt. Lokale sygehuse, som er bemandet med læger, sygeplejersker og plejepersonale, skal sikres, og de skal ikke kun være "udskrivningscentre" - men skal kunne udføre enkle behan... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal generelt være lettere at navigere i sundhedsvæsenet, så færre patienter falder mellem to stole.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye Borgerlige står vagt om det frie valg og siger nej til tvangsfordeling. Hverken daginstitutioner eller gymnasier skal bruges som integrationsprojekter, for regningen for årtiers fejlslagen udlændingepolitik skal ikke ende i børne- og teenageværelset. Udlændingepolitikken skal derimod løses fra bunden.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Private tilbud er ofte mere innovative, effektive og tilmed billigere end de offentlige, og derfor bør de inddrages mere.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et samfundsansvar at rydde op efter tidligere generationers forurening. Vi kan ikke tillade os at ignorere problemerne. Hvis teknologien er tilstede til at sikre en ordentlig oprydning, bør der afsættes penge til at få det gjort hurtigst muligt.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne skal bruge penge på kernevelfærd - ikke på frås. Sundhedspersonalet skal i højere grad bruge tiden på patienterne og i mindre grad på bureaukrati. Hospitalerne skal drives mere decentralt. Inddragelse af det faglige medarbejdere i det daglige er vigtigt, og ansvar for ledelse og økonomi bør hvile på et hovedsageligt fagligt og i mindre grad administrativt grundlag.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politikerne fråser i alt for stort omfang med de penge, vi betaler i skat. Når politikerne spilder vores penge i stat, regioner og kommuner, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråsertiet til livs og bruge halvdelen af de penge , vi alle sammen sparer ved at fjerne frås, til at styrke ker... Læs mere

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

På bekostning af politikernes frås og projektmageri, skal akutberedskab i yderområderne prioriteres. Nærhed i sundhed er afgørende - danskerne skal have reel kernevelfærd for deres skattekroner.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politikerne skal bestemme mindre og danskerne skal bestemme mere selv. Hvis det giver mening for den praktiserende læge, og den enkelte patient med en telefonkonsultation, er det ikke noget politikerne skal blande sig i.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien skal tilføres flere penge på bekostning af politikernes frås med danskernes skattekroner. Det er altså sund fornuft. Psykiatrien har været forsømt igennem mange år. Så meget at politikerne ikke kan være det bekendt. Psykiatrien, herunder både patienter og pårørende, fortjener en langt bedre og mere sammenhængende behandling.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (8)

Sygeplejerskestuderende, Psykiatrisk Center Nordsjælland

2021-d.d.

Pleje- og omsorgsmedarbejder, Helsingør Hjemmepleje

2020-2021

Ernæringsassistent, Assistance HR Partners

2019-2020

Ernæringsassistent, Meyers Contract Catering

2016-2017

Ernæringsassistent, Assistance HR Partners

2015-2016

Ernæringsassistent, Beredsskabsstyrelsen

2014-2014

Kok, tjener, Restaurant Riva

2014-2014

Ernæringsassistent, Festvognen Fætter Guf ApS

2013-2014

Uddannelse (4)

Sygeplejerske, Københavns Professionshøjskole

2018-d.d.

Ernæringsssistent, Hotel og Restaurantskolen København

2011-2013

Logistikøkonom, Niels Brock

2008-2010

Højere Handelseksamen (HHX), EUC Nordsvestsjælland

2002-2005

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1545
Nye Borgerlige
28686
Kommunalvalg 2021

375
Nye Borgerlige
2149
Regionsrådsvalg 2021
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
1545
Partiet i alt
28686
Kommunalvalg 2021
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
375
Partiet i alt
2149
Kandidatens mærkesager
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat