279978-f0393bc7.jpeg
279978-f0393bc7.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Michael R. Rugaard
Født 16/2/1965 - Gift - 4 børn - 2605 Brøndby
Nuværende stilling: Selvstændig statsaut. revisor.
Hvorfor bør man stemme på dig?
Forbedret faglighed tager udgangspunkt i at ledelsen har planer for hvilke mål og hvordan de vil nå disse mål. Vi ønsker at udarbejde handlingsplaner for bl.a. dansk og matematik, således at vores børn bliver dygtigere. Særligt i de ældre klasser er der højt fravær. Det skal vi også have planer om at få ned. Vi bør starte med at kontakte forældre, når børn ikke møder i skolen. Vi skal ikke privatisere blot fordi det er private virksomheder. Vi skal ikke fastholde kommunal service hvis andre kan gøre det bedre. Derfor skal vi give borgeren mulighed for at vælge hvilken leverandør de ønsker. Generelt så skal kommunen tænke på sig selv som en serviceleverandør. Derfor skal kommunen tage udgangspunkt i hvilke behov borgeren har. Hvorfor har vi korte telefontider, når de ansatte er der hele ugen. Hvorfor kan hjemmehjælpen komme hele dagen i stedet for et fast tidspunkt. Hvorfor tager kommunen ikke udgangspunkt i at de er til for borgeren ikke omvendt. Stem C – Vi kan gøre det bedre.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal stille krav til flygtninge og indvandre. Det betyder ikke at vi skal bruge flere penge. De er kommet til Danmark, så nu skal vi vise, at de tager ansvar. Vi vil støtte i den proces, men ansvaret er ikke vores men flygtningene og indvandrenes.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Socialt udsatte grupper er særligt sårbare grupper af borgere. Disse skal vi have et særligt ansvar over for. Her kan det godt overvejes, at anvende flere penge. Såfremt vi kan hjælpe disse grupper på fode igen, så kan de enten blive en ressource eller blive mere selvhjulpen. Begge dele vil være en gevinst for kommunen.

Kent Max Magelund har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores skoler har præsteret dårligt i sidste 4 år, og Brøndby Strand skole er kommet under overvågning. Foreningslivet er faldende i samme periode, som om vores borgmester har prioriteret bevægelse højt. Resultaterne er mangelfulde. I forhold til de omkringliggende kommuner, så har vi en meget høj arbejdsløshed. Dette er ikke tilfredsstillende. Ældreplejen er udsat for pres og ... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommuneskatten er ikke høj, men hellere ikke lav. Med de udfordringer, som kommunen har, så bør dette ikke være en væsentlig prioritet. På lang sigt kunne ved være rart, såfremt kommuneskatten kunne sættes ned.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal tilskynde et mere aktivitet, men det er borgerens ansvar at være fysisk aktiv. Ikke kommunens.

Den kommende letbane langs Ring 3 er et godt projekt og er penge godt givet ud for Brøndby Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En anlægsinvestering på 14,2 mio.kr. og løbende driftsomkostninger på 4,3 mio.kr. årlig. Dette skal ses i forhold til, at Brøndby kun har 2 stop på letbanen i Brøndbyvester til Glostrup mod nord og Vallensbæk/Ishøj mod syd. Det er begrænset hvilke fordele jeg ser dette har for Brøndby. På den baggrund er jeg ikke begejstret for projektet.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Blandt andet det store antal kontanthjælpsmodtagere kunne tyde på dette.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning er vigtigt, da det kan få borgeren igang igen. Derudover vil manglende genoptræning kunne give anledning til betydelige yderligere sundsomkostninger, da borgeren i et vist omfang ikke vil være selvhjulpen.

Det var en god idé at bruge 61,5 millioner kroner på at bygge et nyt klubhus til Brøndby IF.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er godt med et nyt klubhus, men pengene hænger ikke på træerne. Brøndbys kommunalbestyrelse anvender store ressourcer på fodbold og området omkring stadion. Herudover har de givet en bevilling på 18 mio. kr. til en kunstgræsbane, og sportsbyen vil koste et andet 2 cifret millionbeløb. Såfremt vi ønsker mangfoldighed, så skal vi ikke bruge alle ressourcerne alene til fodbold... Læs mere

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når vi ser den høje arbejdsløshed der er i kommunen, så må dette være et bekræftende svar for alle politikkere.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundskylden i Brøndby kommune er på et lavt niveau. Derudover er der betydelige udfordringer, som kommunen bør adresserer, hvorfor dette ikke vil blive prioriteret på den korte bane.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når der investeres i nye maskiner, biler og andre anlæg, så skal sænkning af co2 tænkes ind. Det betyder ikke, at vi skal bruge flere penge, men vi skal bruge dem rigtigt.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er desværre ingen tvivl, at den måde, hvorved vi har samlet flygtningen og indvandre i grupper har gjort at en del af disse er blevet et problem frem for en ressource. Dette er trist. Det skal dog fremhæves, at de stor del af indvandrerne er en gevinst for samfundet.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der kan hele tiden ske forbedringer. Hvorvidt et er en betydelig forbedring er usikkert, men der kan ske forbedringer.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke hovedløst have flere ansatte i daginstitutionerne. Derimod kan der komme udfordringer i de enkelte institutioner, som gør, at der i den konkret situation skal bruge flere ressourcer. Kommer ressourcerne rettidigt, så kan det også spare ressourcer efterfølgende.

Brøndby Kommune har håndteret coronasituationen godt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Brøndby Kommune sammen med Ishøj Kommune har været nogle af de kommuner med flest smittede. Kommunen kan ikke være stolt af sin indsats med det resultat.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke min opfattelse, at Brøndby prioritere grønne områder betydeligt.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Renovering af veje inkl. tiltag til at bekæmpe trafikstøj er vigtigt. Samlet kan det gøre at det prioriteres før nye cykelstier, som der er mange af i Brøndby.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke sikker på, at der skal afsætte flere penge. Vores tilgang til de langtidsledige skal ændres. De jobparate skal i job eller tilbydes job. De aktivitetsparate, der skal vi vurdere, hvorfor de forsat er ledige og hvilke tiltag vil sammen med dem kan gøre for at ændre deres situation. Ledighed er ikke kommunens ansvar. Det er borgerens, men vi skal hjælpe i det omfang t... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Brøndby bruger allerede betydelige ressourcer på dette område.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

På den korte bane er der vigtigere områder at prioritere. Så som skoler, plejecentre, hjemmeplejen og beskæftigelsen. Dette er grundlæggende områder, som skal være i orden. Det er de ikke endnu, hvorfor vi ikke kan prioritere flere penge til kunst og kultur.

Brøndby Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj fra eksempelvis Motorring 3, Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen i stedet for at afvente, at staten hjælper med at tage hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal være mere aktive omkring bekæmpelse af trafikstøj. Med hensyn til motorring 3, Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen, så skal vi aktivt sammen med de øvrige kommuner presse regeringen til at anvende væsentlige dele af de 3.000 mio.kr. i vores område og ikke på nordjyske motorveje. Brøndby Kommune skal derfor ikke selv bruge flere penge på dette. Derimod kan de foret... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig skal vi hjælpe de særligt udfordrede børn, men fremtiden for kommunen er alle de øvrige elever. Dem skal vi ikke glemme, men selvfølgelig vil de ikke koste de samme ressourcer.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør ske i forbindelse med etablering af nye p-pladser, men i et vist omfang bør det også ske på nogle af de nuværende p-pladser.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Brøndby Kommune

2022-d.d.

Erhvervskarriere (4)

Statsautoriseret revisor, RugaardRevision

2008-d.d.

Revisor, Revipoint

2004-2008

Revisor, Deloitte

2003-2004

Revisor, KMPG

1999-2003

Uddannelse (2)

Kandidatgrad, CBS, cand.merc.aud

1994-1998

Bachelorgrad, CBS, HD (Finansiering)

1990-1994

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

ukendt
Det Konservative Folkeparti
ukendt
Regionsrådsvalg 2021

429
Det Konservative Folkeparti
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021

358
Det Konservative Folkeparti
1146
Folketingsvalg 2022
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
429
Partiet i alt
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
358
Partiet i alt
1146
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat