227330-0c589e55.jpeg
227330-0c589e55.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Marianne Friis-Mikkelsen
Født 25/10/1950 i Frederiksberg - Gift - 1 barn - 2665 Vallensbæk Strand
Nuværende stilling: pensionist- kommunalpolitiker-fhv daginstitutionsl
Hvorfor bør man stemme på dig?
min erfaring med mennesker, specielt børn og unge gennem 50 år. uddannet pædagog og daginstitutionsleder i 35 år bevirker min til stadighed store interesse for hele sundhedsområdet. Unge som ældre skal have stor bevågenhed, og der skal være faglig kompetence til at påtage sig den opgave, specielt skal tværfagligt samarbejde styrkes. Også en god start på livet er vigtig, mor og barn skal kunne mærke omsorg og tid til at lære hinanden at kende. Miljø med grøn energi, væk med gødning og andre skadelige midler for vores vandmiljø, vi skal gerne kunne drikke vand fra hanen også i fremtiden. støj er ødelæggende for vores velvære, derfor skal løsninger til bekæmpelse findes i samarbejde mellem kommuner. Både akuttelefonen 112 og 1813 skal fungere optimalt. Ambulancen skal komme til tiden... her er der ingen tid at vente, det er vores liv det gælder. vi må sikre os at vi også i fremtiden har sygeplejersker, læger, pædagoger, lærere, og sundhedspersonale derfor TÆNK, HANDL I SUND FORNUFT
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

velfærdsuddannelser er værd at nævne her- vi skal have unge til at forstå vigtigheden af disse, hvem skal hjælpe / hele sundhedsområdet mangler arbejdskraft, hvem skal sørge for børn, unge ældre og syge??? praktikforløb- "værnepligt"

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

samarbejde- samarbejde- samarbejde

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

rent vand i hanerne... det må være sund fornuft

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

det er dyrt at være syg, det må vi erkende.. og medicin og behandlinger bliver mere og mere kostbare. Måske kan tilskud o.lign halvveres- jeg tror i vi fremtiden er nødt til selv at hjælpe til med betaling- alt afhængig af indkomst!

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

pga den hurtige hjemsendelse af nyfødt barn og mor, der skal være tid til omsorg og nærvær i et roligt og rart miljø også jordmødre skal kunne arbejde i et roligt miljø, så stress og fejltagelser ikke opstår.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark er et land som hjælper hvor der er nød... derfor må vi også hjælpe således at alle har lige adgang til sundhedsvæsenet

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

det betyder at afstandsproblematikken når der søges til div. gymnasier ændres, mange der søger mod København fra eks. Vestegnen har ikke en chance pga. det kilometerantal der foreligger!

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

det handler om samarbejde og derfor skal det ikke bare være det ene fremfor det andet. samarbejde- samarbejde på tværs

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

den enhed som har forurenet skal selv sørge for rensningen- det er ikke borgerne som skal betale dette... altså skal forureneren selv betale

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

både og..... igen lidt indkomstafhængigt, og må ikke føre til færre henvendelser hos lægen, men vi skal passe på med ikke at "misbruge" det velfærdssystem vi har pt.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

kan godt blive i tvivl- kommunerne har rigeligt med opgaver.. men hvis økonomi og derved ressourser overføres så??

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

trist og ressoursekrævende med få passagerer; men vi må ikke fjerne transportlinier i yderområder.. måske kan mindre transportenheder indsættes i stedet, hvis vi skal styrke den kollektive trafik hjælper det ikke at nedlægge disse.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

læge og ambulance til tiden.....

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

men vi skal ikke glemme at ønsket om Metroviderførelse også gælder til Hvidovre Hospital

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

muligheden er tilstede... så den skal afprøves meget mere

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

flere og flere får stillet diagnoser hvor der skal psykiatrisk hjælp til- hvorfor? Er vores livsstil idag en af årsagerne- forebygger vi godt nok?? borgeradfærd.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Vallensbæk Kommune

2015-2021

Erhvervskarriere (1)

tidl. daginstitutionsleder

Ukendt dato

Uddannelse (1)

Professionsbachelor, Tårnby børnehaveseminarie, Pædagog

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1535
Det Konservative Folkeparti
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2017

134
Det Konservative Folkeparti
4319
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
1535
Partiet i alt
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
134
Partiet i alt
4319
Kandidatens mærkesager
Miljø og natur
Sundhedsområdet generelt
Ungdomsuddannelser
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat