281514-b36e4bcb.jpeg
281514-b36e4bcb.jpeg
V
Venstre
Anne Ehrenreich
Født 26/1/1961 - Gift - Ingen børn - 2960 Rungsted Kyst
Nuværende stilling: Chefkonsulent i Udenrigsministeriet
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg vil arbejde for, at Hørsholm skal være en by i fortsat udvikling, som baseret på liberalt tankegods varetager borgernes interesser bedst muligt. Vi skal passe godt på de borgere, som har bygget byen op. Samtidig skal vi blive bedre til at tiltrække nye borgere, især børnefamilier. Det forudsætter en økonomi i balance og skattestop – efter sidste års skattehop. Det kræver fortsat fokus på effektiviseringer og den rette prioritering af pengene. Vi skal udvikle Hørsholm med fornuft, så vi fremmer visionen om at tiltrække nye borgere. Det gør vi ikke ved at overbebygge enhver grøn plet, vi har tilbage i byen. Og heller ikke ved dårlige økonomiske dispositioner. Som vi har set i PH park og Kokkedal station. Det forudsætter godt købmandskab. For det andet skal vi passe godt på de ældre og de små. Det forudsætter gode dagtilbud, skoler og fritidsfaciliteter. Samtidig skal vi prioritere ældreplejen og sikre de ældre nem adgang til god hjælp, og at de behandles med værdighed.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en rigtig prioritering, at Hørsholm Kommune har vedtaget besparelser på blandt andet ældreområdet og børneområdet for at genoprette Hørsholm Kommunes økonomi.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der var flere andre og bedre muligheder. Kommunen burde have sparet på den kommunale biograf samt på administration.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at syge hurtigt får deres normale funktionsniveau tilbage. Derfor er genoptræning så vigtig.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hørsholm Kommune har håndteret coronasituationen godt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det behøver ikke at koste penge at sænke CO2 udledningen.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en rigtig prioritering, at Hørsholm Kommune har hævet skatten med 0,5 procentpoint i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det var ikke strengt nødvendigt. Opgaven kunne være klaret på anden vis.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Beskæftigelsesområdet har allerede rigeligt med penge. Pengene skal blot prioriteres til de rette opgaver.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis Hørsholm Kommune får mulighed for at gøre det, skal fartgrænsen på en del af Usserød Kongevej gennem Hørsholm sænkes til 40 kilometer i timen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hastigheden er allerede lav på strækningen gennem Hørsholm by. Så det vil ikke ændre meget på forholdene. Det er vigtigt at sikre, at borgerne nemt kan komme ind og ud af Hørsholm. Det er det største problem vi har.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Morten Slotved har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgmesteren har stået i spidsen for en række mislykkede anlægsprojekter, bl.a. PH Park, og lokalplanprocessen er afsluttet uden at sikre bred politisk opbakning til resultatet.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen bør begrænse sit kulturelle arbejde og ikke sprede det for meget.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når man bliver syg, ønsker de fleste at blive helbredt. mange sygdomme kræver en specialiseret indsats, som kun kan foregå på et højspecialiseret hospital. Flere mindre hospitaler vil sætte overlevelsen over styr. Kroniske sygdomme vil til gengæld med fordel kunne håndteres på mindre sygehuse og nært på, hvor borgerne bor.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have mere lighed i sundhed, og det forudsætter et øget fokus på at hjælpe de socialt udsatte borgere bedre.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det forslag der ligeså dårligt som regeringens forslag om at fordele elever efter forældres indkomst.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror, at regionen med et større volumen ville kunne give børnene nogle bedre tilbud end de får i kommunerne.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal også være muligt at bo i yderområderne, og det forudsætter, at der er kollektiv transport tilstede.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kunne være dejligt, men jeg tror, at det er urealistisk rent økonomisk.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (8)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Hørsholm Kommune

2006-d.d.

Medlem af Sundhedsudvalget, Hørsholm Kommune

2014-d.d.

Medlem af Miljø- og Planlægningsudvalget, Høje-Taastrup Kommune

2018-d.d.

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

2010-d.d.

Medlem af Trafikudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Medlem af Forretningsudvalget, Region Hovedstaden

2014-d.d.

Medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Hørsholm Kommune

2014-2017

Medlem af Psykiatriudvalget, Region Hovedstaden

2013-2017

Erhvervskarriere (8)

Seniorrådgiver, Udenrigsministeriet

2003-d.d.

Souschef og formandskoordinator, Udenrigsministeriet

2001-2003

Europæisk korrespondent, Udenrigsministeriet

1998-2001

Ritt Bjerregaards kabinet, EU-kommissionen, Bruxelles

1998-1998

Ambassaderåd, EU-repræsentationen,. Bruxelles

1995-1997

Fuldmægtig og ass. ministersekretær, Udenrigsministeriet

1991-1995

1. ambassadesekretær, FN-missionen, New York

1988-1991

Fuldmægtig, Udenrigsministeriet

1984-1988

Uddannelse (2)

Bachelor, Copenhagen Business School, International Business

1985-1988

Cand.jur., Københavns Universitet, Jura

1979-1983

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

2348
Venstre
98148
valgt ind
Kommunalvalg 2021

537
Venstre
3846
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

3833
Venstre
127808
valgt ind
Kommunalvalg 2017

367
Venstre
3227
Regionsrådsvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
2348
Partiet i alt
98148
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
537
Partiet i alt
3846
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
3833
Partiet i alt
127808
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
367
Partiet i alt
3227
Kandidatens mærkesager
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat