262376-37868413.jpeg
262376-37868413.jpeg
DF
Dansk Folkeparti
Tanja Quade Madsen
Født 29/12/1985 - Enlig - 2 børn - 3480 Fredensborg
Nuværende stilling: Social- og sundhedshjælper
Hvorfor bør man stemme på dig?
I min optik bør et byråd afspejle borgerne i kommunen - det gør sig bestemt ikke gældende, med den nuværende sammensætning. Der hvor jeg kan bidrage med erfaring, er helt klart på det specialiserede børneområde/handicapområdet og ældreområdet. Med et barn på på kommunens behandlingsskole, mærker jeg jævnligt de rigide regler og den enorme udskiftning af sagsbehandlere, for ikke at nævne den modstand man som borger desværre ofte mødes af. Som SSH i det private, har jeg været vidne til, hvordan det sejler med tilsynet fra kommunens side. Og hvordan borgerne (langt de fleste) får en uværdig behandling/service, til stor frustration hos den enkelte. Det er simpelthen nødt til, at høre op nu. Der sidder i dag flere politikere i byrådet, der bare er der, fordi "sådan har det altid været" og det er simpelthen ikke godt nok. De politikere der kun giver livstegn i valgår, dem er vi ikke tjent med. NEJ TAK TIL BUSINESS AS USUAL ;)
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal begynde at kigge på beboersammensætningen, i den enkelte boligafdeling, når der anvises almene boliger. Det er her vigtigt at den pågældende afd. bestyrelse høres om evt. udfordringer - løbende. Vi integrerer ikke nogen ved, at integrere dem med sig selv - de skal selv tage aktiv del i det og ud i lokalsamfundet.

Når Fredensborg Kommune bliver gældfri, er skattelettelser vigtigst.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis ikke man har kompetencerne i kommunen, må man trække på eksterne fagfolk med rette kompetencer. Der er alt for mange hovsa løsninger og det er simpelthen spild af skattekroner.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bliver brugt for mange ressource, på mennesker der godt kan, men som er landet på en sovepude. Og alt for lidt på de mennesker, som faktisk gerne vil bidrage, men som er hæmmet af det ene eller andet.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En ny bymidte og et nyt butikscenter i Kokkedal er et godt projekt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Så længe der er behov for, at bruge millioner af skattekroner på boligsociale projekter og helhedsplaner, så er det et problem.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tid koster penge. Der er brugt 18 mio. på vikarer, alene sidste år. En del af de penge kunne være brugt hos borgerne, således at de ansatte får den tid, det rent faktisk tager at hjælpe den enkelte. Det vil alt andet lige, gøre arbejdet mindre stresset og dermed fastholde flere i jobbet, samt mindske risikoen for stressrelaterede sygemeldinger.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er i dag rigtig mange deltidsansatte. En del af udfordringerne kunne løses ved, at flere ansatte gik op i tid. De nye stillinger der bliver slået op, bør derfor være fuldtidsstillinger og ikke som i dag, hvor det primært har været deltidsstillinger.

Humlebæk Syd skal udbygges, men kun med bofællesskaber for seniorer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Thomas Lykke Pedersen har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Thomas har stået i spidsen for, at økonomien er kommet på rette kurs - men, han har jo ikke gjort det ene mand. Jeg savner at se, at der bliver taget ansvar og at der bliver handlet her og nu - det bør hverken tage 2, 4 eller 12 år.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Eftersom social- og seniorudvalget ikke fører tilsyn med de private plejefirmaer og stiller helt klare krav til standarden, så bliver det ikke bedre. Som det er i dag, hvor kommunen svigter borgerne, blot for at promovere den kommunale hjemmepleje, så er det en lukrativ forretning for de private. Det bør selvsagt ophøre, da det ingen steder hører hjemme.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal – på bekostning af andre velfærdsområder – afsættes midler til at bygge en svømmehal i Nivås nye bymidte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ser meget hellere, at vi får et rekreativt område med et friluftsbad - i stil med "Badesøen" i Albertslund. Af hensyn til miljøet bør der bruges en mild saltvand, fremfor klorvand. Det vil skabe flere jobs, både fritids-, senior- og fuldtidsjobs. Samtidig giver det mulighed for, at vandet kan fryses til is, således at kommunen også får en fast skøjtebane - der ikke be... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil være en god start, hvis kommunens ansatte begyndte at samarbejde med de private virksomheder.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

VI skal turde tænke langsigtet, ikke blot 10-15 år frem, men langsigtet. Jeg så gerne at eks. Fredensborghallen, fodboldklubben, tennisklubben osv. blev slået sammen under samme tag - at vi får udnyttet arealet bedst muligt, til gavn og glæde for os selv, men også vores gæster.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

På ingen måde. PPR og folkeskolerne skal blive bedre til, at henvise til rette fagfolk - og langt tidligere/hurtigere end det er tilfældet i dag. Det er enormt hårdt for de børn/familier og skoleklasser, der lever med det dagligt. Kommunen bør følge de anbefalinger som evt. fagpersoner med ekspertise indenfor det pågældende område, måtte anbefale.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen bør støtte opsætningen af flere ladestandere.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vejene i landområderne er mange steder i så dårlig stand, at det både er farligt at køre i bil, på cykel og ikke mindst med hestetrailer. Derudover bør belægningen i Jernbanegade udskiftes. Det er farligt at færdes der, hvis du er dårligt gående, har rollator eller alm. kørestol med smalle dæk/hjul. Hvis lokalsamfundet kan samles om, at købe en boghandel, så tror jeg også ... Læs mere
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (5)

Social- og sundhedshjælper, Privat leverandør, Fredensborg Kommune

2021-d.d.

Konsulent, Freelance

2019-d.d.

Social- og sundhedshjælper, Pleje- og Aktivitetscenter Egelunden, Fredensborg kommune

2012-2013

Social- og sundhedshjælper, Fredensborg Hjemmepleje, Fredensborg Kommune

2008-2009

Butiksassistent, BIK BOK, Gallerierne

2006-2008

Uddannelse (1)

Social- og sundhedshjælper, Birkerød kommune

2005-2006

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

144
Dansk Folkeparti
31636
Kommunalvalg 2021

150
Dansk Folkeparti
532
Regionsrådsvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
144
Partiet i alt
31636
Kommunalvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
150
Partiet i alt
532
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat