51300-23123cb2.jpeg
51300-23123cb2.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Egil Hulgaard
Født 30/3/1962 i Århus - Gift - 3 børn - 3500 Værløse
Nuværende stilling: Innovationskonsulent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Med i alt 10 års erfaring fra byråd og Folketing, en sundhedsvidenskabelig uddannelse som pH.d. fra Kræftens Bekæmpelse og mange års erfaring fra erhvervslivet senest som innovationskonsulent på DTU har jeg en god ballast til at påvirke den regionale udvikling. Indenfor sundhed via min uddannelse og erhvervserfaring, indenfor miljø via min miljøordførerskab for Det Konservative Folkeparti i Folketinget. Samtidig har kommunerne fået et langt større ansvar for sundhed og især forebyggelse, men det hænger ikke ordentlig sammen med regionernes indsats. Min byrådserfaring og kendskabet fra den kommunale verden vil kunne bidrage til at styrke udviklingen af et mere samarbejdende sundhedsvæsen. Jeg håber du vil give mig din personlige stemme
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Antallet af flygtninge, der kommer til Furesø er faldet væsentligt og det må også betyde et fald her.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal naturligvis hjælpe, hvor vi kan, med det in mente at, der skal være sammenhæng mellem indsats og effekt.

SFO'er og fritidshjem skal have flere økonomiske midler, end de har i dag, selv hvis det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke her vi skal investere, men snarere i skolen

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lavere skat er hverken et mål eller et middel,, men et resultat af en lavere skat. Jeg vil gerne sænke skatten, når råderummet er der.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en god investering for den enkelte og for samfundet.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Måske. Men lovgivningen indenfor social og job området er så detaileret at kommunerne typisk ikke kan gøre den indsats de kan, men kun den de skal. Vi har brug for et stærkere kommunalt selvstyre her.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Effekten af genoptræning er langt større end effekten af de forebyggende tiltag vi historisk har lanceret. Derfor bør vi gå i retning af det vi ved virker.

Hvis Farumbanen forlænges, skal den gå langs Hillerødmotorvejen og ikke via Høvelte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis den skal til Høvelte skal banen igennem et væsentligt naturområde ved Bregnerød. Den skal langs motorvejen og helst helt til Frederiksværk.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke nødvendigvis et lokalt kommunalt problem, men også et problem med lovgivningen fra Christiansborg.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I udgangspunktet en god ide.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Naturligvis. Et must. Men igen, der skal være sammenhæng mellem indsats og effekt,

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når vi diskuterer omlægning af skoledistrikter er det på baggrund af fordelingen af flygtninge/indvandrere. Lad os nu ikke bilde hinanden ind at vi ikke må sige, hvor problemerne ligger.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

F.eks. kunne vi sikre bedre ældrepleje, hvis driften af plejehjemmene i højere grad var i form af selvejende institutioner, involverede pårørende bedre, og vi i højere grad gav mulighed for flere frit valgsordninger.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, det er på vej med Folketingets hjælp. Det er vigtigt, mindre vigtigt, hvorvidt andelen af uddannede pædagoger er 50% eller 70 % det er antallet af voksne omkring børnene, der er vigtigt.

Furesø Kommune skal – på bekostning af andre områder – prioritere en samlet buslinje gennem hele Furesø Kommune fra Farum til Jonstrup.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selve linieføringen fra Farum til Jonstrup er nok ikke den rigtige, men Jonstrup har brug for bedre busbetjening end den de har idag.

Ole Bondo Christensen har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg forsøger at undgå at omtale mine politiske fæller

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kattens farve er sådan set lige meget så længe den fanger mus. Vi bør skabe systemer, hvor der både er et offentligt og et privat element - det giver fleksible systemer med valg. Det bedste af begge verdener.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har i kommuneplanen ikke udlagt et eneste land område til byzone. Det er en naturlig politik på baggrund af udbygningerne på Farum Kaserne, Lånshøj og Sydlejren, men ikke holdbart på lang sigt. F.eks. bliver Farum Lilleskole nu ikke placeret i landzone, men på Farum Kaserne. Der er ikke plads andre steder.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er tosset, hvis det vi har investeret i, smulrer for os. Når vi anlægger en bygning eller en vej, har vi også forpligtet os til at vedligeholde det anlæg vi har bygget og må være tilbageholdende med at bygge nyt medmindre vi også har råd til at vedligeholde.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi gør allerede noget, men hvis vi kan gøre mere og det har en høj effekt, er det bestemt det værd.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en god investering for den enkelte og for samfundet.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et højt niveau her allerede med Skovhuset og Farum Kulturhus.

Der skal bygges boliger på erhvervsområdet Widexgrunden i Værløse, der lige nu står ubenyttet hen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er stadig et åbent spørgsmål, men hvis erhvervsområder skal konverteres til boliger skal Furesø få noget ud af det også. Samtidig skal vi finde yderligere erhvervsområder andre steder i kommunen, så Furesø borgerne stadig kan finde en arbejdsplads tæt på boligen.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har behov for at gentænke inklusionsindsatsen, samtidig med at vi ikke nærmest pr. automatik flytter børn fra normal området ud i specialområdet.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Naturligvis.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bør især i denne coronatid være størst fokus på at sikre at sundhedsvæsenet fungerer. Måske er det relevant at kigge på når puklen af operationer er afviklet.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt har mulighederne for at blive testet været rigtig gode - mange geografisk spredte testcenter - selvfølgelig med kø på særlige tidspunkter, men det kan ikke undgås uden at tomgangen på andre tidspunkt ville have kostet dyrt.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Politisk skal vi sikre rammerne for mulighederne, men ikke diktere hvad folk skal. Derfor er den rigtige vej at opkvalificere erhvervsuddannelserne. I spørgsmålet ligger ikke metoden, men metoden er det væsentlige.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er i samspillet mellem det offentlige og private vi ser de gode løsninger. Mer af det.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lange ventetider og for mange fejl. Det er en ommer.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ville sådan set gerne, men mener at regionen bør fokusere på sundhed, miljø og trafik.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Iflg. Novafos er grundvandet generelt ikke truet.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, der skal være lige adgang til sundhedsvæsenet

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi søger som patienter den bedste behandling

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et væsentligt område at sikre lige adgang til sundhedsvæsenet. Det betyder ikke at alle bliver lige sunde, så længe, der er social ulighed i fordelingen af rygere.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør ikke være et fokus for gymnasierne. De skal uddanne deres studerende til det højest mulige niveau. Vi skal ikke begrænse etsprogede elevers adgang til forskellige gymnasier pga. et problem med for høj andel af tosprogede.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bliver servicen ikke bedre af. Tværtimod. Ved at handicapområdet indgår som en naturlig del af det kommunale virke vil den tætte dialog føre til bedre løsninger på mange andre områder for mennesker med handicap.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En mulighed, men det skal give mening.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En national opgave, hvor regionen gør sit. Grundvandet er iflg. Novafos ikke truet generelt.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Betaling har ikke vist at højne sundheden. Det er typisk for bureaukratisk at indføre.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En konservativ sag. Vi har ikke brug for tre politiske led i vores land. Nedlæggelsen kan dog ikke ske uden en klar plan for hvordan især sundhedsvæsenet skal drives fremadrettet. Venstres tidligere udspil duede ikke pga. et markant demokratisk underskud.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal gøre det bedre her. Det er en prioritet for Det Konservative Folkeparti

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Prioriteres med respekt for lokale transportmuligheder.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der har været historier om urimelige ventetider i yderområderne. Det skal være have fokus på.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke et behov, der er tilstrækkeligt udboret. Hvilke andre transportbehov bør regionen dække. Regionen bør i højere grad sikre den offentlige transport i hele regionen, f.eks. en forlængelse af metroen til Federiksværk og Hundested.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er muligheder i at sikre et bedre sundhedstilbud og spare patienterne for rejse- og ventetid ved at lade nogle konsultationer foregå digitalt.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi svigter markant de paykiatriske patienter. Både regionalt og nationalt SKAL vi gøre det bedre end i dag.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (6)

Byrådsmedlem, Furesø Kommune

2010-d.d.

Medlem af Folketinget

2019-2019

Formand for Udvalg for byudvikling og bolig, Furesø Kommune

2018-d.d.

Folketingskandidat, Nordsjællands Storkreds

2018-d.d.

Medlem, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Furesø Kommune

2014-d.d.

Medlem, Børne- og Skoleudvalget, Furesø Kommune

2014-2017

Erhvervskarriere (3)

Adm. direktør, ASQARI ApS

2022-01-28-d.d.

Direktør, EGIL HULGAARD ApS

2007-09-17-d.d.

Adm. direktør, BIOPROACT ApS

2005-10-12-2010-07-02

Uddannelse (3)

Ph.D., Kræftens Bekæmpelse, Kræft

1990-1998

Civilingeniør, DTU, Kemi

1982-1989

Student, Marselisborg Gymnasium

1978-1981

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

633
Det Konservative Folkeparti
5491
Regionsrådsvalg 2021

720
Det Konservative Folkeparti
190020
Folketingsvalg 2019

ukendt
Det Konservative Folkeparti
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2017

530
Det Konservative Folkeparti
3213
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
633
Partiet i alt
5491
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
720
Partiet i alt
190020
Folketingsvalg 2019
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
530
Partiet i alt
3213
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat