260784-a9d8703c.jpeg
260784-a9d8703c.jpeg
RV
Radikale Venstre
Martin Schepelern
Født 21/6/1974 - Samboende men ikke gift - 1 barn - 1050-1473 København K
Nuværende stilling: Regionsrådsmedlem og selvstændig psykoterapeut
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er Regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, hvor jeg blev valgt ind i 2017. Her er jeg bla. næstformand i social og psykiatriudvalget. Jeg ønsker at bruge den viden og indsigt jeg har fået, til at forbedre sektorovergange, forebyggelse, tidlige indsatser og ikke mindst forbedring af folkeskolen. I dag får 20% af de unge desværre ikke en uddannelse efter folkeskolen. Det mener jeg i høj grad skal ses på, ikke kun som en social udfordring, men i højere grad som et sundhedsspørgsmål. Hvad er det for nogle rammer vi har sat op for vores samfund, som gør at så mange borgere, ikke mindst unge, mistrives så meget? Hvorfor har vi så mange ensomme? Og hvordan vender vi den udvikling? Jeg tror det i høj grad bla. handler om et misk-mask af lovgivning, som skaber flere problemer end det løser. Især er serviceloven i kommunerne, sundhedsloven i regionerne og beskæftigelsesloven i jobcentrene slet ikke skabt til at komplimentere eller understøtte hinanden, hverken juridisk eller værdimæssigt.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes at integrationsområdet i høj grad er direkte knyttet til skole og beskæftigelsesområdet og at det er dér indsatserne batter.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke sikker på at det er et spørgmål om flere penge, men også om hvordan de bruges.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan ikke se at vi får et et rigere samfund eller en bedre velfærd ved at udhule skatterne. At sænke udgifterne på den lange bane, kræver investeringer. Og dem skal vi også have råd til.

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg forstår sagtens bekymringen for at "salami-metoden" langsomt vil bebygge naturen, bid for bid. Men lige denne grund mener jeg ikke nødvendigvis skal ses på som gammel natur, da den vist for ikke så mange år siden var en losseplads.

Lars Weiss har været en god overborgmester, efter han overtog posten fra Frank Jensen i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener at de fleste borgere selv har mulighed og ansvar for at holde sig selv i form. Og vi har trods alt masser af rekreative områder.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Spørgsmålet mener jeg er forkert stillet. De mange penge vi bruger på nogle grupper, er bestemt ikke godt givet ud, da det handler om gammeldags konsekvenspædagogik, tvang og straf. Stort set alt det som IKKE virker. Hvis altså man er interesseret i resultatet. Og ja, så bliver der mindre tilbage dem som virkelig har brug for hjælp.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke at det er et spørgsmål om enten/eller, men om både/og. Forebygger vi ikke endnu mere, får vi langt flere som skal genoptrænes.

Der skal afsættes midler til at forbedre forhold for Københavns Kommunes handicappede, udsatte og sindslidende, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder som skoler og daginstitutioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Igen, mener jeg ikke at det er spørgsmål om enten/eller men mere om både/og. Desuden synes jeg de to ting er så forbundet at de ikke kan skilles ad. Har vi ikke ordentlige skoler og institutioner, betyder det senere hen flere udsatte og sårbare. Der skal investeres mere i tidlige indsatser og forebyggelse.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ikke der er mange ledige lige for tiden, som bare nyder livet i sofaen. De ledige vi har nu, tror jeg i høj grad har sammensatte og komplekse udfordringer, som gør at de ikke bare lige kan få eller beholde et arbejde. Og jeg tror bestemt ikke på at straf og konsekvens hjælper hverken dem, eller er penge som er godt givet ud. Det er på tide at se på området helt på ny.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror på velfærdssamfundet som model. Så at udhule den langsomt og forringe kvaliteten, kan blive til en selvopfyldende profeti, som gør at borgerne ikke længere tror på eller oplever, at den også gavner dem selv.

Antallet af biler i København skal mindskes, og en god måde at opnå det på er ved at nedlægge et stort antal parkeringspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke at den almindelige Københavner/børnefamilie skal betale prisen for at så mange pendlere dagligt kører i bil ind til byen. Priserne på parkering for besøgende skal i stedet hæves og der skal på sigt indføres en form for betalingsring. Men det skal ske i samarbejde med de omkringliggende kommuner, samtidig med at det skal være nemmere, hurtigere og billigere at b... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener heller ikke her, at det er et spørgsmål om enten/eller, men om både/og. Og jeg er ikke overbevist om at en nedbringelse af CO2 automatisk skal koste enorme summer.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kvalitet koster og man får hvad man betaler for.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi skal lykkes med at tiltrække og beholde medarbejdere til vores daginstitutioner, tror jeg i høj grad at det handler om arbejdsmiljøet. Glade medarbejdere leverer gode resultater -

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ikke på at kvaliteten i ældreplejen stiger, når målet også er et økonomisk overskud for udbyderne. Jeg har aldrig set noget bevis for det. Tværtom.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Væksten i cykeltrafik og bedre fremkommelighed for cyklister er nødvendig for at tage presset af vejene. Så hårdt sat op vil jeg prioritere cyklerne.

Københavns Kommune skal indføre yderligere begrænsninger for restauratører i Indre By for at mindske gener fra nattelivet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener vi har nået grænsen for, hvad København kan og skal rumme af natteliv.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Efter min mening bruger i forvejen for mange ressourcer og tid på at mandsopdække en meget lille gruppe, som jeg endnu har til gode at se bevis på, kommer i arbejde, på baggrund af de millarder vi poster i aktivering mm.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når der skal prioriteres, mener jeg at sundhedsindsatser og mistrivsel er en større udfordring for København, end mangel på kultur. Men jeg mener ikke at der skal spares på kulturen, men måske tænke det mere sammen med sundhed og sociale indsatser.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke at det har været en succes at fjerne specialklasser/skoler/indsatser i folkeskolen og lægge opgaven over til de almindelige klasser og lærere. Det gavner ikke børnene,/inklussionsbørnene, lærerne bliver slidt og er af og til slet ikke uddannede til opgaven. Det er en ommer.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tempoet med at omlægge P-pladser til opladning er svært at forudsige. Det kan pludseligt gå meget hurtigt. og gør det allerede nu. Men jeg mener bestemt, at det er et problem, at pendlere som kører ind til byen udefra, bruger ladepladserne som gratis parkering, sådan at Københavnere med opladningsbiler, ikke kan komme til.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke, at vi skal blande penge fra "sundhedskassen" og "trafikkassen". Det er efter min mening ikke sammenlignelige størrelser, selv om de begge er utrolig vigtige.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er stor principiel tilhænger af det frie valg og er betænkelig ved tvang af enhver art. Omvendt har vi pt. en trend, hvor færre vælger erhvervsuddannelser og den skal vi absolut vende.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har i region hovedstaden pt et fint samarbejde med de private hospitaler. De udfylder en nødvendig buffer-funktion og kan træde til, når vi fx får pukler på særlige områder og ikke kan leve op til en behandlingsgaranti. Men jeg tror ikke på, at det vil øge kvaliteten, at bruge privathospitaler mere. Det kan også lede til kompetencetab.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der har været problemer på det sidste og det følges nu meget tæt fra politisk side.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt overordnet mener jeg ikke, at kulturelle indsatser umiddelbart er en af regionens kerneopgaver. Men vi har dog en viden og forståelse af hvordan den type indsatser, kan forbedre helbredet. Her tænker jeg især på initiativer omkring sociale forhold, så som ensomhed. Og dér mener jeg vi også har en sundhedsmæssig forpligtelse, til at byde ind med indsatser i yderområderne.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jo hurtigere vi får fjernet hovedkilderne til forurening, jo bedre for alle. Så er de væk, én gang for alle. Det er en engangsudgift. Men jeg mener også, at vi desværre også er nødt til at forbyde round-up til private. Mængderne i grundvandet stiger foruroligende hurtigt, og kommer i vores region ikke fra landbrug, men fra havebrug. Det er meget uklogt og helt unødvendigt for ... Læs mere

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den udvikling er efter min bedste overbevisning en glidebane hen imod større ulighed i sundhed, samt et meget dyrere sundhedsvæsen, både for staten og for den enkelte. Sundhedsvæsenet i USA er mere end dobbelt så dyrt som det danske, netop fordi det er drevet af private forsikringer og brugerbetaling.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, det er er de bestemt ikke. Og jeg taler også af personlig erfaring. Der er heldigvis blevet afsat et større beløb til at forbedre området, måske lidt for sent, men det skal dog også nå at virke.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har i 30 år kæmpet for at kunne tilbyde et ensartet tilbud til alle borgere, af højest mulig standard og kvalitet. Og det har virket på de specialiserede områder. Eksempelvis har overlevelse af kræft aldrig været højere. Den udvikling skal fortsætte. Men jeg bakker fuldt op om lokale, mindre specialiserede tilbud, såsom lægehuse og sundhedshuse, som kan tilbyde den nære hjæl... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke at det vil være på "bekostning" af andre områder, fordi dét område netop er et af de mest ressourcekrævende, både i forhold til penge og tid. Så en mere effektiv og klog indsats overfor socialt udsatte, vil faktisk spare os penge. Både på den lange og korte bane. Og det er vi også i fuld gang med, sammen med udsatterådet og med oprettelsen af en fælles kommunal/... Læs mere

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Er tosprogede elever også dem som har en tysk far eller amerikansk mor? Det vi taler om, er jo unge med ikke- vestlig baggrund. Udviklingen har vist, at der er tendens til at den gruppe unge har tendens til at samle sig på de samme gymnasier. Det tror jeg dog ikke vi løser ved at tvinge unge til at gå på skoler, de ikke ønsker at gå på. Men det er bestemt ikke enkelt og ligeti... Læs mere

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ikke at den enkelte gennemsnitlige kommune i region hovedstaden (der er 29 kommuner i alt) altid har de faglige kompetencer, eller pengene, til at løfte alle specialiserede opgaver. Regionen har stor erfaring med netop at drive specialiserede tilbud. Også til en konkurrencedygtig pris, da vi ikke har et mål med at hive overskud ud, det skal løbe rundt. Og jeg mener at ... Læs mere

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De opgaver i sundhedsvæsenet, som ikke er specialiserede, kan sagtens løftes af private virksomheder. og det er også tilfældet allerede i dag.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forurenede grunde betyder forurenet grundvand. Så ja, jeg mener det er en bunden opgave.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Al forskning på området, som jeg har læst, peger på at dette kun ville forværre uligheden i sundhed. Dem med færrest penge vil gå mindre til lægen. Og det er den helt forkerte vej at gå, for samfundsøkonomien, og for den enkelte og for sundheden.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Corona har efter min mening slået fast, at regionerne er fuldstændig nødvendige for at løfte sundhedsopgaven, både nu og i fremtiden. De andre modeller som jeg har set, vil efter min mening forringe kvaliteten, demokratiet og gennemsigtigheden omkring vores sundhedspolitik.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fødeområdet er pt. yderst udfordret på alle måder, og det kan desværre blive endnu værre. Så det er et område som har brug for helt særlige hensyn og prioritet.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jo færre afgange på de mindre buslinjer, jo hurtigere vil det skabe en selvforstærkende effekt. De små, gradvise besparelser kaldes også salami-metoden. Og det er desværre den, som vi er tvunget til at bruge pt. Så den offentlige trafik bliver langsomt udhulet i yderområderne. Medmindre vi får en øremærket mængde penge til at løfte en bestemt kapacitet. Så kan udviklingen vende... Læs mere

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener vi har den nødvendige dækning pt. I andre regioner har de nogle helt andre udfordringer med fx afstande, end vi har i hovedstaden.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En opgave af den økonomiske størrelse er helt uden for regionens økonomiske rammer, eller know-how. Vi kæmper dagligt for at holde den kørende indenfor den økonomi som vi har nu. Jeg ville dog byde et sådant projekt velkomment, hvis det viser sig at være en god idé som vil forbedre infrastrukturen i almindelighed. Men økonomisk og praktisk skal det gennemføres af andre, som har... Læs mere

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Corona har også medført noget positivt, nemlig at mange af os meget hurtigt lærte at bruge teknologien. Det er selvfølgelig ikke alle borgere som er lige trygge og brugervante ved teknologien, og det er et generationsspørgsmål. Men for de borgere, hvis hverdag vil blive meget lettere ved at kunne have en online-session med sin læge, skal vi give den fuld gas.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener at et nødvendigt løft af psykiatrien, også vil medføre en bedre sundhed for rigtig mange mennesker, som så også vil lette presset/økonomien på den somatiske del af sunhedsvæsenet. Stærkt psykisk syge borgere dør i dag op til 25 år tidligere end andre. Og de dør altså i sidste ende af fysiske årsager, ikke direkte på grund af deres psykiske diagnose. Så man kan ikke ad... Læs mere
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden

2017-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Psykoterapeut, Selvstændig

2010-d.d.

Uddannelse (2)

Psykoterapeut, Psykoterapeutisk institut

2006-2010

Certificate programme, University of California, Los Angeles. UCLA, Film, Tv and new media

1997-2000

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

969
Radikale Venstre
93614
Kommunalvalg 2021

781
Radikale Venstre
36688
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
969
Partiet i alt
93614
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
781
Partiet i alt
36688
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat