227897-cf6eab8c.jpeg
227897-cf6eab8c.jpeg
RV
Radikale Venstre
David Christensen
Født 22/5/1984 - Gift - 1 barn - 3751 Østermarie
Nuværende stilling: Projektleder
Hvorfor bør man stemme på dig?
Man bør en stemme på mig, fordi jeg fagligt står stærkt i forhold til den grønne omstilling gennem både mit daglige virke og min uddannelsesmæssige baggrund. Jeg er Ph.d. inden for bæredygtighed, innovation og partnerskaber og forsker inden for cirkulær økonomi på Aalborg Universitet, og er så privilegeret at jeg som embedsmand og projektleder hos BOFA arbejder for at Bornholm kan være affaldsfri i 2032. Herudover har jeg været åben omkring, at vi har autisme tæt inde på livet i vores familie, hvilket gør det børnepsykiatriske område som et af mine mærkesager - fokus på de mest sårbare er et af kerneværdierne i Radikale Venstre og jeg tilbyder som folkevalgt at omsætte empati og en lyttende tilgang til politik og handling på en måde, der imødeser bornholmernes største udfordringer.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Der bør være bopælspligt igen i nogle af de byer, hvor den blev afskaffet for otte år siden. Så byerne ikke bliver affolket, fordi husene bliver solgt som fritidsboliger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg bor selv i et af de byer, hvor der ikke er bopælspligt, hvilket gælder mange af byerne uden for de attraktive kystområder. Her kan jeg se, at trods ingen bopælspligt kan der være lange liggetider for boliger i Østermarie. Jeg kan frygte, at hvis bopælspligt indføres et sted som hvor jeg bor, så vil der være dystre udsigter til om menige bornholmere kan få solgt deres boli... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er dels et investeringssigte her med at anse ressourcerne iblandt flygtninge og indvandrere som noget der kræver lidt indsats for at få aktiveret - og der ligger det humanistiske i at forsøge at hjælpe til selvhjælp her. Men i bund og grund er det ikke de store udfordringer inden for dette område, som Bornholms Regionskommune står overfor. Vi er ikke hovedstaden og har en l... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Her har kommunen simpelthen et af de største ansvar og opgaver. Man kan stå hvor man vil i forhold til det klassiske skel mellem socialistisk og borgerlig, men vi bør da kunne være enige om at man ikke efterlader mennesker på gaden, der er i sårbare positioner. Gør vi det, har vi spillet fallit som samfund.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har ikke noget imod at spare og effektivisere på kommunens budget som sådan hvor det giver mening, men sænkning af kommuneskatten er ikke et mål i sig selv.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der må da gerne være kommunalt støttede muligheder for, at borgere at dyrk fysisk aktivitet. Og en sund befolkning er godt for samfundsøkonomien. Men er dette ikke også et område hvor frivillige foreninger og andre aktører også har en rolle at spille?

Det er en god beslutning at bruge mindst 110 millioner kroner på at samle en stor del af Bornholm Kommunes administrative medarbejdere i et nyt rådhus i Knudsker. Det flytter derved arbejdspladser fra Tejn og Nexø.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har egentlig stor sympati for at der søges synergier ved at få samlet nogle administrative enheder i BRK, der ville have godt ved at sidde samlet. Herudover vil det være super hvis arbejdsmiljøet kunne løftes i samme hug. På den måde giver en centralisering af visse funktioner fin mening, men måden hvorpå man har trumfet beslutningen og finansiering af rådhuset igennem har ... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tja, der er den krølle på halen, at kommunens ressourcer ikke rækker pt. til alle de mennesker der virkelig har brug for hjælp. Den bornholmske demografi kalder på hjælp på flere fronter, så en intelligent brug af ressourcer er nødvendig - og gerne med menneskeligheden og den grønne omstillingen skænket en tanke.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det lyder overvejende snævertsynet hvis der kun fokuseres på genoptræning. Symptombehandling alene kan nemt føre til uhensigtsmæssig brug af ressourcer ift. at håndtere roden ved problemerne.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, selv om vi er i en opadgående kurve er der stadig udfordringer knyttet til corona-situationen og genstart af samfundet. Jobsene er der konkurrence om, og det er ikke altid udbuddet matcher efterspørgslen på markedet.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En budget i balance med blik for grundskylden er altid at foretrække, men vi skal også være fleksible i forhold til behovene som vi analyserer os frem til dem. Der kunne jo tænkes, at vi kan foretage investeringer med gevinster på sigt.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nu køber jeg ikke helt grundpræmissen i spørgsmålet om, at det bør koste på andre områder at nedsænke CO2-udledningen. Men kendsgerningen er at alle aktører på tværs af samfundet skal bidrage til at afbøde klimapåvirkningerne, herunder kommunerne som skal være deres ansvar bevidst. Når det er sagt, så kan CO2-reducerence tiltag ske ved intelligente løsninger som at forny og ele... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De Radikale Venstre er et parti med internationalt udsyn og humanistiske værdier. Tilmed er jeg selv dansk-filippiner med international baggrund, er filippinsk gift hvor jeg vil vove at påstå at vi (samt mange andre med udenlandsk baggrund) har masser at tilbyde Denmark og denne landsdel vi elsker.

Bornholms Regionskommune bør – på bekostning af andre områder – bruge flere ressourcer på byggesager og reduktion af sagsbehandlingstiden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bornholms Regionskommune er i absolut bundfeltet når det generelt omhandler erhvervsvenlighed, herunder sagsbehandlingen på byggesager. Som ren overlevelsesstrategi bliver man nødt til at arbejde fokuseret på at skære ned i sagsbehandlingstiden, for vi vil jo gerne har Bornholm skal være attraktivt at etablere sig, og at der kan ske udvikling her.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, en New Public Management tilgang til 'strømlining' af kommunale budgetter tror jeg ikke rigtig på er en effektiv tilgang her. Jeg er sikker på vores embedsværk og vores frontlinje-personale arbejder de bedste som de kan med begrænsede midler de har - og så hjælper det ikke at skære ned og forlange mere samtidigt. Vil man velfærdsforbedringer, så kan det til en vis grad ske... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, normeringerne i daginstitutionerne bør forbedres til gavn for børns vilkår.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udliciteringer medfører ikke pr. definition øget konkurrence og forbedret serviceniveau. Det kommer helt an på hvordan et udbud defineres - og i mange tilfælde ses, at går man efter det billigste bud, så er det ikke overraskende rundet nogle hjørner af for at en privat aktør kan tjene på det. Det opdages ofte for sent, efter en kontrakt er indgået. Så hellere arbejde med innova... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ser ikke nødvendigvis de større modsætningsforhold imellem disse ting, og dette udtalt som fagperson inden for bæredygtig byplanlægning hvor der sagtens kan søges og findes balance imellem grønne området og erhvervs-/boligbyggeri.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Næh, cykelstier må gerne også prioriteres. Men lad os gøre dette på en smart måde med mest hensyn til den grønne omstilling. Bornholm har faktisk et af de bedre infrastruktur-vurderinger når det gælder el ladestandere, så per definition er bilkørsel ikke en uønsket ting hvis elbiler vinder mere indpas. Ud fra et sundhedsargument skal cykelstier dog også prioriteres, Bornholm er... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der må være strukturelle problemer og mange facetter bag årsagen til, at der er langtidsledige. Det er ikke en værdig tilværelse og jeg nægter at tro på at det overvejende er en selvforskyldt situation, som vores medborgere her lider under. Der må sættes ind med en flerstrenget indsats, der gerne går over i det socialpolitiske område også. Det kan sagtens være, at beskæftigelse... Læs mere

Det er en god idé at flytte Rønne Bibliotek til et nyt kulturhus på Dams Gård i centrum af Rønne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Biblioteket er ganske velfungerende dér hvor den er beliggende nu. Hertil bør man jo nok passe på med at trumfe prestigeprojekter igennem stik imod folkelig modstand, med flere end 700 underskrifter indsamlet imod forslaget pr. juni i år.

Thomas Thors har gjort det godt som borgmester, siden han overtog posten fra Winni Grosbøll i januar 2021.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan kun konstatere som parti der pt. ikke sidder i kommunalbestyrelsen, at vi har overværet en siddende borgmester der har fejlbedømt strategien for at komme til enighed om kommunalbudgettet på. Den ene efter den anden reaktive handling efter stor politisk og folkelig modstand i kølvandet på budgetforhandlingerne efterlader et indtryk af, at Thomas Thors tilgår det politiske... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være ordentlige sportsfaciliteter på Bornholm, og de skal være tidssvarende og godt vedligeholdt. Foreningslivet inden for sport bør også støttes. Jeg er dog blot i tvivl om, at en så generaliseret statement som denne skal være styrende for hvordan man allokerer ressourcer på i kommunen med de mange andre hensyn der også skal tages. Idrætsområdet er også et område hvor... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kunstlivet overlever ikke særligt meget og særligt længe uden offentlig støtte - økonomisk og hvad der ellers foreligger af muligheder for indirekte støtte. Jeg kan dog være indstillet på at være påpasselig med de begrænsede midler vi har i kommunen versus de mange udfordringer vi har. Når det er sagt vil jeg da ikke være bleg for at det kan være muligt at give Bornholm et løft... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener vi har en særlig forpligtelse over for særligt udfordrede børn, som f.eks. dækker over det børnepsykiatriske område med diagnoser. Her har der været en uheldig og fejlslået historik med at forsøge på 'inklusion' i de almindelige skoletilbud.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja hvis man vil den grønne omstilling, må man indføre 'nudges' og infrastrukturelle tiltag for at afhjælpe dette sker gnidningsfrit. Et sådant tiltag vil også være fremsynet, med den rivende udvikling der sker på området.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis det tilmed kan ske på en måde, der fremmer den grønne omstilling kan der ske win-win på denne prioritering.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark inklusive Region Hovedstaden har været et pragteksemplar når det gælder covid-19 test. Der skal lidt perspektiv til ift. spørgsmålet her, gerne ud over vores landegrænser også.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må egentlig være menneskets egne interesser samt egne overvejelser om job og karriere, der må sættes fri i denne sammenhæng. Jeg går naturligvis ind for at uddannelsessystemet klæder vores fremtidige generationer på til at fylde de beskæftigelsesbehov, der er i samfundet. Men for meget styring af dette kan nemt føre til kortsigtede strategier, der ikke imødekommer fremtiden... Læs mere

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ser ingen grund til hvorfor der ikke skulle kunne være et godt samarbejde mellem offentlige og private hospitaler.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mon dog? Vi hører ofte, at der er sat fokus på oplevede serviceforringelser omkring akuttelefonen. Der er øjensynligt forsøgt på at iværksætte besparelser her, men det er et ret farligt område at begå sig med den slags manøvrer.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

København vælter sig nok i kulturelle indsatser og projekter i forvejen, og der må derfor gerne tænkes på yderområderne i denne sammenhæng.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Så hellere investere i blødgøring af vand, som er anbefalet af og indgår i den nationale plan for cirkulære økonomi idet dette medfører mindsket brug af vaskemiddel, tilhørende emballage mv.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er som udgangspunkt lyttende og åben ift. idéen men kan frygte det kan ende i en glidebane med flere og flere ydelser på brugerbetaling.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I udvidet perspektiv er forholdene forholdsvise gode med de foreliggende støtte- og oplysningstilbud.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der går nogle heftige tendenser i retning af øget specialisering i større sygehuse, desværre. Hvor der er grundlag for det vil jeg sagtens kunne se en mening i at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse. Men man er oppe imod et stort ønske om økonomisk rationalisering, så der bør være tilnærmelsesvist hvis ikke lige så stærke økonomiske argumenter på bordet for at fasthol... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ligesom ved de psykiatriske patienter er der er ingen tvivl om, at mennesker i udsatte positioner udgør én af de mest sårbare segmenter af de medborgere, der benytter vores sundhedssystem. Dem skal vi værne tæt om.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg finder det usmageligt med en sådan top-down styring af elevernes sammensætning. Lad os bare blive enige om, at tosprogede elever er lig med elever af etnisk minoritetsbaggrund, og så er vi egentlig over i noget der minder om social programmering af vores etniske sammensætning i gymnasierne. Vil man hellere til at tvinge nogle elever til at rejse længere for at få sin ungdom... Læs mere

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dette er en af mine mærkesager. #enmillionstemmer var omdrejningspunkt for en landsdækkende bevægelse, der kæmpede for øget synlighed og omstrukturering af handicapområdet. Kommunerne har i dag det samlede myndighedsansvar, herunder visitationer, hvor der foreligger en central interessekonflikt grundet koblingen til kommunernes økonomi. Som konsekvens heraf har der bl.a. vær... Læs mere

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er meget åben for ideen men er påpasselig med at privatisering automatisk fører til forbedret løsning af disse opgaver. Vi har tværtimod set det omvendte i mange tilfælde.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne løser allerede denne store utaknemmelige opgave tilfredsstillende i dag. Der er kæmpebeløb forbundet med dette, og arbejdet er langsommeligt. Jeg ved ikke om flere penge vil kunne medføre en væsentlig forbedring af opgaveløsningen.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som udgangspunkt kunne der evt. være en idé i denne og de Radikale Venstre har støttet det tidligere, men kan være lidt mistroisk ift. beløbsstørrelse som hurtigt kan blive for dyr, og om det kan medføre en glidebane ift. vores sundhedsvæsen.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I en anden kommentar har jeg redegjort for, at kommunerne ikke har formået at løfte opgaven ift. handicapområdet. Så jeg tror ikke at løsningen er mere opgaver til kommunerne i hvert fald. Stats-centralisering til gengæld tror jeg ikke vil kunne fungere i praksis.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi var så uheldige at vores første barn blev født på en fødeafdeling på et underbemandet tidspunkt på året (under påsken), og var en udmattende og nervepirrende oplevelse. Dette kunne godt mærkes ift. vores fødselsforløb. Bedre bemanding og flere midler ville kunne være med til at undgå sådanne situationer.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der må gælde et økonomisk, rationalistisk argument her.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kritikken imod centraliseringen af sygehuse i sin tid gik på, at man ville miste dækning af akutberedskab i yderområderne. Så jeg mener området her fortsat bør være et opmærksomhedspunkt, da centraliseringen med supersygehuse fortsætter.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er bosiddende på Bornholm men har tidligere boet i København NV hvor vi valgte Herlev Hospital som stedet, hvor vores barn skulle fødes. Dengang ejede vi ingen bil. Set i bakspejlet ville det have gjort logistikken bedre for os (og andre mindre ressourcestærke familier), hvis der var en metrolinjerne som beskrevet.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja jeg ser ingen grund til hvorfor vi ikke kunne dyrke denne yderligere, idet vi omsider har vænnet os til f.eks. online mødeformer under covid-19.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ingen tvivl om, at psykiatriske patienter udgør én af de mest sårbare segmenter af de medborgere, der benytter vores sundhedssystem. Dem skal vi værne tæt om.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Bestyrelsesmedlem i lokalforeningen

2021-d.d.

Erhvervskarriere (7)

Projektleder, BOFA (Bornholms Affaldsbehandling)

2019-d.d.

Ekstern lektor, Aalborg Universitet

2014-d.d.

Lektor, Cphbusiness

2018-2019

Adjunkt, Cphbusiness

2014-2018

Programleder, Access2innovation

2010-2014

Ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet

2010-2014

Videnskabelig assistent, Aalborg Universitet

2008-2010

Uddannelse (3)

Ph.d., Aalborg Universitet

2010-2019

Cand.Soc., Aalborg Universitet, Udviklingsstudier og Internationale Forhold

2009-2011

Civilingeniør (Cand.Polyt), Aalborg Universitet, Plan & Miljø, med speciale i Environmental Management

2002-2008

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

289
Radikale Venstre
93614
Kommunalvalg 2021

39
Radikale Venstre
443
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
289
Partiet i alt
93614
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
39
Partiet i alt
443
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat