SF
Socialistisk Folkeparti
Ivar Heltberg
Født 26/3/1956 - Gift - 2 børn - 2950 Vedbæk
Nuværende stilling: Læge
Hvorfor bør man stemme på dig?
Som læge, gift med en sygeplejerske, er sundhedsvæsenet en naturlig prioritet for mig. Et bedre sundhedsvæsen er ikke én ting, men mange, og kræver bl.a. at vi: — bliver bedre til at passe på dem, der passer på os Vores sundhedsvæsen har dygtige medarbejdere, men de er for få og løber for stærkt. Det kan vi ikke være bekendt - hverken overfor personalet eller patienten. — arbejder med mennesker, ikke diagnoser Sygdom slutter ikke efter diagnosticering og lægelig behandling, men først når patienten selv føler sig tryg og rask. — arbejder for lighed i sundhed Det er ingen hemmelighed, at sociale vilkår er af stor betydning for menneskers sygdomshistorik. Vi skal derfor tænke sundhedsvæsenets indsatser som en del af noget større, og vi er nødt til også at skue til bl.a. uddannelsesniveau for at skabe et lige sundhedsvæsen. Supersygehuse og det nære sundhedsvæsen må ikke blive en spareøvelse, der skal være senge nok og patienter skal være trygge hele vejen — også ved udskrivelse.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Personligt synes jeg, at testaktiviteten har været imponerende i betragtning af situationen. Det viser, hvad vi kan opnå, når der er fokus på opgaven og ikke bureaukrati.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør være en prioritet at alle unge får den rette uddannelse for dem.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

1813 lugter af en skrivebordsløsning, som ikke er testet af praksis forud for implementering. Vi har nu gjort os erfaringer, som vi skal lære af og dermed forbedre akuttelefonen i praksis.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det går for hurtigt; jordemødrene er for pressede og de nye familier for utrygge. Det skal vi gøre bedre.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kræver en vis faglighed at varetage specialopgaver, og det kan ikke forventes, at enhver kommune kan løfte dette. Det er dog vigtigt, at vi ikke tror, at en flytning løser alle problemer; vi skal stadig se på, hvordan vi generelt sikrer bedre behandling af samfundets udsatte borgere.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Indsatsen er vigtig, men det er svært at spare på andre områder i regionen, især sundhed; om nødvendigt må Folketinget skaffe ekstra midler til at oprense efter forureninger, som måske er en national opgave; ideelt bør forurener i.ø. betale.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Erfaring viser, det har social slagside og at det ikke er en effektiv måde at skaffe penge på.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har ikke brug for mere centralisering — vi må ikke komme for langt væk fra borgernes virkelighed.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fødeafdelingerne skal styrkes, men sundhed kan aldrig bare være et spørgsmål om penge.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi ønsker en grøn klimapolitik, skal vi forbedre den kollektive trafik. Hvis vi ønsker lighed i sundhed, skal der være bedre adgang til sygehusene for folk uden bil.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Corona har lært os, at det kan lade sig gøre, og at det for visse patienter ligefrem er en lettelse. Det er derfor vigtigt, at beslutningen træffes ud fra den enkelte patients behov.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal flere penge til psykiatrien, det haster, og der kan ikke spares mere på sundhedsområdet; det er altså nødvendigt med "nye" penge til psykiatrien. Folketinget må tage sig sammen.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Læge.

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

ukendt
Socialistisk Folkeparti
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

528
Socialistisk Folkeparti
58950
Regionsrådsvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
528
Partiet i alt
58950
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Miljø og natur
Sundhedsområdet generelt

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat

Odins Vikingehær

52561-750d8b61.jpeg
Lars Skovle Spidskandidat