164348-49d05da1.jpeg
164348-49d05da1.jpeg
NB
Nye Borgerlige
Claus Bøgh Svenningsen
Født 12/6/1991 i Rigshospitalet - Gift - Ingen børn - 2830 Virum
Nuværende stilling: Organisationskonsulent & projektleder
Hvorfor bør man stemme på dig?
Borgernes vagthund og en politisk værdikriger. Mit fokus ligger på hvordan vi sikre borgerne en velholdt og veldrevet kommune. Vores skattekroner skal gå til kernevelfærd, vores ældre, børn og service til borgerne - ikke til papirnusseri og fårs. Lyngby-Taarbæk har langt højere udgifter til administration end andre kommuner. Jeg og Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og bruge halvdelen af de penge vi alle sparer ved at fjerne frås på, at styrke kernevelfærden og sende den anden halvdel tilbage i borgernes egne lommer. Byudvikling bør ske med respekt for kommunens nuværende borgere og udtryk. Der skal ikke inddrages flere grønne områder og der skal ikke bygges højt og tæt. Letbaneprojektet skal bekæmpes. Politikere og forvaltning skal i langt højere grad lytte til borgerne. Bindende folkeafstemninger om lokalt vigtige sager vil give et frisk pust til nærdemokratiet og styrke folkestyret. Kommunen skal udvikles på borgernes præmisser - ikke politikernes.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Halvdelen af borgerne i Lyngby-Taarbæk er plaget af trafikstøj. Lyngby-Taarbæk Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj i stedet for at afvente, at staten tager hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Letbanebyggeriet støjer mere end 70 DB. De berørte borgere har ikke selv valgt at bo op ad letbanebyggeriet og har ingen chance for at undgå støj fra anlægsarbejdet. Det skal politikerne finde en løsning på. De ansvarlige politikere er totalt usynlige og fraværende i letbanedebatten. Jeg opfordre alle partier der er en del af letbaneforliget, at de tager fat i deres kollegaer p... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der spildes på landsplan milliarder af kroner på integrationsprojekter. Det virker ikke, og danskernes penge skal ikke spildes på projektmageri. Integration er et personligt ansvar - ikke en offentlig opgave.

Ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune halter så meget efter, at det skal tilføres mærkbart flere penge, selvom det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg anerkender ikke præmissen om, at det skal gå ud over den øvrige velfærd. Lyngby-Taarbæk kommune bruger mere end 123 mio. kroner på ledelse og administration end de mest veldrevne kommuner i Danmark. De penge kan bruges på mere kernevelfærd og frihed til borgerne. Der skal kigges på ledelsen af ældreplejen og arbejdsmiljøet for de ansatte. Sygefraværet og personaleomsætning... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politikerne fråser i alt for stort omfang med de penge, vi betaler i skat. Når politikerne spilder vores penge i stat, regioner og kommuner, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og bruge halvdelen af de penge, vi allesammen sparer ved at fjerne frås, på at styrke kerneve... Læs mere

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jobcentrene skal nedlægges, og udlændinge skal forsørge sig selv. Syge og nedslidte danskere skal ikke være på kontanthjælp – men på en mere fair og hurtig måde bevilges en midlertidig eller permanent førtidspension på baggrund af en lægefaglig vurdering. For det er umenneskeligt og uværdigt, at man i systemet i dag insisterer på at presse 2-5 timers arbejde ud af folk, der ree... Læs mere

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg uenig i præmissen om enten eller. Politikerne fråser i alt for stort omfang med de penge, vi betaler i skat. Når politikerne spilder vores penge i stat, regioner og kommuner, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og bruge halvdelen af de penge, vi allesammen sparer ve... Læs mere

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jobcentrene skal nedlægges, og udlændinge skal forsørge sig selv. Syge og nedslidte danskere skal ikke være på kontanthjælp – men på en mere fair og hurtig måde bevilges en midlertidig eller permanent førtidspension på baggrund af en lægefaglig vurdering. For det er umenneskeligt og uværdigt, at man i systemet i dag insisterer på at presse 2-5 timers arbejde ud af folk, der ree... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lyngby-Taarbæk bruger langt flere penge på administration end mange af landets øvrige kommuner. Når politikerne spilder vores skattekroner på fråseri, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs. Halvdelen af de penge, vi allesammen sparer ved at fjerne frås, vil vi bruge på at... Læs mere

Det var en god beslutning at sætte Lyngby Stadion i udbud.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke i sin nuværende form. Vi ser gerne et moderne stadion og meget gerne at stadion sælges - men det bør ikke ske på bekostning af mere boligbyggeri. Det kan Nye Borgerlige ikke lægge stemmer til. Lyngby-Taarbæk har ikke brug for yderligere byfortættelse. Det vil øge vores udgifter til udligning til landets øvrige kommuner og potentielt medføre store udgifter og pres på vor... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunens opgave er at fokuserer på hvordan vi får mest mulig borgernær service for pengene – Det er langt vigtigere at vores kommune og byråd fokuser på hvordan vi styrker kvaliteten af vores ældrepleje og børnenes trivsel i og på hvordan vi sikre en flot og velhodt kommune. Lyngby-Taarbæk ligner noget der er løgn. At bruge flere penge på at reducere CO2-udledning lokalt er en... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja desværre er udgør en stor andel af de tilrejsende en belastning for samfundet. For få forsørger sig selv og for mange er kriminelle. Vi skal stille krav til udlændinge om selvforsørgelse og udvisning ved første dom. Flygtninge skal hjælpes i nærområdet.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lyngby-Taarbæk bruger 25 mio. kroner. mere på ledelse og administration end vores nabo kommune Rudersdal og mere end 123 mio. kroner. end de mest veldrevet kommuner i Danmark. Det skal vi kunne gøre bedre. Politikerne fråser i alt for stort omfang med de penge, vi betaler i skat. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og styrke kernevelfærden med halvdelen af de penge, vi sparer... Læs mere

Sofia Osmani har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det havde sikkert stået være til, hvis det havde været en rød borgmester, men udviklingen af kommunen er jeg meget lidt imponeret af. Lyngby-Taarbæk ligner mest af alt en kommune i forfald. Vores veje og grønne områder ligner noget der er løgn og borgernes service er på flere områder blevet forringet. Det er brug for Nye Borgerlige i byrådet.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Børneområdet er kernevelfærd og skal tilføres flere ressourcer Det er netop kommet frem, at området har været voldsomt underfinansieret. Det er ikke godt nok af ledelsen i vores kommune. I Nye Borgerlige vil vi gerne give vores bud på hvordan vi blandt andet kan styrke børneområdet. For os er det vigtigt at vi styrker civilsamfundet og de initiativer der kommer fra de nære fæl... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye Borgerlige vil forbedre kvaliteten i ældreomsorgen ved at lade pengene følge borgerne og dermed give danskerne langt større valgfrihed mellem offentlige, private eller frie tilbud - betalt over skatten. Ordninger, hvor kommunen visiterer forskellige goder til den ældre – fx plejehjemsplads, mad og rengøring – skal gives som direkte tilskud på et bevis, som den ældre selv ka... Læs mere

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt uenig. Der bliver bygget alt for meget. Lyngby-Taarbæk er fuldt udbygget. Vi har pligt til at passe på vores grønne rekreative områder og den arv vi har fået af tidligere genrationer. Byudvikling bør ske med respekt for kommunens nuværende borgere og udtryk. Der skal ikke inddrages flere grønne områder og der skal ikke bygges højt og tæt. Kommunen skal udvikles på borgerne... Læs mere

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores kommune ligner desværre mange steder noget, der er løgn. Det er ikke borgerne værdigt. Vores Veje, cykelstier, fortove, bevaringsværdige bygninger og grønne områder har fået lov til at gå i forfald, og det er efterhånden ingen underdrivelse at sammenligne Lyngby-Taarbæk med det gamle Østeuropa. Før der overhovedet tænkes på nye cykelstier, så skal de eksisterende veje, cy... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jobcentrene skal nedlægges, og udlændinge skal forsørge sig selv. Syge og nedslidte danskere skal ikke være på kontanthjælp – men på en mere fair og hurtig måde bevilges en midlertidig eller permanent førtidspension på baggrund af en lægefaglig vurdering. For det er umenneskeligt og uværdigt, at man i systemet i dag insisterer på at presse 2-5 timers arbejde ud af folk, der ree... Læs mere

Den kommende letbane mellem Lundtofte og Ishøj er et godt projekt og er penge godt givet ud for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politikerne bør satse på transportformer der er rentable, fleksible og som nemt kan omstilles til fremtidens teknologier. Derfor finder jeg det også helt skørt og tosset, at man er gået i gang med at opfører en letbane langs ring 3. Anlægningsprocessen af letbanen er ulidelig for borgerne og førende transportøkonomer kalder projektet en exceptionel dårlig investering for samf... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er støre udfordringer på ældre og børneområdet.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores kulturarv skal forvaltes og bevares, men vi skal ikke bruge flere af skatteborgernes penge på nye kultursatsninger. Ny kunst og kultur bør skabes bæredygtigt og ved egen bæreevne eller ved frivillighed. Ny kunst og kultur må således klarer sig på markedsvilkår.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

På specialområdet ønsker vi mindre inklusion. Inklusion er en hjerteskærende sparerøvelse. Egentlig lyder inklusion behageligt. Alle vil gerne være en del af et inkluderende fællesskab. Problemet er dog, at mange børn med diagnoser, der før fik tilbudt et specialtilbud, nu skal indsluses i en almindelig klasse. Hvor børnene overlades ofte til lærere med få eller ingen faglige f... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt uenig. Vi skal ikke gøre livet mere besværligt for borgere der ikke har en El-bil.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye Borgerlige ønsker vækst og fremgang for alle landsdele, hvilket kræver en hurtig og kontinuerlig udbygning af vejnettet samt en lettilgængelig og stærk infrastruktur med gode veje, broer og færger. DSB skal privatiseres og togdriften konkurrenceudsættes til gavn for kunderne. Og så bør bustrafikken gives frie konkurrencebetingelser for at sikre bedre service, lavere priser ... Læs mere

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er blevet testet alt for meget. Det er spild af danskernes penge og skal stoppes.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alt for få vælger en erhvervsuddannelse, hvilket betyder, at Danmark i 2030 vil mangle tæt på 100.000 faglærte. Nye Borgerlige ønsker, at vejledningen i folkeskolen målrettes mere mod erhvervsuddannelser, og at den traditionelle mesterlæreordning genindføres. De unge, der ikke trives i skolen og som selv ønsker andre muligheder, skal kunne kombinere undervisning i dansk og mate... Læs mere

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De private sundhedstilbud er ofte mere imødekommende over for patienternes behov og tilmed billigere end de offentlige. Konkurrencen fra private sundhedsudbydere vil hjælpe til at fremme effektivitet og innovation i den offentlige del af sundhedsvæsenet. Derfor skal der generelt være en større grad af frit valg for patienterne mellem et privat og et offentligt tilbud, og region... Læs mere

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle danskere skal have lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Når danskerne betaler halvdelen af deres løn i skat, skal der ikke indføres mere brugerbetaling. Men når politikerne fråser med pengene, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og blandt andet bruge no... Læs mere

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udbygningen af specialerne og styrkelsen af universitetshospitalerne skal fortsætte, så danske patienter altid kan være sikre på at få den bedste, nyeste og mest effektive behandling, når man fejler noget alvorligt. Lokale sygehuse, som er bemandet med læger, sygeplejersker og plejepersonale, skal sikres, og de skal ikke kun være ”udskrivningscentre” – men skal kunne udføre enk... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal generelt være nemmere at navigere i sundhedsvæsenet, så færre patienter falder mellem to stole.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nye Borgerlige står vagt om det frie valg og siger nej til tvangsfordeling. Hverken daginstitutioner, skoler eller gymnasier skal bruges som integrationsprojekter, for regningen for årtiers fejlslagen udlændingepolitik skal ikke ende i børne- og teenageværelset. Udlændingepolitikken skal derimod løses fra bunden.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Handicapområdet skal væk fra kommunerne. I Nye Borgerlige kæmper vi for at fratage kommunerne ansvaret for handicapområdet, indtil det sker, skal der indføres sanktioner for de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar. Kommuner, der giver en borger den forkerte hjælp, skal yde kompensation til borgeren. Og kommuner, som ikke overholder egne frister for sagsbehandlingen af ... Læs mere

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Private tilbud er ofte mere innovative, effektive og tilmed billigere end de offentlige, og derfor bør de inddrages mere.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et samfundsansvar at rydde op efter tidligere generationers forurening. Vi kan ikke tillade os at ignorere problemerne. Hvis teknologien er tilstede til at sikre en ordentlig oprydning, bør der afsættes penge til at få det gjort hurtigst muligt.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når danskerne betaler halvdelen af deres løn i skat, skal der ikke indføres mere brugerbetaling. For alle danskere skal have lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Men når politikerne fråser med pengene, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og bl.a. bruge nogle... Læs mere

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne skal bruge penge på kernevelfærd - ikke på frås. Sundhedspersonalet skal i højere grad bruger tiden på patienterne og i mindre grad på bureaukrati. Hospitalerne skal drives mere decentralt. Inddragelse af de faglige medarbejdere i det daglige er vigtigt, og ansvar for ledelse og økonomi bør hvile på et hovedsageligt fagligt og i mindre grad administrativt grundlag.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politikerne fråser i alt for stort omfang med de penge, vi betaler i skat. Når politikerne spilder vores penge i stat, regioner og kommuner, går det ud over kernevelfærden og danskerne, som tvinges til at betale en langt højere skat end nødvendigt. Nye Borgerlige vil fråseriet til livs og bruge halvdelen af de penge, vi allesammen sparer ved at fjerne frås, på at styrke kerneve... Læs mere

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politikerne skal bestemme mindre, og danskerne skal bestemme mere selv. Hvis det giver mening for den praktiserende læge og den enkelte patient med konsultation over video eller telefon, er det ikke noget, politikerne skal forhindre.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udredning, pleje og behandling af patienter med psykiatriske lidelser skal forbedres. Der skal etableres flere døgnsengepladser, og tilstedeværelsen af fagligt velkvalificeret personale skal sikres, så den rette behandling kan tilbydes og effektueres for både børn og voksne.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Lyngby-Taarbæk Kommune

2021-d.d.

Regionsrådskandidat RV21

2021-d.d.

Folketingskandidat FT19 & FT23

2018-d.d.

Spidskandidat til kommunalvalget i Lyngby-Taarbæk KV17 & KV21

2017-d.d.

Erhvervskarriere (4)

Organisationskonsulent & projektleder, Nye Borgerlige

2019-d.d.

Account Manager, Norsk Elkraft Danmark A/S

2016-2019

Service Manager & Salgskonsulent, Carlson Rezidor Hotel Group

2015-2016

Supervisor & Rejseleder, Apollo Travel Group

2012-2015

Uddannelse (2)

Merkantil studentereksamen (HHX), Hillerød Handelsgymnasium, International linje

2008-2011

, Copenhagen Business Academy Lyngby, Ledelse i praksis

2018-2018

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

294
Nye Borgerlige
853
Regionsrådsvalg 2021

1420
Nye Borgerlige
28686
Folketingsvalg 2019

ukendt
Nye Borgerlige
ukendt
Kommunalvalg 2017

208
Nye Borgerlige
536
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
294
Partiet i alt
853
Regionsrådsvalg 2021
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
1420
Partiet i alt
28686
Folketingsvalg 2019
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kommunalvalg 2017
Nye Borgerlige
Personlige stemmer
208
Partiet i alt
536
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat