282943-0f4aff6b.jpeg
282943-0f4aff6b.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Philip Rye
Født 10/12/1981 - Samboende men ikke gift - 1 barn - 2800 Kongens Lyngby
Nuværende stilling: Jurist
Hvorfor bør man stemme på dig?
Se mine udbyggende svar på DR's kandidatetest og på min Facebookprofil
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Halvdelen af borgerne i Lyngby-Taarbæk er plaget af trafikstøj. Lyngby-Taarbæk Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj i stedet for at afvente, at staten tager hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune halter så meget efter, at det skal tilføres mærkbart flere penge, selvom det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det var en god beslutning at sætte Lyngby Stadion i udbud.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sofia Osmani har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, det mener jeg ikke. Vi ER Det Grønne Område, og det skal vi blive ved med at være. Derfor også mit slogan: "Nej til Højhuse - Ja til Byudvikling i Balance"

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal BÅDE reparere vores dårlige fortorve, og cykelstier. Derefter vejene. Og så skal vi også kigge på at lave nogle nye, bedre cykelstier.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den kommende letbane mellem Lundtofte og Ishøj er et godt projekt og er penge godt givet ud for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må i hvertfald ikke komme fra sundhedsområdet.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har egentlig været nogenlunde, synes jeg. Men de sidste par uger, har det været rigtig dårligt - i hvert fald her i Lyngby, hvor jeg bor. Derudover fungerer tidsbestillingen og menuvisningen på Coronaprover.dk ikke særlig godt. Jeg har skrevet til dem om det for 10 dage siden, og de skrev, at de ville undersøge mine forslag.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kommer ikke til at have et stærkt fokus på uddannelsesområdet, hvis jeg bliver valgt ind.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

JA. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at det udelukkende er en god ide, hvis flere opgaver skal rykkes fra offentligt til privat sygehus. Men jeg har oplevet, at kommunikationen mellem privat- og offentligt sygehus / lægepraksis er ALT for dårlig. Dte kan ikke passe, at man skal have en CD-rom med sig i hånden fra en privatklinik, hvis de skal kigge på det på et offentligt ... Læs mere

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi (jeg, min kæreste og vores søn på 10 måneder) har haft nogle meget uheldige oplevelser med AKUTtelefonen. Bl.a. blev vi en gang mødt med en oplysning om 73 minutters ventetid, men det endte med næsten 2 timer. Dét er for dårligt, og at man ikke kan blive ringet op uden at miste sin plads i køen er helt åndsvagt, når nu det kan lade sig gøre når man ringer til praktisk talt h... Læs mere

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores klima og miljø er det allervigtigste. Hvis ikke vi har styr på dét, så kan det jo være stort set ligegyldigt med velfærdstaten, ældreplejen, skolerne, de svage, kulturen og alt det andet. Vores jord og vores natur er fundamentet for ALT hvad vi bygger! Og ofte bygger vi for meget og for ukontrolleret...

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Spørgsmålet er svært, for det kan opfattes på forskellige måder. Jeg mener, at der kan være situationer, hvor for eksempel livsforlængende cancer-medicin kan være så dyr, at det desværre ikke endnu giver mening at yde tilskud. Selvom det er etisk svært kan jeg ikke se, hvorfor velhavende borgere skulle have mulighed for at tilkøbe dette. Og bare lige for at sætte proportion... Læs mere

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

HELT UENIG! Dette er min mærkesag nummer 1! I december 2020 fødte min kæreste vores førstefødte søn på Herlev Hospital. Det var en gruopvækkende oplevelse - og hvad der fik mig til at stille op. Når man bor i Lyngby hører man til ved Nordsjælland Hospitals fødselsafdeling (det er 1. ting jeg gerne vil ændre). Da vi var 9 dage over termin var vi til kontrol deroppe, og blev ... Læs mere

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, det tror jeg ikke. Men jeg har helt ærligt ikke nok indsigt i dette emne - men jeg er åben for at lære om det og sidenhen diskutere det, hvis jeg bliver valgt ind.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har helt ærligt ikke nok indsigt i dette emne - men jeg er åben for at lære om det og sidenhen diskutere det, hvis jeg bliver valgt ind. Når det så er sagt, så er det sundshedsudvalget og trafikudvalget, som jeg er mest interesseret i at sidde i. Jeg tror ikke, at jeg kommer til at arbejde med dette emne. Og det er godt det bedste, for der er andre, som ville være mere kva... Læs mere

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har helt ærligt ikke nok indsigt i dette emne - men jeg er åben for at lære om det og sidenhen diskutere det, hvis jeg bliver valgt ind.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den er svær. Jeg er simpelthen nød til at blive valgt ind, se budgetterne, mødes med de private aktører, diskutere med bagland og andre i Regionsrådet samt endelig lægge en strategi. Det er mit indtryk, at det fungere fint Fsva. sengelinned, håndklæder og lignende, men om det ville fungere lige så godt med andre ting, kan jeg simpelhen ikke vurdere endnu.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja. Nøjagtigt samme svar som ved grundvandet ovenfor

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt uenig. Gratis lægebesøg er noget unikt og noget fundamentalt for vores sundhedssyetem - og velfærdssamfund i det hele taget. HVIS der skulle pilles ved det, så kunne jeg godt tænke mig at høre fra fagvidenskaben om der er nogle, der bruger dette tilbud mere end godt er. Det skal IKKE være en varmestue/besøgsven. Så kunne man evt sætte et maks på gratis behandlinger (og tæ... Læs mere

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, det er paradoksalt, når nu man stiller op, men det ville jeg faktisk være åben for. Jeg kan ikke se, at dette ekstra "lag i lagkagen" af forvaltning egentlig er rigtig værdi-skabende.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja! Det er min mærkesag nummer 1. Nu skal det siges, at patienthotellet på Herlev, hvor vi var faktisk var rigtig fint. Og jeg har hørt det samme om Hvidovre. MEN det er for dårligt, at man tvinges til at blive udskrevet efter 48 timer uanset ens fysiske og mentale tilstand. Og i øvrigt er det ineffektivt da mange kommer tilbage. Vi kom selv til Herlev i stedet for Nordsjæll... Læs mere

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal opprioriteres over det hele! Jeg kunne måske fristes til at svare "overvejende enig", da der godt kan være ræson i, at vi tæt på et hospital kører derhen hvis vi oplever symptomer, men at dette kan være svære for folk i yderområderne.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er simpelthen nød til at sætte mig ind i økonomien og linjeføringen i det her, førend jeg har et meget kvalificeret svar. Jeg ved ikke, om behovet er stort nok. Der har været mange anlægsarbejder af denne karakter, og de er ikke nemme for en by at fordøje. Her i Lyngby hvor jeg bor, er der fysisk gravet en kløft i mellem byen og metaforisk mellem folk. Jeg følger debatten,... Læs mere

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er åben for det! Under første Corona-bølge lod det til at gå godt og effektivt. Selv synes jeg, at email-konsultationer er hurtigt og praktisk. Det sparer en masse tid for både mig og lægen. Det må ALDRIG være sådan, at man skal tvinges over i en digital løsning, hvis man foretrækker fysisk fremmøde. Ligesom med NemID (nu MitID) og E-boks skal man have mulighed for at vælg... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (4)

Chefjurist, En stor arbejdsplads i den farmaceutiske sektor. Flere oplysninger kan ses på min LinkedIn profil

2021-d.d.

Diverse stillinger indenfor Legal, Forretningsetik og Public Affairs, Novo Nordisk og Coloplast

2015-2020

Diverse stillinger indenfor Public Affairs og Kommunikation i tre Europæiske brancheforeninger i Bruxelles, EFPIA og MedTech Europe

2012-2015

Juridisk Rådgiver (sidenhen Head of Legal), Europa-Parlamentet

2009-2012

Uddannelse (2)

Mini-MBA i International Erhvervsjura, st Gallen Universität, Jura

2011-2012

Cand.jur, Københavns Universitet, Jura

2002-2009

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

570
Det Konservative Folkeparti
190020
Kommunalvalg 2021

75
Det Konservative Folkeparti
14169
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
570
Partiet i alt
190020
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
75
Partiet i alt
14169
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat