262314-cb12a952.jpeg
262314-cb12a952.jpeg
RV
Radikale Venstre
Stinus Lindgreen
Født 9/8/1980 i Gentofte - Gift - 4 børn - 2800 Kongens Lyngby
Nuværende stilling: Folketingsmedlem, regionsrådsmedlem
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg vil arbejde for behandling i topklasse, lige adgang til sundhedsydelser og et sammenhængende sundhedsvæsen. Lighed i sundhed sikres ved at have øje for den enkelte patients individuelle behov. Jeg vil sikre lighed på tværs af regionen, så kvaliteten ikke afhænger af dit postnummer, og så vi kommer den enorme forskel på fysisk og psykisk sygdom til livs. Psykiatrien har alt for længe været underprioriteret og underfinansieret. Fremtidige generationer skal ligesom os kunne nyde rent drikkevand og have adgang til grøn natur. Jeg vil fortsætte mit arbejde for at sikre vores grundvand mod forurening. Jeg har særligt fokus på grøn omstilling og vil styrke regionens centrale rolle i at forebygge klimaforandringer og sikre os alle imod oversvømmelse og stormflod. Jeg vil arbejde for at udvikle fremtidens sundhedsvæsen, så vi bruger pengene på det, der virker, og hele tiden lærer af det, vi gør. Faglighed og evidens er afgørende – ikke mindst når det kommer til vores sundhedsvæsen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at sikre god kollektiv trafik, men pengene kan kun tages fra den kasser, der også dækker bl.a. oprensning af jord og grundvand. Det er derfor en prioritering.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre et stærkt offentligt sundhedsvæsen, men man kan sagtens fortsat bruge private leverandører til f.eks. at afvikle pukler, uden derved at underminere det offentlige tilbud.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er udfordringer med bemanding, som skal løses, men overordnet set viser tallene, at det virker - om end der fortsat skal forbedres.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man skal huske, at pengene skal tages fra den kasse, der også dækker oprensning af jorde, trafik mm. - men dette er en helt afgørende opgave for regionen.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke indføre et A- og et B-hold i vores sundhedsvæsen.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er heldigvis et sted, hvor fødsler er sikre for både mor og barn. Derfor skal vi nu sørge for, at rammerne er gode og oplevelsen positiv. Her halter det helt tydeligt. Det handler om bemanding, om ressourcer, og om at lytte til familiernes individuelle behov.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er helt enig i, at regionerne bør overtage de specialiserede tilbud, mens de mere almindelige tilbud kan forblive i kommunerne.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kan give rigtig god mening med offentligt/privat samarbejde, men det afhænger af den konkrete sag.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene skal komme fra den samme kasse, der finansierer bl.a. kollektiv trafik og oprensning af grundvand, så man skal have det samlede billede.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi risikerer at skabe yderligere ulighed, så det er jeg meget mod. Til gengæld skal vi gøre mere for at minde patienter om deres aftaler - f.eks. med SMS eller email.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har netop i år prioriteret at afsætte yderligere midler til fødeområdet.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi risikerer en ond spiral, hvor buslinjer lukker, hvorved der skabes yderligere regional ulighed. Vi er nødt til at sikre kollektiv trafik i hele regionen.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at alle vores hospitaler er tilgængelige med kollektiv transport - men ikke nødvendigvis mellem de enkelte hospitaler. Det kan godt være en fornuftig linjeføring, men så store beslutninger om infrastruktur kræver et bredt, gennemarbejdet perspektiv.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For nogle patientgrupper - f.eks. mænd (viser erfaringerne) - vil det være en kæmpe fordel, for andre virker det ikke. Det skal bruges, hvor det giver mening.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien har alt for længe været underfinansieret og underprioriteret. Det skal der rettes op på - både (især!) nationalt og regionalt.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Medlem af Miljø- og Klimaudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Regionsrådsmedlem

2017-d.d.

Folketingsmedlem

2019-d.d.

Erhvervskarriere (7)

Co-founder, Copenhagen Skeptics in the Pub

2010-d.d.

Bioinformatics Specialist, H. Lundbeck A/S

2017-2019

Research Scientist, Steno Diabetes Center

2016-2017

Research Scientist, Carlsberg Group

2015-2016

Research Fellow, University of Canterbury

2013-2015

Post doc., University of Canterbury

2012-2013

Post doc., University of Copenhagen

2010-2012

Uddannelse (3)

Ph.D., Københavns Universitet, Bioinformatik

2006-2010

Cand.scient., Københavns Universitet, Bioinformatik

2003-2006

B.Sc, Københavns Universitet, Datalogi

2000-2003

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

5938
Radikale Venstre
93614
valgt ind
Folketingsvalg 2019

ukendt
Radikale Venstre
ukendt
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

2691
Radikale Venstre
74270
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
5938
Partiet i alt
93614
valgt ind
Folketingsvalg 2019
Radikale Venstre
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
2691
Partiet i alt
74270
Kandidatens mærkesager
Miljø og natur
Regional udvikling
Sundhedsområdet generelt
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat