260400-c0a64126.jpeg
260400-c0a64126.jpeg
RV
Radikale Venstre
Frank Jensen
Født 8/3/1977 - Gift - 2 børn - 6720 Fanø
Nuværende stilling: Specialkonsulent, Økonomi
Hvorfor bør man stemme på dig?
Der er brug for fornyelse og nytænkning i Fanø Byråd. Der er behov for en ny arbejdsform, hvor Fanøs politikere samarbejder på tværs af politiske uenigheder. Vi har brug for politikere med økonomiske kompetencer, der tænker langsigtet og arbejder seriøst med tiltag, der udvikler Fanø de næste 30-50 år frem i tiden. Herunder en bosætningsstrategi, der øger tilflytningen af yngre borgere. Det kan kun lykkes, hvis det tænkes sammen med en byplanlægningsstrategi, der øger boligudbuddet særligt lejeboliger, der i dag er en mangelvare. Derudover skal vi skabe bedre forhold for vores kulturinstitutioner. Fanø er i høj grad festivalernes ø, og det giver Fanø en fantastisk platform for at markedsføre øen for de fantastiske arrangementer, vi har. Disse festivaller og andre kulturelle tiltag skal Fanø Kommune være endnu bedre til at hjælpe. Sidst men ikke mindst skal klimaet tænkes ind i alle politiske beslutninger, så Fanø Kommune tager førertrøjen i den grønne omstilling.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det naturhistoriske formidlingssted Lycium skal bygges på den placering, som er beskrevet i projektet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Fanø skal have en folkeafstemning om sammenlægning med Esbjerg Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommuneskatten skal sættes op for at styrke børnepasning og ældreplejen på Fanø.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Byrådet skal arbejde for, at de fastboendes udgifter til færgeoverfarten fastfryses ved, at turister betaler mere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Plejen af ældre er vigtigere end at skabe balance i Fanø Kommunes økonomi.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Borgmester, Fanø Kommune

2022-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Specialkonsulent i Økonomi, Sikkerhedsstyrelsen

2020-d.d.

Uddannelse (1)

Kandidatgrad, CBS, Finansiering

2007-2011

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

378
Radikale Venstre
666
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
378
Partiet i alt
666
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Fanø

SF

Socialistisk Folkeparti

227426-8e7777aa.jpeg
Karen Jeppesen Spidskandidat
Ø

Enhedslisten

164306-ccb056a4.jpeg
Lasse Harder Schousboe Spidskandidat
Å

Alternativet

164815-39ce3242.jpeg
Benjamin Strand Andersen Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

889-2d32e191.jpeg
Christian Lorenzen Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260400-c0a64126.jpeg
Frank Jensen Spidskandidat
S

Socialdemokratiet

16885-be275a56.jpeg
Johan Brink Jensen Spidskandidat
V

Venstre

17061-b0de6421.jpeg
Erik Nørreby Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

Willy Morgenstern Spidskandidat

Fanø Lokalliste

282094-e91685d1.jpeg
Henning Kjærgaard Spidskandidat