43191-5fd3917e.jpeg
43191-5fd3917e.jpeg
Stram Kurs
Rasmus Paludan
Født 2/1/1982 - Gift - Ingen børn - 1550-1799 København V
Nuværende stilling: Partileder, advokat (L)
Hvorfor bør man stemme på dig?
De etablerede partier tilbyder jo kun mere af det samme: det er opportunister, der bare rager til sig! Kan nogen påstå med sandhed, at de sidste 4 år har skabt bedre sundhedsvæsen i Region Hovedstaden? Gentagne artikler om forfærdelig behandling af fødende kvinder på Rigshospitalet Gentagne artikler om, at det har kostet menneskeliv, at regionens alarmcentral 112/1813 ikke fungerer, da der er for lidt personale og en total uduelig ledelse, som får folk til at sige op og som intimiderer ansatte, som tør tale åben om forholdene! Det er blot 2 ud af mange sager, der beskriver, hvor utroligt dårligt Region Hovedstaden bliver ledet! Derfor mener jeg, at det er tid til ny ledelse! Min prioritering: Fix 1813/112 ved bl.a. at fyre ledelsen Tilfør flere ressourcer til fødeafdelingerne Tilfør flere ressourcer til psykiatrien Sørg generelt for flere sygeplejersker Sørg for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse Sørg for, at dansk kultur og danske værdier fortsat bestemmer i regionen!
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sundhedsvæsnet er folks livsnerve, da raske borgere er altafgørende for et lykkeligt liv og et lykkeligt land. Derfor skal der ikke tages penge fra sundhedsvæsnet til den kollektive trafik.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes, det har været helt uacceptabelt, at man som borger har skullet stå i kø i halve eller hele timer for at komme til. Desuden har poderne slet ikke været folk, der har været uddannet i sundhedspleje. Jeg har oplevet flere arabiske podere, som har opført sig dybt uprofessionelt over for mig. Hvorfor har man dog ansat podere, der hader danskere og dansk kultur? Jeg blev p... Læs mere

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der optages alt for mange på det almene gymnasium, og det medfører naturligvis, at det faglige niveau falder. En stor del af de elever, der går i gymnasiet, burde aldrig være blevet optaget. Dette skyldes til dels en alt for lemfældig optagelsespolitik, men også, at man helt forkert har bildt unge mennesker ind, at de skal have en lang uddannelse for at blive til noget. Det mod... Læs mere

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når der er mulighed for at aflaste det offentlige ved brug af privathospitaler, så bør regionen i højere grad benytte sig af den mulighed.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har været afdækket massivt i pressen, at hverken 112 eller 1813 virker. Der er for få ressourcer og den dårlige ledelse har medført, at mange ansatte har forladt deres arbejde. Derfor er det en skandale, at de nuværende medlemmer af regionsrådet har tilladt, at danskere i regionen dør, fordi opkald til 112 og 1813 ikke giver den nødvendige hjælp.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen skal slet ikke bruge penge på kulturelle tilbud. Det må de enkelte artister selv klare på markedsvilkår. Så kunne det være, at nogle af dem rent faktisk fik sig et arbejde. For første gang i deres liv.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er af stor sundhedsmæssig betydning, at vi har rent drikkevand. Derfor er det rimeligt at bruge penge på det.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt er det sådan, at der allerede nu er ved at udvikle sig et A- og B-hold på sundhedsområdet. Har man penge, så kan man få på det private sundhedsmarked. Derfor bør vi fastholde, at alle nødvendige behandlinger i det offentlige sundhedsvæsen finansieres over skatten.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har været rapporteret i pressen, at forholdene på bl.a. Rigshospitalets fødeafdelinger er helt horrible. Det er af største betydning, at danske børn får en god ankomst til livet, og at deres danske mødre bliver taget godt imod, når de er i den sårbare situation, at de skal føde eller har født. Derfor er det en skandale, at de nuværende medlemmer af regionsrådet har tilladt,... Læs mere

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Beslutninger skal træffes på baggrund af, hvad der er lægefagligt velbegrundet. Det er helt uacceptabelt at holde fast i mindre sygehuse, hvis man i stedet kan bruge de samme penge på at tilbyde bedre kvalitet i behandlingen på større sygehuse.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. Sundhedsvæsnet skal tilbyde det samme kvalitetsprodukt til alle. Der er stadig en grundlæggende regel om, at man er ansvarlig for sit eget liv og selv er ansvarlig for at henvende sig, når man har brug for lægehjælp.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

"Tosprogede elever" er en pæn formulering, som dækker over personer, der i stort omfang har en helt anden kultur og moral end danske elever. Derfor er der stor risiko for, at danske elever får ødelagt deres skolegang og ungdom, hvis det er tvunget til at være i klasse med "tosprogede elever". Naturligvis bør danske elever havde mulighed for at vælge skoler, hvor både den kultur... Læs mere

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Opdelingen mellem opgaver er sådan, at regionerne sørger for sundhedsvæsnet dvs. den direkte behandling af sygdomme, hvorimod kommunerne sørger for den løbende pleje af både handicappede og pensionister. Jeg mener, at det kræver en grundlæggende drøftelse af hele opgavefordelingen, hvis man skal lave det om. Det giver umiddelbart god mening, at den personlige pleje varetage af ... Læs mere

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er notorisk sådan, at det offentlige yder dårligere service for flere penge. Sundhedsbehandling er en alvorlig opgave, som derfor kan begrunde offentlig drift, men alle de sekundære funktioner kan bedre og billigere ordnes af det private erhvervsliv.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke, at forurenede grunde skal prioriteres over en forbedring af sundhedsvæsnet. I den prioritering anser jeg ganske enkelt, at langt flere danske liv kan reddes, hvis man bruger pengene på hospitalerne.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både for sundhedsvæsnet og for den enkelte kan det ende med at blive meget dyrere, hvis man indfører brugerbetaling på at gå til lægen. Det logiske resultat vil være, at fattige mennesker sjældnere går til lægen. Da vi ved, at fattige mennesker i forvejen ikke går nok til lægen, så vil det problem bare blive større. Det betyder, at en række sygdomme ikke blive opdaget så tidlig... Læs mere

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er tilhænger af en stor grad af politisk ansvar for driften af forskellige dele af den offentlige forvaltning. Fx kan man stemme på nogle andre til dette valg, hvis man anerkender, at regionsrådet medlemmer har gjort det utrolige dårligt de seneste 4 år. Psykiatrien sejler. Fødeafdelingerne sejler. 1813 sejler. Derfor er det godt, at man kan fyre de uduelige politikere med ... Læs mere

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er dokumenteret, at fødeafdelingerne sejler og i særlig grad har behov for flere midler.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En vigtig pointe med offentlig transport er, at den også skal være mulig at benytte på steder, hvor der ikke bor så mange mennesker. Så hvis offentlig transport skal være et reelt alternativ til bilen, så skal den offentlige transport også dække i yderområder.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er nødvendigt, at man kan få akut hjælp, også selvom man ikke bor i en større by.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene skal bruges på sundhedsvæsnet. Hvis der endelig skal bruge penge på metro, så skal stoppene placeres, hvor der bor mennesker og er knudepunkter. Herlev Hospital og Bispebjerg Hospital er ikke knudepunkter.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De borgere, der kan finde ud af det, får det helt klart nemmere, hvis de hurtigt og nemt kan få fat i lægen via video til et aftalt tidspunkt. Dette tilbyder flere pensionskasser og sundhedsforsikringer allerede, fordi det private erhvervsliv som sædvanligt er langt forud for det offentlige. Samtidig vil der i konsultationsværelserne bliver bedre plads til de konsultationer, hv... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien har i årevis været et nedprioriteret område. Dette skaber uheldige følgevirkninger med ødelagte liv, social deroute og kriminalitet. Mange penge kan spares og mange liv reddes, hvis man tilfører psykiatrien flere midler.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Folketingskandidat

2019-d.d.

Spidskandidat Region Hovedstaden

2021-2021

Spidskandidat Region Hovedstaden

2017-2017

Erhvervskarriere (2)

Chefredaktør, Frihedens Stemme

2017-d.d.

Advokat (L), Paludan Advokatkontor ApS

2014-d.d.

Uddannelse (4)

Advokatuddannelsen, Advokatsamfundet

2011-2014

Cand.jur, Københavns Universitet, Jura

2001-2008

Sprogofficeruddannelsen, Hærens Sergentskole, Sønderborg

2000-2000

Matematisk student, Helsingør Gymnasium

1997-2000

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

735
Stram Kurs
1021
Folketingsvalg 2019

ukendt
Stram Kurs
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

243
Stram Kurs
566
Kommunalvalg 2017

85
Stram Kurs
164
Regionsrådsvalg 2021
Stram Kurs
Personlige stemmer
735
Partiet i alt
1021
Folketingsvalg 2019
Stram Kurs
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Stram Kurs
Personlige stemmer
243
Partiet i alt
566
Kommunalvalg 2017
Stram Kurs
Personlige stemmer
85
Partiet i alt
164
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Sundhedsområdet generelt
Ungdomsuddannelser
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat