280862-dc923143.jpeg
280862-dc923143.jpeg
Lokalliste i Region Hovedstaden
Karoline Cleemann
Født 4/9/1974 i Ålesund, Norge - Gift - 3 børn - 2650 Hvidovre
Nuværende stilling: Ingeniør
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er en engageret kvinde, med erfaring fra erhvervsbranchen, fra børne- og ungeområdet og fritidsområdet. Jeg har to ører og en mund, for at lytte dobbelt så meget, som jeg snakker - og jeg vil gerne lytte til borgerne og deres foreninger og være en solid repræsentant for dem i kommunalbestyrelsen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må forventes at dem der kommer til Danmark ønsker at lade sig integrere. Det nuværende niveau er rigeligt.

Det er en god idé at bygge erhvervsområdet Holmene på kunstige øer ud for Avedøre Holme.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener man også bør kigge efter muligheden for at bygge f eks seniorboliger på de yderste øer. God udsigt, gode rekreationsmuligheder, gode skattebetalere - ja, tak!

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Budgetterne for at hjælpe specialområdet er hævet betragtelig de seneste år. Hvis der er brug for endnu mere, bliver vi nødt til at kigge på, hvad pengene bruges til.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener kommuneskatten bør kunne sænkes. En mere attraktiv kommune for skattebetalere, vil lokke flere med højere lønninger til kommunen og i sidste ende give den samme sum til kommunekassen.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fysisk helse påvirker psykisk helse positivt. Desuden er forebyggelser billigere end behandling. Derfor skal vi afsætte penge til idræt, både for unge og ældre, til bredde-idræt og elite. Hvidovres foreninger har sagt klart fra, at idrætsfaciliteterne ikke er gode nok og at tilgangen til dem er for dårlig. Vi har med andre ord for få haller og baner til indbyggertallet. Det ska... Læs mere

Helle Adelborg har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det tværpolitiske arbejdet er styrket gennem de seneste budgetforhandlinger - og det er et plus.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Statslig er der regler for, hvad "borgere har ret til". Jeg synes det er uheldigt, at mange benytter sig af denne ret, når de egentlig ikke behøver. Vi skal hjælpe dem, der virkelig har brug for det - og ellers være stolte af at klare os selv!

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den ideelle fordeling af budgettet allokeret til sundhed ændrer sig med befolknings-sammensætningen. I årene som kommer, har vi en relativt stor andel ældre borgere, som det lønner sig at træne forebyggende, så de klarer sig selv og i størst mulig grad ikke behøver institutionspladser, indlæggelser, osv. Dem der alligevel gør, skal vi genoptræne, så de bliver mest muligt selvh... Læs mere

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med rigtig høj sysselsætting i Danmark for tiden, er det op til den arbejdsløse, at vælge arbejdet til.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvidovre er blandt landets dyreste kommuner, når det kommer til grundskyld. Det er noget som den opmærksomme boligkøber kigger på. Det er selvsagt en faktor, at vi ligger i Hovedstadsområdet, men af de sammenlignelige kommuner, er det kun Rødovre, der ligger på samme niveau. Kommunernes indtægt på grundskyld indgår som en del af beregningerne af, hvor meget staten giver i tilsk... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal have det lange lys på, og investere i langsigtig nedbringelse af CO2-udledning, ikke hoppe med på lobbyisternes "her-og-nu" løsninger.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er svært at generalisere. Det findes selvsagt både ressourcefulde flygtninge og det findes dem, der ikke vil kunne give plus på det økonomiske regnskab. Vi ser desværre fra undersøgelser, at der generelt set skal et løft til, i forbindelse med sprogoplæring, så 2.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, der skal være færre personer tilknyttet den enkelte ældre borger, med behov for pleje. Det nuværende system er alt for fragmenteret.

Hvidovre Kommune skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje til Hvidovre Hospital.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja! Det vil være et stort plus for både herboende og besøgende til hospitalet, at få etableret en forbindelse mellem Ny Ellebjerg og letbanen, via Hvidovre Hospital - og gerne Hvidovre rådhus.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Børn i daginstitutioner skal sikres en tryg og udviklende hverdag.

Den kommende letbane langs Ring 3 er et godt projekt og er penge godt givet ud for Hvidovre Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I mine øjne mangler der en forbindelse fra Ny Ellebjerg, via Hvidovre - og specielt Hvidovre Hospital - til letbanen. Det synes jeg vi skal arbejde på at få!

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

i skal lade os inspirere af andre kommuner - og også internt i kommunen. I de fleste kommuner er der nogle plejehjem, der opleves bedre end andre, til trods for at rammerne er ret ens. Omvendt hører vi om private aktører, som ikke kan levere op til det lovede serviceniveau. Ældreplejen af borgere i eget hus, bør IKKE være opdelt i f eks pleje, hus, medicin osv. Det bliver for k... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grønne områder skal vi værne om! Der skal være plads til grønne - og blå - pusterum, plads til dyreliv og fulgeliv. De grønne oaser gør det attraktivt at bo her.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Cykelstier er vigtigt for at give kommende generationer trygge skoleveje og lære dem at vælge jernhesten, både lokalt og på lidt længere ture. I miljøets og klimaets ånd, bør cyklen prioriteres.

Hvidovre Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj fra eksempelvis Holbækmotorvejen i stedet for at afvente, at staten hjælper med at tage hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvidovre kan ikke løfte opgaven som kommune alene, men bør budgettere med at undersøge mulige løsninger, som staten hjælper med at finansiere.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med en situation, hvor hoteller, restauranter, rengøringsselskab osv skriger efter arbejdskraft, mener jeg at langtidsledige som vil arbejde, godt kan finde job i dagens Danmark. Kommunen bør kræve, at langtidsledige tager et job, som de ikke nødvendigvis er uddannet til, men som giver løn og en fod tilbage på arbejdsmarkedet igen. Derfra kan man jo selv søge drømmejobbet!

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fysisk helse påvirker psykisk helse positivt. Desuden er forebyggelser billigere end behandling. Derfor skal vi afsætte penge til idræt, både for unge og ældre, til bredde-idræt og elite. Hvidovres foreninger har sagt klart fra, at idrætsfaciliteterne ikke er gode nok og at tilgangen til dem er for dårlig. Vi har med andre ord for få haller og baner til indbyggertallet. Det ska... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kunst og kultur er vigtigt, men kærneområderne som skole og institutioner, sundhed, ældrepleje, osv vil altid skulle prioriteres.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, erfaringsmæssigt er vi kommet op på en inklusionsrate, der er alt for høj. jeg har hørt, at 30% af ressourcerne går til 5% af børnene i den almindelige folkeskole - og det er ikke i orden.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fremtiden er at skabe et karbonkredsløb; at lave syntetisk drivstof til vores biler - ikke at alle skal køre på el. Elbilers batterier kan ikke re-cirkuleres og bliver et kommende miljøproblem. De er allerede et stort problem, der hvor "ingredienserne" udvindes. Lad os beholde nuværende drivstof-motorer og ikke gøre dem om til skrald. Lad os komme til at køre dem på syntetisk ... Læs mere
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som led i grøn omstilling, skal der investeres i de gode kollektivtilbud, så som Metro til forstaderne.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er mit indtryk, at det har været et flot tilbud og nemt at komme til.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De almene gymnasiale uddannelser skal på ingen måde favoriseres. Uddannelsemuligheder bør præsenteres neutralt og ungdommer bør vælge udfra interesse. Derfor bør praktiske fag som sløjd og håndværk generelt få en større plads i udskolingen.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som del af behandlingsgarantien har jeg gjort personlige erfaringer med privathospitaler, og de er meget gode. Deraf er jeg positiv til et tættere samarbejde.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Akuttelefonen opnår sjælden målet for ventetid og mange borgere oplever at vente for længe. Det skal der gøre noget ved.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen skal sørge for kærneopgaver inden sundhed, uddannelse, trafik osv. Kultur bør være en kommunal opgave.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre rent vand til borgerne, vand der holder sig indefor tilladte grænseværdier og ikke på nogen måde medfører bekymringer, helseudfordringer eller dyre senfølger

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er selv vokset op med at der betales en egenandel hos lægen på omkring 200 kr., dog med et årligt loft på ca 1500 kr. Det kan måske føre til, at man lige tænker sig om, inden man tager til lægen. Men det kan også føre til, at nogle der burde gå til lægen, ikke gør det. Vi bliver dog nødt til at tænke alternativer, så vi finder holdbare løsninger for fremtiden.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fødende skal ikke opleve at sendes fra hospital til hospital i taxa. Der skal tilføres et større budget til dette området.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Region Hovedstaden er i mine øjne så lille, at man hurtigt kan komme til større sygehuset, uanset hvor man befinder sig. Specialisering og ekspertise skal ikke gå på bekostning af mindre lokale enheder i en lille region

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være lighed i sundhedsvæsenet. Socialt udsatte har i mine øjne den tilgang de skal have.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis ikke man er blevet integreret gennem folkeskolen, så sker det efter min bedste overbevisning heller ikke i de gymnasiale uddannelser. Gymnasiet handler om faglig og social udvikling - og finde fællesskaber, man kan spejle sig i. Derfor skal vi lade de unge søge ind til de gymnasier og de fællesskaber de ønsker og tror de vil trives i, uden at skabe utryghed ved hvor man e... Læs mere

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er mit indtryk, at det vil være positivt både fagligt og økonomisk, at samle specialtilbud i regionale centre.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

På samme måde som private aktører, ikke altid kan leve op til det lovede serviceniveau i ældreplejen, kan samme udfordring opleves i f eks patienttransport. Jeg mener, at hospitalerne skal være eksperter på alt der har med patienterne at gøre, fra transport til behandling og pleje. Hospitalerne skal derimod ikke være specialister i bygningsdrift. Jeg er således enig i, at nogl... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grunde skal undersøges før de bebygges eller anvendes til givne formål. I den forbindelse skal de selvsagt renses, hvis de er forurenede

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er generelt imod højere skat, men et mindre gebyr, som man også ser det i Norge, men med en maksimal årlig grænse, hvorefter frikort opnås, kan evt indføres. Jeg er selv vokset op med at der betales en egenandel hos lægen på omkring 200 kr., dog med et årligt loft på ca 1500 kr. (Norge) Det kan måske føre til, at man lige tænker sig om, inden man tager til lægen. Men det k... Læs mere

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Store kommuner kan måske løfte regionalt opgaver, men de små kan ikke - samtidigt er opgaven ikke af national karakter. Der bør dog diskuteres, hvilke opgave, der skal løses hhv kommunalt, regionalt og nationalt, og regionernes administration skal være minimal

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre både gode rammer for de fødende og acceptable arbejdsforhold for jordmødrene.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er selv vokset op i en lille by med 2000 indbyggere. Vi kunne ikke altid fylde en bus op - men havde bussen ikke været der, havde vi flyttet. Så nej, buslinier med få passagerer skal ikke nedprioriteres, men der skal vurderes om bustiderne ligger godt og om ruten der køres, er den korrekte.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være lighed i sundhed, også i yderområderne. Der er allerede tilført midler på området, for at sikre smart placering af hjertestartere, bedre uddannelse af akuthjælpere osv. Hovedstadens yderpunkter ligger sammenlignet med andre af Danmarks yderområder forholdsvis centralt.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Metroen er kostbar at udvikle, men hyppige afgange og stabil drift er attraktivt og vejen at gå, hvis borgerne skal vælge kollektiv transport

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For alle som er trygge ved den type konsultation, bør det være et tilbud. Det skal dog være op til borgeren at vælge, hvilken type konsultation man ønsker.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

87% af patienterne er i ’høj grad’ eller i ’meget høj grad’ er tilfredse med deres forløb. Der er dog stor ret variation mellem hospitalerne og afdelingerne og den viden bør bruges til at forbedre tilbuddet generelt. Jeg mener man kan lære af de bedste afdelinger og hospitaler, uden at tilføre flere penge.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Senior Engineer, Platforms & Architectures, CPC - Center for Product Customization

Ukendt dato

Uddannelse (1)

Ingeniør, Danmarks Tekniske Universitet

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

537
Lokalliste i Region Hovedstaden
1597
Kommunalvalg 2021

ukendt
Hvidovrelisten
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

437
Lokalliste i Region Hovedstaden
1495
Kommunalvalg 2017

183
Hvidovrelisten
2603
Regionsrådsvalg 2021
Lokalliste i Region Hovedstaden
Personlige stemmer
537
Partiet i alt
1597
Kommunalvalg 2021
Hvidovrelisten
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Lokalliste i Region Hovedstaden
Personlige stemmer
437
Partiet i alt
1495
Kommunalvalg 2017
Hvidovrelisten
Personlige stemmer
183
Partiet i alt
2603
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat