279978-f0393bc7.jpeg
279978-f0393bc7.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Michael R. Rugaard
Født 16/2/1965 - Gift - 4 børn - 2605 Brøndby
Nuværende stilling: Selvstændig statsaut. revisor
Hvorfor bør man stemme på dig?
Du skal stemme på mig, da jeg mener, at du har et eget ansvar for dit eget liv, og staten primært skal hjælpe dem som har det svært. Som Konservativ, så ønsker vi at støtte de svage borgere og forventer, at de almindelige borgere kan klare sig selv.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke tilhænger af, at alle forhold pålægges afgifter. Oksekød er steget den seneste tid, som følge af energikrisen og krigen i Ukraine. Endelige vil en sådan afgift primært ramme de dårligst stillet i samfundet, hvorfor jeg af den grund heller ikke er tilhænger af denne afgift.

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver ikke mening at øge afgifterne på virksomheder der udleder mest CO2 på en måde at de flytter fra landet. Vi skal derimod motivere vores virksomheder for at blive mest CO2 neutrale. Ikke at de flytter til lande, hvor de kan forsætte med at udlede CO2.

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dette skal aftale med arbejdsmarkeds parter. Det virker lidt tomt, når Mette Frederiksen ikke under de afsluttede overenskomstforhandlinger med sygeplejerskerne ville give mere i løn, men nu under en valgkamp vil give nogle mere i løn. Og hvem?

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Cigaretterne har fået en afgiftsforhøjelse. Vi ved alle at det er usundt at ryge. Både unge mennesker og ældre. Dette er ikke statens ansvar om de ryger, men den enkelte borger. Derfor skal vi ikke øge afgiften på cigaretter.

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033 begynder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med den usikkerhed der er i Europa og verden, så bør vi forsøge at øge vores forsvarsbudget til 2 procent. Dette skal ikke være hurtigere end at pengene bliver anvendt fornuftigt. Dette bør være muligt frem til 2033.

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den økonomiske ulighed er ikke stor i Danmark. Når det er sagt, at øger det sammenhængskræften, når uligheden ikke er for stor. Derfor bør den ikke øges.

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I periode stiger priserne meget. Dette er tilfældet i øjeblikket. I andre tider er inflationen meget lav. Som borgere bør vi kunne klare begge dele. Det er ikke hensigten, at staten skal tage ansvaret for alle forhold som vi kan blive udsat for.

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For nuværende er der allerede en betydelig brugerbetaling for ældre på plejehjem. Det skal ikke være vores økonomi, som skal afgøre, hvorvidt vi kan få en værdig alderdom.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke bare tilføre ekstra ressourcer til ældreplejen. Derimod skal vi sikre, at personalet anvender ressourcerne mest hensigtsmæssigt, nemlig sammen med de ældre.

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt overordnet, så bør vi primært hjælpe mennesker i deres nærområder. De flygtninge som vi så modtager, de bør ikke være på asylcenter i uendelige tider. Derimod bør de komme i arbejde eller uddannelse straks. Så de er produktive i den periode de er i Danmark. Dette er både til gavn for dem og os (Danmark).

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan på den måde hjælpe flere asylmodtagere. Tillige kan det være, at når de ikke direkte kommer til Danmark, så er det ikke ligeså attraktivt. Hvorved vi får flere reele asylmodtgere.

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør undersøges, om atomkraft kan være et supplement til den grønne omstilling.

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan risikere nå som helt, at den russiske gas helt stopper. Derfor skal vi finde et alternativ hertil. Er det desværre øget brug af kul for en kort tidsperiode, så må det være det. Vi kan ikke være afhængig af russisk gas.

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykisk sårbare unge er en særlig kategori af borgere, hvor ressourcerne ikke har været tilstrækkelige. Såfremt vi ikke passer på disse unge mennesker, så risikere vi øget omkostninger og ulykkelige skæbner.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med den nuværende normering på 3 børn pr. voksen, så anses dette for tilstrækkeligt til at sikre en god pasning af vores mindste børn.

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som udgangspunkt, så skal vi leve at højtkvalificeret medarbejdere. Derfor giver det ikke menig, at SUén omdannes til lån. Dette rammer i højere grad dygtige studerende fra vilkår med begrænset midler.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle vore børn skal have en god skolegang. Hjælpen til de særligt udfordrede børn skal vi kunne finde penge til, men det må ikke være på bekostning af det store flertal af børn.

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal prioritere vores brug af penge. Derfor vil jeg hellere bruge penge på nedslidte borgere en ældre borgere som tilfældigvis har arbejdet i mange år. Hvorfor skal du og jeg betale for, at Arne kan komme tidligere på pension. Lad os hjælpe dem som har behov.

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er meget som tyder på, at dette ikke er tilfældet. Derfor ønsker vi en undersøgelse af dette.

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er så mange forhold, der gør jeg undre mig. Derfor bør det undersøges om Mette Frederiksen håndtering af Mink-sagen har været så dårlig, at hun kan stilles for en rigsret.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Testning skal være et krav, når personerne er i en position, så de kan smitte andre. F.eks. personale på hospitaler og plejehjem.

Det er vigtigere at investere i bæredygtige transportformer som kollektiv trafik og cyklisme end at udvide og udbygge motorveje som Hillerødmotorvejen, Frederikssundmotorvejen og Motorring 3 og 4.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som følge af den øge tilflytning til byerne i københavn og omegnskommunerne, så vil et vejnet som kan servicere disse borgere være en forudsætning for tilflytningen. På lang sigt, så vil mange biler være el-biler, som har en begrænset forurening.

Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udligningen skal sikre, at alle kommuner har mulighed for at sikre en rimelig service til borgerne uanset, at borgere i nogle kommuner er betydelig mere velstående end andre. Tillige bør fattige kommuner forsat have motivation for at passe på pengene og kunne sikre en rimelig service. Hvorvidt der skal sendes flere/færre penge mellem øst- og vestdanmark har jeg ikke tilstrækkel... Læs mere

Der skal være strengere miljøkrav til industri og landbrug, som ligger nær naturområder som åer og søer for at forhindre forureningsudslip, selv hvis kravene medfører ekstra udgifter for virksomhederne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan på den måde motivere industrien til at ligge sig hvor der er mindre risiko for at forurene naturområder. Tilsvarende er gældende landbrug.

For at nedbringe trængsel, luftforurening og CO₂-udledning skal der indføres roadpricing, så bilister takseres for at køre i København og omegnskommunerne Hvidovre, Rødovre, Herlev, Gladsaxe og Gentofte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

For at få flere i hovedstaden til at vælge cyklen frem for bilen skal der indføres et særligt kørselsfradrag til cyklister, så pendlere, der cykler seks kilometer eller mere på arbejde, kan få et skattefradrag.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundliggende er jeg ikke enig i, at man skal have et økonomisk fradrag fra staten for at vælge at cykel. Derudover forventer jeg det er marginal det øgede antal borgere, som tilvælger cykling som følge af et fradrag fra 6 til 12 km pr. vej.

Der skal gøres mere for at nedbringe trafikstøjen for beboere langs statens vejnet i hovedstadsområdet. Staten skal i højere grad end tidligere finansiere dette, selv hvis det sker på bekostning af andre infrastrukturprojekter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den øgede trafikstøj fra motorvejene er betydelige. Staten bør prioritere dette betydelige problem. Dette kan ske ved at nedsætte farten på motorvejene omkring bymæssig bebyggelse samt støjskærme eller overdækning af motorvejene.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Brøndby Kommune

2022-d.d.

Erhvervskarriere (4)

Statsautoriseret revisor, RugaardRevision

2008-d.d.

Revisor, Revipoint

2004-2008

Revisor, Deloitte

2003-2004

Revisor, KMPG

1999-2003

Uddannelse (2)

Kandidatgrad, CBS, cand.merc.aud

1994-1998

Bachelorgrad, CBS, HD (Finansiering)

1990-1994

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

101
Det Konservative Folkeparti
21778
Regionsrådsvalg 2021

429
Det Konservative Folkeparti
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021

358
Det Konservative Folkeparti
1146
Folketingsvalg 2022
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
101
Partiet i alt
21778
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
429
Partiet i alt
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
358
Partiet i alt
1146