227547-08dc3bd4.jpeg
227547-08dc3bd4.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Maj Allin Thorup
Født 22/6/1975 i København - Gift - 3 børn - 2970 Hørsholm
Nuværende stilling: Marketingkonsulent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Alle børn skal godt fra start Vi skal tilbyde vores børn de bedste rammer for det gode børneliv. Trygge og fleksible dagtilbud med gode normeringer, overskud, nærvær og udvikling For en styrket folkeskole - med mere frihed Høj faglighed, trivsel og fællesskab for alle børn. Fagligheden skal være i højsædet, den lokale frihed skal styrkes og skoledagen må gerne blive kortere En by i udvikling og vækst Hørsholm skal også i fremtiden være et godt og trygt sted at bo med en sund økonomi og høj service til børn, unge og ældre. Vi skal tiltrække flere børnefamilier og investere i nye boliger, i bymidten, og i vores grønne og rekreative områder
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et fint niveau og skal fortsætte de nuværende indsatser for en vellykket integration

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal fastholde det nuværende niveau og fortsætte med de nuværende indsatser

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men ikke før det kan gøres uden serviceforringelser på velfærdsområderne.

Det er en rigtig prioritering, at Hørsholm Kommune har vedtaget besparelser på blandt andet ældreområdet og børneområdet for at genoprette Hørsholm Kommunes økonomi.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men er det rigtigt? Refereres der til genopretningsplanen i 2019? Som kommune skal vi jo hele tiden tilpasse vores udgifter med vores indtægter. I den samlede periode er både børne- og ældreområdet tilført midler.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Motion er godt. Det gør os glade og det forebygger sygdom. Vi har allerede et højt niveau af idrætsdeltagelse i byen, men vi kan gøre endnu mere i byrummet. Med supercykelstier, attraktive motionsfaciliteter i byen, ved skov, strand, stationer, busstoppesteder. Gode løberuter og stier, mountain bike trails, havsvømmebaner, fitness udstyr i det fri, osv. Måske kan vi 'nudge' til... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har ikke set mennesker få hjælp, som ikke har brug for den

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et højt serviceniveau når det gælder genoptræning. Heldigvis.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er bestemt ikke mit indtryk.

Hørsholm Kommune har håndteret coronasituationen godt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er imponeret over vores medarbejderes store omstillingsparathed og evne til at tage ansvar og håndtere en svær situation. Det gælder både på rådhuset og ude på vores dagtilbud, skoler, plejehjem, m.m.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Principielt ja. Men grundskylden indgår ikke som en del af udligningsgrundlaget på samme måde som indkomstskatten. Derfor vil det være uoverskueligt dyrt for en by som Hørsholm, at nedsætte grundskylden. Men jeg ser meget gerne en sænkning af personskatten, når det kan lade sig gøre uden serviceforringelser.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have ambitiøse miljø- og klimamål. Det er afgørende for vores fremtid.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De er borgere i vores by, præcis som alle andre.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Velfærdsiværksættere som May Bjerre Eiby har med hendes friplejehjem Dagmarsminde vist os vejen frem. Vi skal turde gå nye veje. Det skal ikke handle om hvor mange penge vi bruger, men om hvordan vi bruger dem. Bruger vi dem rigtigt? Vi skal have mindre ensretning og færre kvalitetsstandarder, og i stedet se på det enkelte menneske. For vi er alle forskellige og har forskellige... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Meget enig. Alle børn skal godt fra start. Vi skal tilbyde vores børn de bedste rammer for det gode børneliv. Trygge og fleksible dagtilbud med gode normeringer, overskud og nærvær.

Det er en rigtig prioritering, at Hørsholm Kommune har hævet skatten med 0,5 procentpoint i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg så gerne, at vi i Hørsholm kunne beholde lidt flere af vores egne penge. Men udligningsreformen gjorde en skattestigning nødvendig for at opretholde vores serviceniveau her i kommunen.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Opgaven skal løses der, hvor den løses bedst. Men konkurrence altid sundt. Et styrket frit valg og øget inddragelse af private leverandører kan bidrage med ny viden og erfaringer.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bevare Hørsholms grønne åndehuller, og vi skal bygge bæredygtigt, når vi byudvikler.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores veje er generelt i rigtig god stand. De skal de selvfølgelig fortsætte med at være, men cykelstierne trænger mere og bør udvides, blandt andet ud til sportsefterskolen Sjælsølund, samt ved Lågegyde.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi gør det allerede rigtig godt med en placering som nr. 4 blandt sammenligningskommunerne. Kommunen har fortsat fokus på risikoen for langtidsledighed.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Niveauet er fint. Vi skal fortsætte med at investere i et attraktivt idræts- og fritidsmiljø. Det er en konservativ mærkesag.

Hvis Hørsholm Kommune får mulighed for at gøre det, skal fartgrænsen på en del af Usserød Kongevej gennem Hørsholm sænkes til 40 kilometer i timen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kunne give mening på del af strækningen, hvor der er mange, også bløde trafikanter, og hvor farlige situationer kan opstå.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udgangspunktet er godt. Vi prioriterer kulturen og vi skal fastholde niveauet - med et attraktivt Kulturhus, et velbesøgt bibliotek og lokalt forankrede museumsaktiviteter som Karen Blixen og Egnsmuseet. Konservative arbejde for et Oplysningsmuseum i det gamle Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hørsholm skal styrke indsatserne til vores børn med særlige behov. Her kan vi gøre det bedre. Men det behøver ikke koste mere. Der er mange penge at spare i, at yde den rigtige hjælp - første gang.

Morten Slotved har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er jeg selvfølgelig enig i

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Enig. Lad os få flere ladestandere, særligt i midtbyen, ved stationerne og ved skoler, plejehjem, rådhus m.m.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgerne skal problemfrit kunne pendle til og fra arbejde samt bevæge sig ubesværet rundt i fritiden – uanset transportform. Hvis den kollektive transport skal være et reelt alternativ til privatbilismen, skal den være driftssikker, nem at bruge og til at betale.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt har der været stor testkapacitet i Regionen. Der var startproblemer og flaskehalse i enkelte områder. Men overordnet set, har der været rig mulighed for test, både kviktest og PCR med og uden tidsbestilling, ligesom regionen har hjulpet med mobile testenheder

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I 2017 søgte kun 18,5 procent af eleverne fra grundskolen ind på en erhvervsuddannelse. Det er en skam, fordi erhvervsskolerne giver unge mulighed for en uddannelse med tæt tilknytning til praksis og et konkret arbejde, som man kan bruge til noget

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ved ikke, om det øger kvaliteten. Forhåbentlig kan vidensdeling bidrage til dette - både i det private og det offentlige. Men samarbejdet med privathospitalerne kan sikre hurtig og effektiv udredning og behandling af patienter, når kapaciteten i det offentlige ikke kan følge med.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det var en kæmpe fejl at nedlægge lægevagtsordningen med praktiserende læger ved telefonen. Når du er syg og har brug for hjælp, skal du have den bedst mulige behandling. Det sker ikke med 1813, som er både dyrere og dårligere end den gamle lægevagt.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kulturelle projekter skal være lokalt forankrede - også i yderområderne.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et ansvar for, at der også er rent vand i hanerne om 20, 50 og 100 år. Derfor skal vi gøre alt hvad vi kan for at fremtidssikre det rene grundvand.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lige adgang til sundhedsvæsenet er en kerneværdi for vores samfund

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, vi må desværre indse, at spareiveren har taget overhånd her. Vi skal styrke området og sikre alle familier en god start med relevante tilbud både før, under og efter fødslen. Fødeafdelingerne mangler hænder. Vi skal have mere ro på, sikre det nødvendige personale, og højne kvaliteten.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal styrke det nære sundhedsvæsen og ikke mindst almen praksis og speciallægepraksis. Samtidig skal vi have flere lokale sundhedshuse, som kan klare ting som røntgen, blodprøver, ambulant kontrol m.m. Det der ikke er svært, skal være nært.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lige adgang til sundhedsvæsenet er vigtigt. Vi skal sikre, at alle danskere har lige adgang til behandling og omsorg

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi anerkender fuldt ud, at der er et enormt integrationsproblem på nogle gymnasier, men vi tror aldrig, det bliver godt, når man tvinger unge mennesker til noget. Vi vil hellere: • Giv elever fra lavindkomstfamilier udvidet frit valg til gymnasier med en ressourcestærk elevprofil ved at øge populære gymnasiers optag. • Skærpe tilsynet med gymnasier, der har integrationsudfordri... Læs mere

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre bedre retssikkerhed for mennesker med handicap. Det er helt uacceptabelt, at der i dag træffes ulovlige myndighedsafgørelser i knap halvdelen af ankestyrelsens sager. Men blot at flytte området fra kommuner til regioner er ikke nødvendigvis løsningen. Der er en kvalitet i at hjælpen er tæt på borgeren, og der var bestemt også udfordringer, da området i sin tid hør... Læs mere

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal løses der, hvor opgaven løses bedst og billigst

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen har ekspertisen og bør prioritere dette for miljøets skyld.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fri adgang til sundhedsvæsenet er en af vores kerneværdier. Brugerbetaling vil have en social slagside.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tiden er ikke til store strukturelle forandringer under en epidemi. Men vi trænger i den grad til en afbureaukratisering af sundhedsområdet og fokus på større nærhed og sammenhæng for patienterne.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være tid og ro både før, under og efter fødslen. Det kræver en generel styrkelse af fødselsområdet, og bl.a. ret til to dages barselsophold for både mor, far og den lille ny på hospitalet efter fødslen.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver god mening at tilpasse kapaciteten. Dog skal vi stadig betjene yderområderne.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er nødvendigt med en opprioritering af akutberedskabet i yderområderne, men ikke på bekostning af andre områder. Det skal ikke være et enter eller, men et både og. Livreddende hjælp skal komme hurtigt, uanset hvor I landet man bor.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver mening at udbygge metronettet til Rigshospitalet, Herlev- og Bispebjerg Hospital, tre af hovedstadens største arbejdspladser.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Konsultationer over video eller telefon må aldrig erstatte det fysiske besøg hos lægen. Men det kan være et godt supplement. Det er min egen erfaring under Covid19.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien skal styrkes med bedre tilbud til både børn og voksne. Mennesket i centrum og bedre sammenhæng i indsatser i hhv. kommune og region.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Hørsholm Kommune

2017-d.d.

Næstformand for Social- og Seniorudvalget, Hørsholm Kommune

2017-d.d.

Medlem af Børne- og Skoleudvalget, Hørsholm Kommune

2017-d.d.

Erhvervskarriere (6)

Freelance Project Manager, Selvstænding

2016-d.d.

Brand & Channel Manager, Nutricia Medical Nutrition

2014-2016

Online Marketing Manager + Project manager, GlaxoSmithKline Consumer Health A/S

2011-2013

Business Development Manager + Office Manager, Australian Trade Commission

2004-2011

Event Marketing Consultant, Selvstændig

2003-2004

Human Ressources / Marketing Manager, Medtronic

1999-2003

Uddannelse (1)

Bachelor, Roskilde Universitet, Samfundsvidenskabelig Basisuddannelse

1997-1999

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

765
Det Konservative Folkeparti
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021

415
Det Konservative Folkeparti
5357
valgt ind
Kommunalvalg 2017

246
Det Konservative Folkeparti
6170
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
765
Partiet i alt
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
415
Partiet i alt
5357
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
246
Partiet i alt
6170
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat