281199-34061b3e.jpeg
281199-34061b3e.jpeg
LA
Liberal Alliance
Søren Bronee Bronér
Født 6/12/1971 i Farum - I parforhold men ikke samboende - 3 børn - 3520 Farum
Nuværende stilling: Kategorichef & Byrådsmedlem
Hvorfor bør man stemme på dig?
Tid til fornuftige forandringer Furesø Kommune kalder på i sær fornuftige forandringer. Forandringer til det bedre for alle kommunes borgere. Det handler om indførelsen af friplejehjem til glæde for de ældre. Det handler om at få nedbragt kommunens gæld til glæde for de kommende generationer. Det handler bedre skoler til glæde for de unge. Det handler om at rydde ud i bureaukratiet til glæde for kommunens ansatte. Og det handler om at undgå nye skatter til glæde for os alle. Forudsætningen er, at vi finder sammen i de borgerlige partier. Alt for længe har De Konservative støttet de røde partier. Alt for længe har Venstre og De Konservative kæmpet om at være størst. Mit store håb er, at vi efter 16. november trækker en streg i sandet og finder sammen i de borgerlige partier. Sammen kan vi nemlig gennemføre fornuftige forandringer til gavn for alle kommunens borgere. Kærligst Søren Bronér, Liberal Alliance.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge og indvandrere, skal se danmark som mulighedernes land. Her har vi gratis uddannelse, sundhed mm. - du skal selv tage et ansvar for at yde noget til samfundet. Det skal motivere dig - at du som indvandrer kan gøre noget for dit nye fællesskab

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bruges allerede penge - men penge løser ofte ikke grundliggende livsproblemer.

SFO'er og fritidshjem skal have flere økonomiske midler, end de har i dag, selv hvis det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere private SFO'er, i hele furesø, som i Farum. De taler for sig selv - kæmpe søgning.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Du skal tage ansvar for, at du har det godt - det kan din nabo ikke hjælpe med. Men i kan jo gå en tur sammen :-)

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dert er alt for meget bytte bytte købmand i middelklassen. Vores oprindelige samfundsmodel, var, og skal være, at gibe dem som snubler i livet. ikke alle os andre. Et ægtepar som sælger et hus med million gevinst, skal ikke bo i en almen lejlighed.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning skal være iorden - men deter vigtigt og billigere at forebygge

Hvis Farumbanen forlænges, skal den gå langs Hillerødmotorvejen og ikke via Høvelte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Farum banen skal ikke forlænges - den er iforvejen myldretiden til/Fra københavn. Der er ikke plads til flere tog på skinnerne - Stil dig på Nørreport station, og fortæl hvordan der skal kunne ankomme flere tog.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja FURESØ skal reducere bureaukrati, stole på sine ansatte, og indføre den hollandske Buurtzorg model.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er svært allerede nu at få arbejdskraft

Furesø Kommune skal – på bekostning af andre områder – prioritere en samlet buslinje gennem hele Furesø Kommune fra Farum til Jonstrup.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have buslinier på kryds og tværs - men også til/fra nabokommuner - særligt fokus er dem som går på ungdomuddannelse uden for kommunegrænsen, og dem som skal til behandling på Hillerød, Herlev og Frederikssund Hospital

Ole Bondo Christensen har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Har du hørt Bondo, forny, decentralisere, reformere - Nej , Han gør det lette - og samler mere og mere magt og bureaukrati på rådhuset. Han lever i nuet, og gør de populære ting, men skubber regningen videre ind i børneværelset. F.eks: Han har slet ikke fået skilt sig af med Furesø gælden - Han siger 780 mio på 12 år, men det er kun 120mio , for han har bare optaget ny gæld... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er kæmpe forskel på om vi snakker BY eller Land zone - landzonen skal forblive , og måske blive endnu grønnere og bio divers - Byzone, må også gerne være grøn og lækker. Medn det er bedre at vi samler menneskelig aktivitet her.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal bygges boliger på erhvervsområdet Widexgrunden i Værløse, der lige nu står ubenyttet hen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Området kan indeholde, Friplejehjem, en ungdomsuddannelse, ældreegnede boliger, men også "Kontor" erhverv

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal hjælpe alle børn - mange børn, særligt drenge 6 - 10 klasse forstår ikke hvad det vil sige at tage ansvar for egen læring - som skolereformen tilsigter

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Politisk ordfører & Gruppeformand, Furesø Kommune

2020-2021

Erhvervskarriere (2)

Kategorichef, Stryhns Gruppen

2018-d.d.

Category Man. (Analytiker), JDE Coffee

2016-2018

Uddannelse (1)

Cand. Merc., CBS, Finansiering og Regnskab

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

107
Liberal Alliance
499
Regionsrådsvalg 2021

ukendt
Liberal Alliance
ukendt
Kommunalvalg 2017

60
Liberal Alliance
1091
Kommunalvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
107
Partiet i alt
499
Regionsrådsvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kommunalvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
60
Partiet i alt
1091
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat