260782-6d1c272a.jpeg
260782-6d1c272a.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Magnus Von Dreiager
Født 31/5/1998 i Virum - Enlig - Ingen børn - 2830 Virum
Nuværende stilling: Selvstændig/studerende
Hvorfor bør man stemme på dig?
En stemme på mig sikrer både Sofia Osmani som borgmester, men giver mig samtidig mulighed for fortsat at præge kommunens udvikling med mine visioner. Vi skal tænke på fremtiden i Lyngby-Taarbæk, og det kæmper jeg for. Derfor skal fagligt stærke elever i folkeskolen udfordres mere, mens dem som fagligt har det svært skal hjælpes mere målrettet i de fag, hvor de har behov for hjælp. Du skal opleve, at det er trygt at bo i Lyngby-Taarbæk, og du skal ikke frygte for indbrud i eget hjem, at gå alene hjem fra stationen eller at blive udsat for tricktyveri. Derfor skal der gøres mere for at øge trygheden og mulighederne for at etablere et kommunalt vagtværn skal undersøges, så alle kan være trygge. Jeg kæmper for mindre trafikkaos. De trafikale konsekvenser som følge af anlæggelsen af letbanen giver allerede store udfordringer. Fremtidige trafikale projekter må ikke gøre problemet større. Du skal samtidig opleve det som værende nemt at tage en bybil, så du nemmere kan tage det grønne valg
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Halvdelen af borgerne i Lyngby-Taarbæk er plaget af trafikstøj. Lyngby-Taarbæk Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj i stedet for at afvente, at staten tager hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det går ikke, at mange familier i Lyngby-Taarbæk skal leve med ubærlig trafikstøj, fordi trafikken er steget markant, siden de købte deres hus. Særligt i Lyngby-Taarbæk er mange borgere plaget af trafikstøj, og det kæmper jeg for at stoppe. Jeg vil arbejde for, at vi politikere er med til at danne fælles front på tværs af partier, så vi kan få alle vores kollegaer på Christians... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke noget stort problem i Lyngby.

Ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune halter så meget efter, at det skal tilføres mærkbart flere penge, selvom det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er i forvejen en af de kommuner i Danmark som bruger flest penge på vores ældre. Vi skal i stedet for se, hvordan vi kan bruge pengene bedre og især arbejde for at nedbringe det meget høje sygefravær, som vi har i vores kommunale hjemmehjælp. Det må og skal vi gøre bedre!

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har i forvejen flere gode tilbud for vores socialt udsatte borgerne, men jeg vil kæmpe for, at det bliver nemmere for dem at få det rette tilbud, som de har krav på og fortjener.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil kæmpe for, at Lyngby-Taarbæk kan beholde flere af vores egne penge i stedet for at sende 1,4 mia. kr. afsted hvert år til andre kommuner i kommunal udligning. Det har taget overhånd for længst. Opstår der økonomisk råderum igen vil jeg foreslå at sænke grundskylden eller kommuneskatten.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre gode rammer for, at folk kan leve et sundt og aktivt liv med gode faciliteter, men vi skal ikke diktere over folks liv med bestemte krav til fysisk aktivitet eller andre mærkelige kommunale projekter.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt synes jeg, at hjælpen i vores samfund skal målrettes til dem som reelt har behov for hjælp i stedet for, at vi skal smøre laget for tyndt ud til alle. Flere folk skal klare sig selv, og i stedet for skal kommunen i højere grad hjælpe de svageste i vores samfund.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forebyggelse er ekstremt vigtigt, da det kan være med til at forhindre mange problemer, skader og sygdomme opstår i første omgang. Derfor tror jeg også på, at det på sigt er en god investering at investere mere i forebyggelse end først at gøre noget, når skaden er sket.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har en lille andel af langtidsledige, og når folk mister arbejdet, så kommer de hurtigt i job igen. Vi skal dog især gøre mere for at få indvandrerkvinderne i arbejde, hvor vi desværre har nogle udfordringer i dag.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil kæmpe for, at Lyngby-Taarbæk kan beholde flere af vores egne penge i stedet for at sende 1,4 mia. kr. afsted hvert år til andre kommuner i kommunal udligning. Det har taget overhånd for længst. Opstår der økonomisk råderum igen vil jeg foreslå at sænke grundskylden eller kommuneskatten.

Det var en god beslutning at sætte Lyngby Stadion i udbud.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kæmpede hårdt for at få sat Lyngby Stadion, og det er en af de beslutninger, som jeg er stoltest af. Det er ikke en kommunal kerneopgave at drive et superligastadion med alle DBU's vanvittige krav til følge. Dernæst giver projektet økonomisk mening for en eventuel køber, ligesom projektet faktisk er mindre end det, som den nuværende lokalplan giver mulighed for at bygge. De... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Allerede i dag er Lyngby-Taarbæk en grøn kommune, men vi skal sikre en konkret handleplan for, hvordan vi gør Lyngby-Taarbæk til en CO2-neutral kommune. Dette skal ske i samarbejde med flere af de lokale virksomheder vi har, som allerede i dag bidrager positivt til den grønne omstilling.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har meget udenlandsk arbejdskraft i Lyngby-Taarbæk som er en stor ressource for vores virksomheder. Dog har vi problemer med enkelte indvandrere, som skaber utryghed på vores stationer og gader. Det skal vi gøre noget ved, og derfor ønsker jeg også et kommunalt vagtværn til at skabe mere tryghed i gaderne.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores sundhedspersonale har et meget højt sygefravær, samtidig med vi har rekrutteringsproblemer i hjemmeplejen. Det skal vi gøre noget ved, men kan vi få sygefraværet ned, kan vi nedbringer antallet af vikarer og dermed spare penge, som vi kan bruge på at skabe en bedre ældrepleje. Der er masser af mulighed for at levere en bedre ældrepleje uden at tilføre flere penge. Det han... Læs mere

Sofia Osmani har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sofia har formået at samarbejde med alle i kommunalbestyrelsen, men samtidig skabe solide resultater, der har været med til at føre kommunen fremad. Hun har været en fornøjelse at arbejde sammen med, og jeg håber, at du vil vise mig din tillid ved at give mig din personlige stemme, så jeg de næste fire år kan være med til at præge retningen for Lyngby-Taarbæk sammen med Sofia. ... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er i forvejen i gang med at investere i området, og samtidig bliver minimumsnormeringerne implementeret over de kommende år. Derfor synes jeg, at vi er godt på vej.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal altid se på, hvordan vi kan bruge skatterborgernes penge bedst muligt. Hvis vi kan gøre noget bedre og billigere med en privat aktør, skal vi gøre det. Samtidig skal vi styrke de ældres frie valg, og det kan vi blandt andet gøre ved at inddrage flere private aktører.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bor i en dejlig kommune med skønne grønne områder, og dem vil jeg kæmpe for at bevare. Derfor ønsker jeg heller ikke nybyggeri som er med til at fjerne vores grønne områder.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere steder er der behov for, at vi får renoveret både veje, cykelstier og fortove, men jeg mener ikke, at der skal prioriteres anderledes end i dag.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har meget få langtidsledige i kommunen sammenlignet med flere andre kommuner.

Den kommende letbane mellem Lundtofte og Ishøj er et godt projekt og er penge godt givet ud for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes, at letbanen kommer til at ødelægge Lyngby. Derudover er projektet ekstremt dyrt og er hverken et godt samfundsøkonomisk projekt eller forbedrer den samlede fremkommelighed. Det er et dårligt projekt, og derfor er jeg også glad for, at jeg stemte imod. Byder muligheden sig for at komme ud af letbaneprojektet, så griber vi den, men det er desværre meget urealistisk. Vi... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er behov for, at vi skaber bedre faciliteter for vores idrætsklubber i Lyngby-Taarbæk. Det er vigtigt, at vi skaber attraktive idrætstilbud i hele kommunen, og derfor også arbejder videre med at understøtte nye sportsgrene som padel tennis kan være flere steder i kommunen. Flere idrætsklubber oplever også stigende medlemstilgang. Derfor har vi også et ansvar for at sikre, a... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores teater ude i Ulvedalene i samarbejde med Det Kongelige Teater er en stor succes, som jeg gerne ser flere af. Det kræver også, at vi vil prioritere det, og det kæmper jeg for. Steder som Sophienholm, Kulturstedet Lindegaarden og Frilandsmuseet skal vi være med til at understøtte, så deres aktiviteter bliver mere udbredt.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at investeringer i specialområdet ikke kommer til at gå ud over de mange børn på almenområdet i vores folkeskoler.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal gøre det nemmere at tage det grønne valg og tage en bybil eller sin egen elbil, hvis man har sådan én, men indtil elbiler er mere udbredte skal vi ikke skræmme alle andre billister væk. Det vil også gøre det sværere for handelslivet i Lyngby. Vi skal forbedre parkeringsforholdene, ikke forværre dem.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen bruger i forvejen rigtig mange penge på kollektiv transport. Jeg stemte selv imod den letbane som kommer langs ring 3, og som også får stor betydning for andre busruter i hele regionen. Jeg vil kæmpe for at opretholde det nuværende niveau.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det var for besværligt i starten, hvor placeringen af PCR-teststeder for mange borgere ikke var hensigtsmæssige. Senere kom der dog teststeder i alle kommuner, og det begyndte at fungere bedre.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For mange unge vælger i dag det almene gymnasium som det naturlige valg i stedet for at kigge andre veje. Vi skal gøre mere for at tale de andre muligheder op. Både fordi gymnasiet ikke er det rette valg for alle, men også fordi vi har behov for, at flere vælger at tage en erhvervsuddannelse. Hvis Danmark skal gå forrest i klimakampen, så kræver det også, at vi har nok faglærte... Læs mere

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det offentlige skal være bedre til at dele sundhedsdata med den private sundhedssektor, så vi sikrer et enkelt og gennemskueligt forløb for den enkelte patient. Dermed kan vi hurtigere behandle sygdomme og redde liv. Vi skal ikke se det private som en modstander, men som en medhjælper.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man skal hurtigt komme igennem, når man ringer til 1813. Det sker desværre ikke i dag. Ventetiderne er alt for lange, og det kan i værste fald være livsfarligt. Jeg vil arbejde for at sikre det nødvendige personale til at besvare opkaldene på 1813 og øge antallet af almen medicinere på 1813.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen skal ikke give penge til alle mulige små projekter. Vi skal tværtimod give penge til projekter, som for alvor kan være med til at profilere Region Hovedstaden internationalt indenfor et særligt område. Hellere bruge pengene på få gode projekter i stedet for at smøre laget alt for tyndt ud.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det nuværende niveau er fint

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kosmetiske operationer bør der være brugerbetaling på, medmindre det f.eks. er skadeligt for ens syn (øjenlåg der hænger eks.). Jeg ønsker, at alle danskere skal have fri og lige adgang til vores sundhedsvæsen.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre alle førstegangsfødende (inkl. faren) mulighed for 2 døgns barselsophold. Dette skal også gælde på Rigshospitalet. Derudover skal vi etablere flere in house fødeklinikker på regionens hospitaler. De har været en succes, og understøtter ro og følelsen af hjemlige omgivelser.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at vi bevarer nærheden i vores sundhedsvæsen, men samtidig skal vi også have specialister med et godt fagligt miljø til at løse de udfordringer som opstår. Jeg vil dog kæmpe for, at vi i fremtiden bevarer de nære sundhedstilbud. Det må f.eks. ikke komme på tale igen at lukke akutklinikken i Gentofte som er det nærmeste sted for rigtig mange borgere.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et særligt ansvar over for de svageste i vores samfund. Den offentlige sektor kan tit være overskueligt at finde rundt i, og derfor skal vi gøre mere for at hjælpe de svageste i vores samfund. Det må ikke være sådan, at det kun er de mest ressourcestærke som formår at finde rundt i den offentlige sektor og derfor få den rette behandling.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil kæmpe for elevernes frie valg og sætte dem før systemet i modsætning til venstrefløjens nye aftale om elevfordeling på gymnasier. De tror, at man kan putte alle gymnasieeleverne ind i et excelark og så̊̊ flytte rundt på eleverne, så̊̊ man lige præcis opnår en lige socioøkonomisk fordeling af eleverne på tværs af alle gymnasier. Alt imens bliver den enkelte elevs frihe... Læs mere

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det fungerer ikke optimalt i dag, men jeg tror ikke, at man løser problemerne ved, at regionerne overtager opgaven. I det hele taget er det et område, hvor udfordringerne stiger, men pengene ikke følger med.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis private aktører kan hjælpe med at løse nogle opgaver bedre og billigere, så skal vi naturligvis gøre dette. Derfor vil jeg også i højere grad prøve at konkurrenceudsætte opgaver, men det er ikke i alle tilfælde, at de private kan klare det bedste og billigst. Vi skal altid tænke på, hvordan vi forvalter skatteborgernes penge bedst muligt.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at vi i første omgang får renset de generationsforureningsgrunde, som vi har i Region Hovedstaden. Vi har i forvejen et godt overblik over, hvor det står slemt til. Nu skal der sættes handling bag ordene.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis man udebliver fra sin tid hos sin praktiserende læge, synes jeg, at man bør blive opkrævet et mindre gebyr, fordi man tager tiden fra en anden som ellers kunne have benyttet sig af den og blive hjulpet før. Det er ikke solidarisk, og derfor er jeg tilhænger af at indføre et gebyr, hvis man ikke møder op til sin aftalte konsultation.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark er et for lille land til, at vi skal have tre så store politiske beslutningsled. Der er for mange ting som går galt i kommunikationen imellem regionerne og kommunerne.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle førstegangsfødende skal have ret til et barselsophold på to døgn. Samtidig skal vi opdele de største fødeafdelinger i mindre enheder for at fremme arbejdsmiljøet

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bruge pengene der, hvor vi får mest for pengene. På nogle busruter bør vi i stedet for se på andre muligheder, og om der evt. er muligheder for, at de kun kører i enkelte tidsrum, mens bussen så i andre timer kan bliver indsat på andre ruter.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at man har adgang til lægefaglig hjælp, uanset hvor man bor henne i regionen, men det kan også ske på flere andre måder.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes, at der skal være metro til Bispebjerg Hospital, men det bliver for dyrt i mine øjne at skulle få metroen hele vejen ud til Herlev Hospital. Der giver det bedre mening med andre transportinvesteringer.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kan gøre det nemmere for mange borgere, hvis man kan foretage en konsultations hos sin praktiserende læge over video eller telefon, så det skal vi benytte os af muligheden for at gøre mere i fremtiden. Det kan spare mange mennesker for tid og penge, samtidig med flere kan blive hjulpet hurtigere, fordi det er mere fleksibelt.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det psykiatriske område bliver underprioriteret i Region Hovedstaden. Det skal vi gøre op med, og til at starte med skal vi sikre, at psykiske sygdomme bliver ligestillet med de fysiske. Den lange ventetid i psykiatrien er livsødelæggende. Det skal sikres, at retten til udredning inden for 30 dage overholdes i Region Hovedstaden. Jeg vil også kæmpe for flere sengepladser i psyk... Læs mere
Curriculum Vitae

Politisk karriere (6)

2. Viceborgmester, Lyngby-Taarbæk Kommune

2021-d.d.

Kommunalbestyrelsesmedlem, Lyngby-Taarbæk Kommune

2018-2021

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Lyngby-Taarbæk Kommune

2018-d.d.

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Lyngby-Taarbæk Kommune

2018-d.d.

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget, Lyngby-Taarbæk Kommune

2018-d.d.

Landsformand

2020-d.d.

Erhvervskarriere (2)

Ejer og adm. diretør, Deluxe Home ApS

2018-d.d.

Skribent, Feltet.dk

2018-2020

Uddannelse (2)

Bachelor, Københavns Universitet, Jura

2019-d.d.

Gymnasial uddannelse, Virum Gymnasium

2014-2017

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

559
Det Konservative Folkeparti
14169
Regionsrådsvalg 2021

2195
Det Konservative Folkeparti
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2017

90
Det Konservative Folkeparti
11192
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
559
Partiet i alt
14169
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
2195
Partiet i alt
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
90
Partiet i alt
11192
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat