227454-d660740e.jpeg
227454-d660740e.jpeg
RV
Radikale Venstre
Christina Thorholm
Født 11/8/1964 - I parforhold men ikke samboende - 2 børn - 3400 Hillerød
Nuværende stilling: Folketingsmedlem men ellers tilsynskonsulent
Hvorfor bør man stemme på dig?
MULIGHEDER HELE LIVET! Sammen skal vi skabe det gode liv for børn, unge og ældre. Flere børn skal trives bedre og det skal ske ved, at der er flere pædagoger i vores dagtilbud og lærer i vores skoler. Flere unge skal forlade folkeskolen klar til at tage de muligheder, som er i livet - Livet skal leves hele livet og det skal være trygt at blive ældre. Det er vigtigt, at vi har en vifte af gode tilbud, som kan tilpasses den enkeltes behov. Dette gælder også, hvis man er sårbar eller har særlige behov - og har brug for fællesskabet styrke - Vi skal skabe muligheder for ny fællesskaber i Hillerød by og de omgivne lokalsamfund. - Vi har et lokalt ansvar for at reducerer vores klimaaftryk ved at være en klimabevidst kommune. Vi skal have en klimahandlingsplan med ambitiøse mål og et fokus på venlig vækst - Hillerød skal være en hyggelig by med kultur og handel og jeg vil gerne have udviklet Slotssøområdet -Pengene skal bruges med omtanke, fordi det er fællesskab som betaler.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bruge pengene bedst mulig, så udsatte grupper har en bolig og får den nødvendige hjælp til at leve livet. Vi har etableret flere nye tilbud, for f.eks. unge med psykiske udfordringer og autisme og vi får snart endnu et bofællesskab til målgruppen.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Velfærd er vigtig Vi skal være trygge ved, at når vi har brug for fællesskabet, f.eks. når vi er børnefamilie, bliver udsatte og sårbare eller ældre står fællesskabet bag os. Her skal fællesskabet støtte op, så mennesker kan leve et liv med muligheder og livsglæde.

Det var en god beslutning at hæve kommuneskatten med 0,15 procentpoint i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

JA for ellers havde vi være nødt til at reducerer på normeringer på vores plejehjem, daginstitutioner og skoler, hvis vi ikke havde hævet skatten. Det blev helt aktuelt, fordi Hillerød kommune skal betale et tocifret millionbeløb i udligning til andre kommuner.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fysisk aktivitet skabe sundhed og fællesskaber - og pengene er givet godt ud i en forebyggende indsats.

Det var en god beslutning at tillade højhuse på 15 etager på Frederiksbro/Møllebrogrunden i Hillerød.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Byrådet havde solgt jorden på Møllebro, så der kunne bygges et indkøbscenter men indgik efterfølgende en aftale om at bygge boliger i stedet for. Jeg er glad for at vi har fået boliger frem for et mega center. Vi har fået en ny bydel, hvor mange mennesker er glade for deres nye bolig og for at bo i Hillerød. De nye beboer understøtter bl.a. handlen i bymidten og at der bliver ... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning skaber livskvalitet og gør mennesker mere selvhjulpne. Derfor er det en af de vigtigste indsatser for borgerne.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sænke vores CO2 udledning med ambitiøse og konkrete mål i en klimahandlingsplan. Det betyder f.eks. at vi skal stille krav, når vi sælger jord og der bygges nyt. Vi skal stille krav, når kommunen selv bygger nye plejehjem og skoler og renovere bygninger. Vi skal købe grønne ind og transportere os grønne.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtning og indvandre udgør en ressourcer, når de kommer godt i gang med uddannelse og arbejde. Der er for mange overvejede drenge, der ikke tager en ungdomsuddannelse, hvilket kan blive et problem, når de oplever, at samfundet ikke vil dem.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal arbejde med selvstyrende teams - en model for organiseringen af ældreplejen med inspiration fra Holland. I selvstyrende teams er medarbejderne i højere grad er tæt på borgerne og styre deres tid ud fra borgernes behov. Jeg var på Ældretopmødet og talte med Rudersdal kommune, som afprøver en model for selvstyrende team. Den kan være inspiration for en ny organisering af ... Læs mere

Der skal tilføres flere penge til skoleområdet, selvom det sker på bekostning af andre områder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For mange børn trives dårligt og bliver ikke klar til at tage en ungdomsuddannelse. Det skal vi gøre bedre, så en større andel af unge tager en ungdomsuddannelse. Skolen skal være bedre til at vejlede børnene i deres uddannelsesvalg, så flere vælger en erhvervsuddannelse. Vi skal have obligatorisk praktik og udvidet muligheder for praktik for de børn og unge, som ikke trives me... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Minimumsnormeringer er målet, for at skabe bedre rammer for børn i daginstitutionerne, hvor der er mere tid til det enkelte barn.

Kirsten Jensen har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politik skal løse problemerne og jeg lægger vægt på, at vi sammen med borgerne finder løsninger på problemerne. Kirsten Jensen leder byrådet, så partierne henover midten samarbejder om løsninger til gavn for byen og borgerne. Jeg lægger vægt på, at vi har en grøn og social dagsorden, hvor vi bl.a. har lavet en ny boligpolitik. Vi har skabt bedre forhold for børn i vores dagt... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Offentlige eller privat det skal være borgerens frie individuelle valg. Vi har gode kommunale plejehjem og samarbejder med private aktører om driften af nu 1 senere 2 plejehjem. Der er tilbud om privat leverandør af hjemmeplejen. Jeg er overvejende enig i at konkurrence skærper bevidstheden, men vi kan ikke være sikker på at kvaliteten bliver bedre.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi prioriterer grønne områder og erhvervs og boligbyggerier. Vi skal have grønne kiler, grønne torve, hvor mennesker kan hænge ud og nyde fællesskaber i nye boligbyggeriet. Vi prioriterer grønne områder omkring vores erhvervsbyggerier, så mennesker kan nyde områder til cykel, løbe og gåture.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Cykelstier skaber bedre mulighed for at cykle og cyklismen reducerer vores CO2 forbrug og styrker vores helbred. Flere skal op på cyklen og det sker ved, at vi får flere cykelstier og de bliver vedligeholdt ordentligt.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal brug pengene bedst muligt. Jeg mener, det største problem er de unge sårbare, som ikke kommer i gang med uddannelse eller beskæftigelse, fordi de ikke får den nødvendige støtte. Det er et stort samfundsmæssigt tab, at de isolere sig og i lav grad bliver en del af samfundet.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er områder i Hillerød kommune, som ikke har tidssvarende idrætsanlæg herunder Nødebo.

Hillerød Kommune skal stille krav til private bygherrer om, at en bestemt andel af nybyggeri af boliger skal være almene boliger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil gerne have blandede byer, med boliger der er til at betale for f.eks. sundhedspersonale og pædagogisk personale. Almene boligerne er en mulighed for at bygge uden at prisen for boligen bliver meget høj. Vi skal bygge flere små boliger og boliger, hvor der er fokus på fællesskaber. Mange ønsker at bo i fællesskaber og de skal vi have bygget mere af.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har investeret i Royale stage, nyt Kulturhus til Mastodonterne. Det ville være skønt, at afsætte flere penge til kulturen, men jeg prioriterer kernevelfærd i en tid med begrænset økonomi.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal hjælpe særligt udfordrede børn, men det må ikke ske på bekostning af hjælpen til de øvrige børn. Der findes mange gode eksempler på mellemformer, som skaber øget trivsel for særligt udfordrede børn og giver et godt almen miljø. Vi skal arbejde med NEST klasser fra 2022, hvor der vil være 2 lærer i klassen. En model de har brug i f.eks. Århus og som har skabt stor ... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have en grøn omstilling og en af løsningerne er en god lade stander infrastruktur.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Byrådsmedlem, Hillerød Kommune

2021-d.d.

Medlem, Økonomiudvalget, Hillerød Kommune

2010-d.d.

Formand for Omsorg- og Livskraftsudvalget, Hillerød Kommune

2010-d.d.

Folketingsmedlem

2021-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Tilsynskonsulent, Det Sociale Tilsyn

2014-2021

Uddannelse (3)

HD i organisation og ledelse

Ukendt dato

Professionsbachelor, Socialpædagog

Ukendt dato

HD, CBS, Udenrigshandel

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

531
Radikale Venstre
93614
valgt ind
Kommunalvalg 2021

640
Radikale Venstre
1768
Folketingsvalg 2019

ukendt
Radikale Venstre
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

854
Radikale Venstre
74270
valgt ind
Kommunalvalg 2017

528
Radikale Venstre
1608
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
531
Partiet i alt
93614
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
640
Partiet i alt
1768
Folketingsvalg 2019
Radikale Venstre
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
854
Partiet i alt
74270
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
528
Partiet i alt
1608
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat