280068-4a3e108d.jpeg
280068-4a3e108d.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Jan Heuring Klit
Født 22/8/1968 i Charlottenlund - Gift - 4 børn - 2960 Rungsted Kyst
Nuværende stilling: Politikommissær
Hvorfor bør man stemme på dig?
Vi skal fortsætte med trygheden i højsædet og have nedbragt antallet af indbrud gennem vores BO TRYGT partnerskab og vores meget målrettede vision. Vi skal bo et sted hvor der er trygt og vi passer på hinanden. Vi skal stadig satse på kultur og idræt for at være en attraktiv bosætningskommune. Kulturhustrommen skal i højere grad være en del af byudviklingen i bymidten, som der skal investeres i, så der skabes bedre sammenhængskraft og synergi. Opgradering af idrætsparken skal fortsætte til gavn for de mange brugere og hele idrætten. Vi skal sørge for gode rammer for de ældre og svage borgere gennem tryghed og et menneskeværdigt liv, hvor alle borgere behandles med respekt og ordentlighed.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke det er et område som er udfordret lige nu, hvorfor det ikke bør prioriteres. Såfremt situationen ændre sig må det tages op til overvejelse

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en rigtig prioritering, at Hørsholm Kommune har vedtaget besparelser på blandt andet ældreområdet og børneområdet for at genoprette Hørsholm Kommunes økonomi.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en rigtig svær balance at få budgettet i balance og har bestemt ikke været nemt at skulle spare på nogen velfærdsområder.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hørsholm Kommune har håndteret coronasituationen godt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en rigtig prioritering, at Hørsholm Kommune har hævet skatten med 0,5 procentpoint i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det var desværre en nødvendighed, men arbejder dog klart for så lav skat som mulig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nuværende balance er fin og rigtig. Det grønne og biodiversitet bør fortsat veje tungt.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis Hørsholm Kommune får mulighed for at gøre det, skal fartgrænsen på en del af Usserød Kongevej gennem Hørsholm sænkes til 40 kilometer i timen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis det kan skabe mere fremkommelighed og mere trafiksikkerhed

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Morten Slotved har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Hørsholm Kommune

2013-d.d.

Formand for Miljø- og Planlægningsudvalget

2017-d.d.

Medlem, Sundhedsudvalget, Hørsholm Kommune

2013-d.d.

Medlem, Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, Hørsholm Kommune

2013-2017

Erhvervskarriere (1)

Sektionsleder og politikommissær, Politiet

2015-d.d.

Uddannelse (1)

Erhvervsuddannelse, Politiskolen, Politibetjent

1991-1994

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

899
Det Konservative Folkeparti
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021

174
Det Konservative Folkeparti
5357
Regionsrådsvalg 2017

405
Det Konservative Folkeparti
103772
valgt ind
Kommunalvalg 2017

184
Det Konservative Folkeparti
6170
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
899
Partiet i alt
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
174
Partiet i alt
5357
Regionsrådsvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
405
Partiet i alt
103772
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
184
Partiet i alt
6170
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Sundhed
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat