35600-0b3fd64f.jpeg
35600-0b3fd64f.jpeg
SF
Socialistisk Folkeparti
Thomas Holm Monberg
Født 15/6/1985 i Herlev Hospital - Enlig - 1 barn - 2880 Bagsværd
Nuværende stilling: Gymnasielærer
Hvorfor bør man stemme på dig?
Fordi jer vil kæmpe for en bedre psykiatri, både for unge og ældre. Der skal være flere sengepladser og unge skal hjælpes tidligere og mere i samarbejde med kommunerne. For en bedre offentlig transport hvor særligt busnettet skal være bedre, Det betyder også at regionen skal have mere at skulle have sagt i linjeføringen og at der skal ses på finansieringen. Der b.ør ligeledes ses på priserne for at få flere til at bruge offentlig transport For bedre fødegange for fødende og medarbejdere. Fødende skal have ret til at blive i 48 timer og der skal ansættes flere jordmødre.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt har det fungeret.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alt for mange går på det almene gymnasium, alt imens at HTX,HHX, og EUX rent faktisk i højere grad kan forberede eleverne på fremtidens jobs.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må bero på en faglig vurdering.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det her er et af de vigtigste områder for det nye regionsråd. Der bliver nødt til at ske noget så de fødende kan blive længere og så de ansatte har ordentlige arbejdsforhold.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den høje specialisering er på de store hospitaler, men det er vigtigt at der også er tilbud tættere på borgerne.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en god ide at der sker en elevfordeling der sikrer en sund blanding af samfundsgrupper.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fordi det vil skabe en mere helstøbt indsats der ikke beror på den enkelte kommunens ressourcer eller kompetencer.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal lægges en plan for hvilke områder der er vigtigst at rense og en tidsplan, velvidende at det vil strække sig over mange mange år.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lægehjælp skal ikke være et spørgsmål om størelsen på folks pengepung

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at have et finmasket busnet som er et reelt alternativ til bilen.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør ikke være nødvendigt i region hovedstaden.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener at letbaner vil være en bedre løsning på de længere strækninger i hovedstaden.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må bero på en faglig vurdering og en undersøgelse af brugeroplevelsen

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det her er et rigtig vigtigt område. Psykiatrien har været underprioriteret i alt for mange år. Der skal fokus både på psykologhjælp til unge, til forebyggelse, og til sengepladser.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Byrådsmedlem, Gladsaxe Kommune

2009-2013

Byrådskandidat, Gladsaxe Kommune

2017-2017

Regionsrådskandidat, Region Hovedstaden

2017-2017

Erhvervskarriere (3)

Gymnasielærer, Hotel og Restaurantskolen

2018-d.d.

Gymnasielærer, Kalundborg

2017-2018

Postbud, Post Danmark

2004-2005

Uddannelse (2)

Cand.soc., Roskilde Universitet, Politik og administration og geografi

Ukendt dato

EUD, Københavns Tekniske Skole, Ejendomsservicetekniker

2006-2010

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

ukendt
Socialistisk Folkeparti
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

270
Socialistisk Folkeparti
58950
Kommunalvalg 2017

37
Socialistisk Folkeparti
3429
Regionsrådsvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
270
Partiet i alt
58950
Kommunalvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
37
Partiet i alt
3429
Kandidatens mærkesager
Miljø og natur
Sundhedsområdet generelt
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat