227586-745de193.jpeg
227586-745de193.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Allan Beier
Født 10/6/1981 - Enlig - Ikke oplyst - 2300 København S
Nuværende stilling: Politibetjent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Sundhedsområdet er vigtigt for mig. Vi har et kæmpe efterslæb efter Corona og den efterfølgende sygeplejerske konflikt. Vi skal sætte realistisk mål for at indhente det efterslæb og give borgerne tryghed og afklaring. Vores reddere er presset. De arbejder for meget og holder for lidt fri. Det er en omstændighed jeg kan relatere enormt meget til da jeg selv har oplevet det som betjent i København. Det betyder meget for mig, at give redderne nogle ordentlig arbejdsvilkår. Vi skal finde en kort- og en langsigtet løsning. Noget af løsningen ligger i den netop lukkede aftale om ambulancedrift i regionen de næste 6 år. Men hele løsningen ligger der ikke. Det skal vi finde ud af - ASAP Regional mobilitet. Vi har et kæmpe samfundstab hver eneste dag. Masser af borgere sidder unødig længe i kø på vej fra og til arbejde. Det duer simpelthen ikke. Den tid kan bruges meget bedre. Vi skal se på en løsning for at løfte muligheden for at bevæge sig rundt i hele regionen uden det her tab.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En god kollektiv trafik løsning er vigtig i den grønne omstilling.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Testkapaciteten i Region Hovedstaden har været rigtig fin under Corona.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har brug for flere håndværkere. Det er så vigtigt - bl.a. i den grønne omstilling. Det nytter ikke noget at vi har en masse der kan designe og beregne hvordan man bygger vindmøller eller andet hvis vi ikke har nogle til at bygge dem.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den offentlige del af sygehusvæsenet skal selv kunne løse opgaven - altså at tilbyde relevant og kompetent behandling til alle regionens borgere. Det er ikke en løsning at gå mod de privatehospitaler. Jeg anerkender de private hospitaler og de løser en vigtig opgave. Men vi skal kunne rumme så meget som muligt i det offentlige.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

1813 er besat med en masse kompetente medarbejdere. Desværre er der til tider en meget større efterspørgsel efter 1813's vejledning end ved andre. Da 1813 er sat som gate-keeper for de fleste henvendelser til regionens behandlingstilbud udenfor normal åbningstid, så skal det være muligt at komme i kontakte med 1813 uden ventetid. 1813 skal opnormeres så ventetid undgås.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kultur skal fremmes bredt og vidt. Men det skal fremmes af de rette årsager - ikke af demografiske årsager.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vand er en vigtig ressource. Hvis det kan renses så skal det renses.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi betaler rigeligt i skat.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En fødsels skal være tryg og god. Særligt for førstegangsfødende skal vi som samfund kunne rumme at føre den den nye familie langsomt og sikkert ind i den nye rolle som forældre.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er for lille geografisk set til at lade de små enheder bestå. Ved at samle kompetencerne kan vi spare og optimere.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Social udsattes adgang til sundshedsvæsenet skal der være fokus på. Men det kommer an på hvilke ander områder vi skal tage pengene fra.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal ikke være forskel på hvilket muligheder man får tilbudt afhængig af, hvilken kommune man bor i. Region Hovedstadens borgere skal have samme og lige adgang til denne her type tilbud.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Så kan sygehusene fokusere på deres kerneydelse. Erhvervslivet kan komme i spil - det genererer arbejdspladser og indtjening til borgerene og samfundet.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi betaler rigeligt over skatten allerede. En afgift hvis man udebliver fra en aftale kan jeg dog godt bakke op om.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne løser en vigtig opgave og det fungerer. Vi skal ikke reformere det her område.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En god fødsel er fundamental for en god barsel og for at den første tid med barnet bliver god. Det skal prioriteres.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle regionens borgere skal have adgang til offentlig transport. De buslinjer der har få passagere skal om muligt, optimeres men ikke nedlægges.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have et godt og velfungerende akutberedskab til alle regionens borgere. Det er tryghed.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er i den teknologiske tidsalder. Det bør vi også introducere i mødet med den praktiserende læge.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det psykiatriske områder er blevet beskåret i årevis. Det kan vi ikke være bekendt overfor vores borgere. For behovet er i den grad stadig til stede. Så her skal vi ikke skære ned.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (5)

Politibetjent, Københavns Politi

2004-d.d.

Rådgiver indenfor forsikring og pensionsprodukter, Deltidsstilling

2015-2020

Soldat, sergent, Udsendt som soldat til Irak

2003-2004

Soldat, sergent, Udsendt til Kosovo

2002-2002

Værnepligtig sergent, Hæren

2000-2000

Uddannelse (2)

, Forsikringsakademiet, Forsikrings og pensionsrådgiver uddannelsen

2016-2018

, Politiskolen, Politi

2004-2007

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

752
Det Konservative Folkeparti
190020
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
752
Partiet i alt
190020
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Sundhedsområdet generelt
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat