15131-8f339e89.jpeg
15131-8f339e89.jpeg
LA
Liberal Alliance
Jørgen Mathow-Juhl
Født 15/9/1966 i Aalborg - Enlig - 1 barn - 2880 Bagsværd
Nuværende stilling: Økonom
Hvorfor bør man stemme på dig?
Som skrevet ovenfor får du et nyt syn på kommunens drift. Bedste kvalitet til bedste pris. En kandidat som står inde for at dine penge og data bliver passet på og brugt med fornuft og på kernevelfærd. Jeg søger et bredt samarbejde og fokuserer på større valgfrihed for og et løft i standarden for skoler, daginstitutioner og ældreområdet.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Trine Græse har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg hører fra de andre partier hun er egenrådig og så er hun ansvarlig for støjproblemerne, som alle taler om, men Socialdemokratiet ikke gør noget ved

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den er svær. Ser gerne at vi gør alt for at byde nye borgere velkomne og integrere dem, men har indtryk af Gladsaxe modtager det antal borgere, som de kan integrere.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja for det er de mest sårbare af alle grupper. Vi skal hjælpe de svageste. Det er kernevelfærd

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dette spørgsmål er unødigt det handler ikke om at spare, men bruge pengene bedre og fornuftigt. For ved at bruge pengene bedre så kan vi få mere for de samme penge og med de indtægter Gladsaxe kommune har, så er der plads til at sænke skatten uden det går udover kernevelfærden

Gladsaxe Kommune bruger for mange ressourcer på at leve op til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i sin overordnede strategi, Gladsaxestrategien.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja verdensmålene er sympatiske, men jeg savner en Gladsaxestrategi, hvor borgerne kan se sig selv i. Noget andet er miljø for hvorfor står lysene tændt i den gamle politistation ? For at alle kan se verdensmålene. Det er ikke miljøvenligt. Læg hertil alle de timer og penge som er brugt på FN projektet fremfor på borgernes velfærd

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Undskyld er det ikke borgernes eget ansvar ? Hvorfor skal System-Danmark bruge penge på det ?

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Altså når du er handicappet eller pårørende til handicappet barn, så er det svært at få ordentlig hjælp. Så giv de handicappede borgere og pårørende en tro og love erklæring og fx 50.000 kr de kan trække på hos kommunen forlods. Det samme på ældreområdet.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning er vigtigere end forebyggelse- forstået på den måde, at forebyggelse ofte før præg af en løftet pegefinger fremfor reel information. Stol nu på borgernes eget frie valg fremfor at fjernstyre dem

Gladsaxe Kommune skal selv bruge flere penge på at mindske trafikstøj fra for eksempel Motorring 3 og Hillerødmotorvejen i stedet for at afvente, at staten hjælper med at tage hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja for når Borgmestren har været med til at gennemføre tættere og højere byggeri i Gladsaxe så er det rimeligt at der afsættes kommunale penge til støjdæmpning. Midlerne findes i den bugnende kommunekassen og en dispensation fra Folketinget til at gennemføre støjdæmpningen. Socialdemokraterne er selv skyld i Støjproblemerne

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Altså ordsproget siger er,du syg, så besøg jobcenteret for at blive erklæret rask. Faktum er at de gældende regler og retningslinjer gør at syge borgere skal pines rundt til et utal af møder. Men jeg anerkender at Gladsaxe er gode til at få raske borgere i arbejde. Ser helst indsatsen bli' er lagt over til Akasserne og der så kommer mere fokus på dem der ikke er i a-kasse

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Spørgsmålet er forkert, da der i Gladsaxe er et stor overskud på årsregnskabet. Så vi kan sætte grundskylden ned uden det koster forringelser. Det er kun et spørgsmål om hvor tæt vi kommer på et 0 i årsregnskabet

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Altså elbusser er med til at sænke co2 og jeg tænker et samarbejde med private aktører er med til at løfte opgaven fremfor en halv kommunal løsning, som måske er dyrere

Gladsaxe Kommune skal arbejde for og være med til at betale for at få den foreslåede letbane fra Nørrebro Station til Gladsaxe Trafikplads.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tænker at ledbusser er vejen frem istedetfor letbaneprojektet

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ser dem som en ressource. At det så kræver mere at få dem i uddannelse og arbejde end andre er så noget helt andet

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Frit valg for borgerne og konkurrence mellem offentlig og privat leverandør af hjælp

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Altså minimumsnoemeringerne er et minimum. Det er på den baggrund jeg mener, at skal normeringerne løftes så skal det være på mere end minimumsnoemeringerne. Og istedetfor at tale om pædagoger, så tænk på pædagogmedhjælpere eller personale med en anden faglighed. Fx en idrætsbørnehave kunne den ene medarbejder være idrætsuddannet og er det en kreativ børnehave, så måske en kuns... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bedste kvalitet til bedste pris og det vil øge borgernes valgfrihed og ret til at bestemme selv over eget liv

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er for meget højt og tæt byggeri. Det virker som om Socialdemokrstiet vil fjerne hver eneste grønne plet inklusiv vejtræerne

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Altså sikre cykelstier er vigtigt især for skolebørnenes skyld og forældrene.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Gladsaxe kommune er gode til at få ledige i arbejde

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tænker et offentligt privat samarbejde om sportsfaciliteterne og bygning af en multihal (sammen med private leverandører), som kan bruges af flere sportsgrene er vejen frem

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvorfor kan der ikke bruger private investorer ? Og hvorfor er det en kommunal opgave ? Tænker ikke det er kernevelfærd

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja for de børn skal ikke parkeres i systemet, men kan udvikle sig til en god ressource ved rette hjælp

Det er godt, at planerne om et nyt nationalt rostadion ved Bagsværd Sø ikke bliver til noget i denne omgang.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dansk Naturfredningsforening har gjort et kæmpearbejde med at klarlægge de miljømæssige konsekvenser og jeg går ind for at bevare de grønne områder. Jeg ved det er et stort ønske for roerne, men lad os finde en anden løsning, som alle kan være tilfredse med. Når jeg går tur om søen ser jeg mange aktive roere og ser den energi de lægger i deres sport. Dejligt, men kræver det et ... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej men flere elladestandere og tilskud til private elladestandere er løsningen. Obs efter arbejdstids ophør er der mange ledige p-pladser ved rådhuset. Her kunne folk så køre ind og få lynopladdt deres biler. Måske medens de handler ind i butikkerne tæt på
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nok er jeg positiv over for en metrolinje ekstra, men du skal ikke så langt væk fra København og forstadskommuner før behovet for en bil stiger. Så hellere omlægge den offentlige transport til holdbare løsninger fx. Elbusser, flere ledbusser og flere private aktører på banen

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nu er det sådan at jeg blev testet på hospitalet en gang om ugen. Brugte / bruger ikke samfundssporet. Har haft et testcenter undr 100 meter fra min bopæl, så det har været et nemt alternativt. Obs. i starten blev jeg testet via samfundssporet og her var tidsbestillingen nem.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Håndens arbejde er ligeså godt som åndens arbejde. Men hvem skal ordne din el eller vvs ? Jeg tog en gymnasier uddannelse, da alle i min familie og omgangskreds synes det var synd for værktøjet, når jeg brugte det.Kom da også til skade ind imellem. Men vi mangler håndværkere og især dygtige håndværkere

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja en Schweizisk model eller et tættere samarbejde med de private hospitaler. I psykiatrien har vi fået tilført midler til selv at bruge eller købe ydelserne hos andre aktører på sundhedsområdet. Så nu er det op til os selv at planlægge kapaciteten

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er blevet væsentlig bedre end da de opstartede. Og i forhold til den tidligere vagtlægeordning, så er der sket fremskridt. Synes selv “som kunde i butikken”, at servicen er steget. Har ikke selv oplevet problemer

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mener ikke det er Regionens opgave

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Rent drikkevand er vigtigt

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må ikke være pengepungen, der afgør om du kan få en given behandling. Så hellere se på hvordan pengene ellers bliver brugt i systemet. For formlen er ikke flere penge, men smartere arbejdsformer

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Altså det er ret tidligt de unge mødre bliver udskrevet. De kunne godt bruge et par dage mere.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Altså jeg har jo arbejdet på Herlev/Gentofte hospital. Her fungerer det sådan, at specialerne er på Herlev og sengepladserne på Gentofte. Det ligner en fornuftig løsning. I psykiatrien er vi igang med at sammenlægge 4 matrikler til 2 i 2024. Det er muligt, da der bygges nyt på Bispebjergmatriklen. Der bliver take om bedre faciliteter til patienterne, som er vores kerneopgave

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg forstår ikke problemstillingen eller spørgsmålet

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om valgfrihed fremfor tvang. SystemDanmark skal ikke diktere hvor de skal gå i gymnasiet eller om der skal ske en fordeling på baggrund af økonomi, køn, religion eller andet. Lad nu de unge mennesker selv bestemme. For de søger jo derhen hvor deres venner er

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja for kommunerne er for små til opgaven. Der tænkes for meget i kasser og for lidt i mennesker. Er fortaler for at handicapområdet skal ud af kommunerne

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler ikke kun om at privatisere, men at få den bedste kvalitet til bedste pris. Og faktisk er min oplevelse, at det er sundt at blive konkurrenceudsat. For det øger innovationen og fokus på opgaveløsningen i det offentlige. Har set hvordan nytænkning har slået private leverandører af banen - endda på pris og kvalitet. Men ja til mere privatisering

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg går ind for at dette sker i et offentligt / privat samarbejde. Vi er alle efter min mening bedst tjent med at få ryddet op i antallet af forurenede grunde. Egentlig burde det være en statslig opgave i samarbejde med private aktører

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sålænge det ikke koster ekstra administration at forvalte

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Altså Regionen skal nedlægges og så skal vi indføre en Schweizisk model, hvor hospitalerne bliver selvejende i et offentligt privat / samarbejde. Kommunerne kan ikke løfte opgaven med hospitalsdrift

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja til længere tid på hospitalet for nybagte mødre. Tænker ikke at jordmødrene har mere travlt end tidligere. Det er et spørgsmål om hvordan arbejdet er tilrettelagt

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alternativet til nedlæggelse af buslinjer med få passagerer er taxiordning. Det ses nogle steder. Men jeg vurderer taxaordningen er langt dyrere end busdriften. Og der hvor der er mange passagerer kommer der jo tidspunkter på dagen, hvor der ikke er så mange med bussen. Så nej tak til flere busser

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vigtigheden er at vi alle kan føle os trygge når uheldet sker

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bliver dyrt. Men når jeg ser på hvordan trafiktætheden har vokset gennem årerne og set på en katastrofe af Letbanetiltag, så er en metroløsning bedre. Så helst de lange ledbusser istedetfor. Håber da at en evt. metrolinje ville gå forbi Mørkhøj og Gladsaxe Rådhus

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det lyder som en god ide. Så slipper du også for transporttiden

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nu er det sådan at jeg arbejder i psykiatrien og vi får mange penge og er fritaget for besparelser. Der hvor skoen trykker er rekrutteringsvanskeligheder og at mange af de afsatte budgetmidler er øremærkede. Drop øremærkningen og giv psykiatrien lov til selv at råde over midlerne
Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Lokalbestyrelsesmedlem

Ukendt dato

Spidskandidat til Byrådet i Gladsaxe

2021-d.d.

Suppleant LA København Omegnsbestyrelse

2021-d.d.

Kandidat til Regionsrådet i Region H

2021-d.d.

Byrådskandidat, Gladsaxe Kommune

2017-2017

Erhvervskarriere (2)

Cand.merc

Ukendt dato

AC-medarbejder, Region H Psykiatri

2020-d.d.

Uddannelse (1)

Cand.merc, Aalborg Universitet, International virksomhedsøkonomi

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

132
Liberal Alliance
17963
Kommunalvalg 2021

82
Liberal Alliance
494
Kommunalvalg 2017

28
Liberal Alliance
839
Regionsrådsvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
132
Partiet i alt
17963
Kommunalvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
82
Partiet i alt
494
Kommunalvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
28
Partiet i alt
839
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat