43220-74b99c6d.jpeg
43220-74b99c6d.jpeg
Lokalliste i Region Hovedstaden
Frank Løber
Født 13/5/1958 i Frederiksberg - Gift - 2 børn - 2650 Hvidovre
Nuværende stilling: Chefkonsulent i Skatteministeriets koncern
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg har været med fra starten i Hvidovrelisten (20 år). Med den balast har jeg (og Hvidovrelisten) fokus på en veldrevet kommune med balance i økonomien. At vi skal geare op i forhold til den grønne omstilling skylder vi de kommende generationer. Vi får færre "varme hænder" til at yde en indsats over flere og flere ældre. Derfor skal der arbejdes for supplere3nde tiltag. Vi skal som kommune blive bedre til at støtte alle de fantastiske frivillige og gerne have endnu flere frivillige fremover. Den grønne omstilling skal indtænkes i alle kommunens beslutninger. Jeg vil arbejde for bedre tilkørselsforhold til og fra Avedøre Holme. Det vil give mindre kø-kørsel og tomgangskørsel (og mindske luftforurening og trafikstøj)
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis der kommer flere flygtninge og indvandrere fremover så naturligvis et "JA". MEN som situationen er i dag i Hvidovre på området er de afsætte midler OK efter min opfattelse.

Det er en god idé at bygge erhvervsområdet Holmene på kunstige øer ud for Avedøre Holme.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Og det giver bedre sundhed og dermed også en "besparelse" på længere sigt.

Helle Adelborg har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgmesteren har de sidste tre år haft en helt anderledes tilgang til at inddrage andre partier og lister. Er blevet klart mere lyttende og tilsigter "bredere" løsninger. Men sådan har det bestemt ikke været. Heller ikke med den forrige socialdemokratiske borgmester. Det var jo en stor del af årsagen til at Hvidovrelisten blev dannet for 20 år siden !!

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Uhhh det er et svært spørgsmål. Hvor skal grænserne drages indkomstmæssigt? Hvordan opgøres det lige? Emnet giver hurtigt flere spørgsmål end svar!

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sådan en beslutning skal bygge på fakta. Vi udnytter pt ikke vores forholdsvise nye sundhedscenter (det gamle posthus) i fuld udstrækning. Der er pt ikke "kunder" nok. Men at en hurtig genoptræning er mega vigtig kan ingen hvis være uenig i.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har vi foreslået tidligere hvor staten gav deres del af "kagen". Nu er den ordning udfaset og vi kom desværre ikke med da den levede ordningen. Situationen er derfor en anden. Men bare at få begyndt på at sænke grundskylden vil være et rigtig godt signal at sende til virksomhederne. Så er økonomien til det er vi klar i Hvidovrelisten

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Her bør også tænkes kreativt. Mål for begrænsningen af CO2-udledningen må for pokker være det vigtigste. Omlægning af indkøb, innovative tiltag, lån af midler og endelig finansiering inden for budgetaftalerne. Ja der er mange muligheder.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kræver vist ikke en kommentar!!

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er mange værktøjer i værktøjskassen. Lad os endelig lave nogle pilotprojekter. Og bedre arbejdsforhold (arbejdsmiljø) vil også kunne bidrage. Måske arbejde i teams, så de ældre oplever lidt mere kontinuitet af de ansatte i ældreplejen.

Hvidovre Kommune skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje til Hvidovre Hospital.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvidovre Hospital er et stort hospital (som er under udvidelse) i Region Hovedstaden. Langt de fleste patienter og besøgende kommer jo fra Storkøbenhavn. Derfor vil en forlægning fra Ny Ellebjerg være det rigtige. Det skal vi arbejde for.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Beslutninger omkring antal ansatte skal bygge på nogle fakta. Nogle institutioner klare sig fint med nuværende normering og andre kan absolut godt bruge et sæt hænder mere. Men lad os høre institutionslederne i første omgang

Den kommende letbane langs Ring 3 er et godt projekt og er penge godt givet ud for Hvidovre Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvidovrelisten var med til at Hvidovre bidrog med midler med henblik på senere at få den helt til Avedøre Holme - og de 9 nye øer!

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både i vores egen kommunale hjemmepleje og i de private udbydere kommunen hidtil har samarbejdet med er der rigtig gode medarbejdere - og der er også enkelte, som kunne gøre det bedre og give de ældre en bedre service. Men blindt at tro, at private kan gøre det bedre er jo efterhånden, gør jeg ikke. De mange hjemtagninger og konkurser dokumenterer det for mig. Helt og sammenl... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bevarelse af det grønne områder(de grønne oaser) er et helt særligt fokusområde for mig og Hvidovrelisten. Jeg har selv skrevet artikler til Hvidovre Avis om emnet (Bl.a. var der ønsker om at bebygge kraftigt i Rebæk Søpark). Vi skal værne om de grønne områder da de er vigtige for dem som allerede bor i kommunen. Ja og er da også en vigtig parameter når folk vælger bolig i H... Læs mere

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvidovre Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj fra eksempelvis Holbækmotorvejen i stedet for at afvente, at staten hjælper med at tage hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er altså ikke Hvidovre kommunes larmende motorvej. Bliver det aktuelt i den nære fire årige periode at forsøge udbedringer i form af overdækning må det jo ind i budgetforhandlingerne. Hvis Hvidovre kommune på den måde får flere kvadratmeter jord skal det jo selvfølgelig ikke være gratis.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Og det er til både bredde og elite. Bredde er både de unge og de ældre, samt handicapidrætten. Det hænger i den grad sammen med sundhedsindsatsen i kommunen. Støtte til de mange vigtige frivillige arbejder Hvidovrelisten sten hårdt for hi hver eneste budgetforhandling

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal da ikke ske på bekostning af de øvrige elever.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have en plan for den løbende etablering af flere El-ladestandere i kommunen. Men det skal være velovervejet og ud fra dokumenterede fakta. I vores sociale boligområder skal boligbestyrelserne og dermed lejerne inddrages i udviklingen.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal starte med grundskylden. Hvidovre har tidligere foreslået en lille skattenedsættelse for dog at komme i gang (Da regeringen var med til at finansiere nedsættelsen). Men det var der ikke flertal for. Nu er ordningen desværre nedlagt. ØV!!
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan ikke rumme flere private biler i København og omegn. Der skal flyttes rejsende over i den kollektive trafik. Det kræver en udbygget, hurtig og mere driftssikker offentlig trafik. Den skal gøre mere "lækker" for os alle.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi borgere har villet tage test i ydertidspunkterne har der efter min opfattelse været tilstrækkeligt med test adgang. Egentlig et flot stort stykke arbejde ... som jo også får international ros for at DK er nået så langt i at holde Covid-19 nede.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal afgjort ikke tilskynde til at de unge vælger en "forkert" uddannelse, som de efterfølgende frafalder. Men en indsats omkring et hurtigere skift hvis det første valg viser sig ikke at være optimalt tror jeg meget mere på. Markedsføring og andre tiltag må kunne holdes indenfor eksisterende bugetter.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et område jeg har set meget på. Afgjort kan vi på visse områder kunne opnå gevinster. Men når det er sagt, så er der elementer som indgår i regnestykket og dermed går vi ikke kan sammenligne priser og økonomi. Spørgsmål fra mig: 1. Hvor mange elever, praktikperioder og turnustjenester tager privathospitalerne sig af (Det koster jo ekstra! ... svar: jeg kender ikke ti... Læs mere

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tro primært der nu er tale om at optimere arbejdsprocesser. Eksempelvis med noget BackOffice beredskab, når der pludselig bliver spidsbelastningsperioder med for lange ventetider. Der bør afsættes midler til tillæg for at være skal vi kalde det "tilkaldevagt" (kan jo være hjemmefra?)

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kræver vist ikke så mange kommentarer. Vi betaler jo alle sammen allerede over skatten.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg møder både meget tilfredse forældre (måske flest der ikke er første gangs fødende) som er rigtig tilfredse. Men i visse perioder er der behov for bedre faglig dækning.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Patienter vil også gerne have den bedste ekspertise og det kræver altså nogle store faglige miljøer. Sundhedscentre i regionen må være løsningen så patienter kan sendes videre til de rigtige speciallæger eller større sygehuse.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror vi ligger på et fornuftigt niveau på dette område

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Og den proces er jo i den grad i gang netop nu. Det er et plus for alle !

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ikke nok fakta til på nuværende tidspunkt at afgøre om der er flest fordele eller ulemper ved at specialtilbud til handicappede kommer i kommunalt regi. Blandt familier til handicappede er der "for" begge organisatoriske ordninger. Så vi må have en grundig undersøge blandt brugerne. Endelig undersøge økonomien.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Efter min opfattelse er tempoet lige i øjeblikket rimeligt. Vi har snart fået rigtig meget kortlagt og nu er der oprensning der skal til. Fagfolk må prioritere opgaverne

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er jeg ikke nok oplyst. Men gennem årene så har pendulet svinget: Så centraliser vi - så decentralisere vi - så centralis..... Der er også en årsag til man tidligere har samlet nogle opgaver fra kommunerne. Der var en god begrundelse. Det glemmer vi vist ofte.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som jeg hører det er det mere et spørgsmål om arbejdsmiljø og dermed besættelse af ubesatte stillinger. Ja og fastholdelse af de ansatte der pt er på fødeafdelingerne. Men ved øget antal fødsler skal der jo justeres på midlerne - ganske som på andre områder. De enkelte hospitalsledelser foretager løbende prioriteringer om omfordelinger. Vi skal også passe på at politikkerne i... Læs mere

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja det giver god mening. Men med nedprioritering mener jeg frekvens og ikke nedlæggelse af linjer. Unge og ældre borgere er afhængige af de "tyndt fyldte buslinjer. Jeg mener, at vi kan blive bedre til at have differentiere myldretids/stilleperioder drift.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det ved jeg dælme ikke nok om - og slet ikke økonomien et så stort et projekt. Hvilke områder kan det gå ud over i regionen hvis der skal afsættes midler til så stort et byggeprojekt? Men tanken er rigtig god... Det bør indtænkes at metroen videreføres fra Ny Ellebjerg til Hvidovre Hospital

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De yngre generationer er jo mere virtuelle og der hvor det giver rigtig god mening er det det helt rigtige at gøre. Men det skal være et tilbud.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Vikar i flere perioder i kommunalbestyrelsen (bl.a. 3 mdr. for Gert Krogstad)

2014-2020

Kommunalbestyrelseskandidat

2001-2020

Erhvervskarriere (1)

Chefkonsulent, Skat

Ukendt dato

Uddannelse (1)

Fuldmægtig, Toldvæsenet, Fuldmægtiguddannelsen

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

131
Lokalliste i Region Hovedstaden
1597
Kommunalvalg 2021

140
Hvidovrelisten
1685
Kommunalvalg 2017

40
Hvidovrelisten
2603
Regionsrådsvalg 2021
Lokalliste i Region Hovedstaden
Personlige stemmer
131
Partiet i alt
1597
Kommunalvalg 2021
Hvidovrelisten
Personlige stemmer
140
Partiet i alt
1685
Kommunalvalg 2017
Hvidovrelisten
Personlige stemmer
40
Partiet i alt
2603
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Ældre

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat