44871-3ab1abb4.jpeg
44871-3ab1abb4.jpeg
DF
Dansk Folkeparti
Morten Marinus
Født 10/11/1977 i Aalborg - Gift - 4 børn - 3070 Snekkersten
Nuværende stilling: Ledig
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er gift, far til fire og mener jeg har en meget fornuftig tilgang til tingene. Jeg har en både alm og politiks interesse i sundheds & sygehus politik. Er Forhenværende sygehusportør, gift med en sygeplejerske. Allerede da jeg var kommunalordfører i Folketinget og i DFs sundhedsudvalg, kæmpede jeg for at alle geografiske områder ville blive godt dækket ind, hvad angår behandlingsmuligheder på sygehuse og indenfor psykiatrien. Synes at Helsingør Hospital blev lukket for hurtigt. Og med den nedskæring af sengepladser på nyt Nordsjællandsk hospital i Hillerød, ser jeg ingen grund til også at lukke Frederikssund.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Har selv arbejdet som poder hos Copenhagen Medical og synes at vi havde mange testcentre og gode åbningstider.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ingen betaling for behandlinger. Men gerne gybyr for udeblivelser ved undersøgelser mm.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Frederikssund Hospital skal ikke lukkes!

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Området skal væk fra kommunerne. Men kunne også andre muligheder end at det er regionerne, der skal have ansvaret for området. Er selvom bonusfar til en multihandicappet pige, så jeg er overbevist om at kommunerne ikke fortsat skal have området!

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men kommunerne skal ikke have handicapområdet

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (14)

Medlem af Færøudvalget

2015-2019

Folketingsmedlem

2011-2019

Medlem af Kirkeudvalget

2011-2019

Medlem af Kulturudvalget

2011-2019

Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer

2011-2019

Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

2011-2019

Medieordfører

2011-2019

Medlem af Transportudvalget

2011-2016

Kommunalordfører

2011-2015

Kommunalbestyrelsesmedlem / 1.viceborgmester, Jammerbugt Kommune

2010-2016

Regionsrådsmedlem, Region Nordjylland

2010-2011

Byrådsmedlem, Pandrup kommune

2002-2006

Kommunalbestyrelsesmedlem Pandrup Kommune

2002-2006

Folketingskandidat

2001-d.d.

Erhvervskarriere (5)

Handicaphjælper, OLIVIA

2021-d.d.

Poder, Copenhagen Medical

2021-d.d.

Renovationsarbejder / Driftsassistent, Remondis

2019-2020

Folketingsmedlem, Christiansborg

2011-2019

Sygehusportør, Aalborg Sygehus

2005-2011

Uddannelse (2)

Sygehusportør, Aalborg Sygehus

2005-2006

Ubf. Skibsassistent, Svendborg Søfartsskole

1996-1996

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

418
Dansk Folkeparti
31636
Folketingsvalg 2019

101
Dansk Folkeparti
ukendt
Regionsrådsvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
418
Partiet i alt
31636
Folketingsvalg 2019
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
101
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Regional udvikling
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat