227247-452e37ee.jpeg
227247-452e37ee.jpeg
LA
Liberal Alliance
Steffen Larsen
Født 5/12/1983 - Gift - 2 børn - 2800 Kongens Lyngby
Nuværende stilling: El-installatør & Faglærer
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg værdsætter individualisme og personlig frihed frem for alt. Jeg tror på privat ejendomsret og det frie marked. Jeg har en tendens til at være patriotisk, men er skeptisk overfor staten og jeg finder sjældent værdi i statslige institutioner. Jeg tror på at succes er og bør være afhængigt af individets evne til at klare sig selv og benytte de muligheder de har. Jeg ser skatter som en form for undertrykkelse og jeg tror at de største trusler imod frihed kommer fra kollektivismen og centralismen i alle dens former. Jeg tror på et samfund bestående af hårdtarbejdende individer der kan tage sig af sig selv og deres familier. Jeg vil have staten ud af mit liv, min bankbog og væk fra min grund.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Halvdelen af borgerne i Lyngby-Taarbæk er plaget af trafikstøj. Lyngby-Taarbæk Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj i stedet for at afvente, at staten tager hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge og indvandrere har et ansvar for at integrere sig selv i samfundet, derfor bør man i stedet arbejde for at fratage dem ressourcer hvis de ikke i tilstrækkelig grad er i arbejde og dermed ude i stillinger hvor de vil integrere sig. Kommunen burde ikke skulle bruge tid og kræfter på den indsats, i den bedste af alle verdener.

Ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune halter så meget efter, at det skal tilføres mærkbart flere penge, selvom det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udligningen er røveri, men det skal ikke være med til at holde skatten oppe i Lyngby Taarbæk. Der skal findes løsninger der kan sikre borgerne bedre muligheder for at beholde flere af deres egne penge.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgerne skal ikke nudges eller udsættes for kommunal entreprenantes sociale ingeniørkunst. Borgerne i Lyngby Taarbæk kommune er begavede nok til at kende konsekvenserne af for lidt motion, det bør ikke være kommunens opgave at motionere mennesker der er villige til at tage ansvar for sig selv.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En hurtig og effektiv genoptræning efter sygdomsforløb er med til at gøre borgere duelige igen, så de igen kan leve på egne vilkår i eget hjem. Eventuelt kan komme tilbage og passe familie og job. Det er ekstremt vigtigt for den generelle sundhed.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det var en god beslutning at sætte Lyngby Stadion i udbud.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Da andelen af flygtninge på overførselsindkomst er utroligt høj, så er der et problem der. Men spørgsmålet er stillet ret hjælpeløst, for det udgør jo ikke et problem for samfundet at der f.eks. er amerikanske, polske, franske, kinesiske eller tyske borgere her i området for at arbejde. At der i Lyngby og i industrierne omkring DTU er ansat højtspecialiseret arbejdskraft fra ... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sofia Osmani har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det viser stort set alle forsøg foretaget, derudover er der naturligvis muligheden for at tilkøbe ydelser som kommunen ikke vil levere.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man bør jo understøtte begge dele samtidigt i så stort omfang som muligt. Der er visse områder, hvor der er brug for ny asfaltering efter især de utallige opgravninger som letbanen har medført, det må have prioritet. Men der skal naturligvis sikres god adgang til folkeskoler og institutioner i så vidt omfang som muligt med cykelstier for børnenes sikkerhed er en prioritet.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den kommende letbane mellem Lundtofte og Ishøj er et godt projekt og er penge godt givet ud for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Letbanen er en økonomisk katastrofe. Hvad skal vi derudover med en hurtig forbindelse til Ishøj?

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lyngby Taarbæks borgere er både ressourcestærke og velbegavede mennesker, de kan godt selv finansiere og se deres kultur uden kommunen som mellemmand der skal definere hvad der er rigtigt for borgerne at se og bruge penge på.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man kan ikke hjælpe de svage, ved at skade alle de andre. Man risikere at flere elever vil falde ned i kategorien "svag" eller "særligt udfordret" hvis man ikke også sikre at holde de øvrige elever oppe. Det er en balancegang og den er bedst ladt op til de enkelte skoler at vurdere.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal bare generelt sikres flere parkeringspladser.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

"Jeg er for at sænke skatten, uanset årsag." -Milton Friedman
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mængden af kandidater fra universiteterne stiger, det samme gør deres ledighed. På samme tid mangler vi gode faglærte, derudover kan man jo sagtens med en faglært uddannelse i rygsækken læse videre. Den åndsfattige myte om at det eneste sagligtgørende er en gymnasiel uddannelse er problematisk. Vi nærmer os jo at folkeskolen og gymnasier blot er 12-13års grundforløb. Jeg har... Læs mere

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det viser erfaringerne fra 00'erne generelt.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen skal slet ikke lave kulturelle indsatser/projekter. Det er mere end rigeligt at kommuner og stat laver den slags, regionen behøver ikke konkurrere med kommuner og stat om at smide flest penge væk på den slags ting.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man kan ikke få en dyne, et tæppe eller en hovedpude når man kommer kl 2 om natten med en kvinde med veer. Det virker lidt fattigt i min verden. Hvis hospitalet havde været privat, var det noget man kunne tjene en skilling på, men på et offentligt hospital er det en udgift og er derfor sparet væk.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Decentralisering giver nærhed og nærhed er altså også en del af den generelle velfærd. Derudover viser al erfaring at sygefravær og stress er lavere i mindre institutioner og derved kunne det være, man skulle undlade at samle alting i gigantiske afdelinger og i supersygehuse, der viser sig at være mindre super og bare mere syge.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Adgangen er i forvejen fri og lige. Man kan ikke tvinge en hest til truget, og en del kræfter i den retning vil altid være spildte.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Socialingeniørkunst gør flere skader end det gør gavn.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er enorme besparelsespotentialer i sundhedsvæsenet.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En grad af brugerbetaling på normalt raske borgere, vil ikke være af vejen. Kronikere, ældre, studerende og børn kunne undtages.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne er et ekstra bureaukratisk lag der levere endnu et sted hvor opgaver kan falde imellem to stole og aldrig blive løst ordentligt for borgerne. De bør nedlægges.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En omkostning ved at bo i et yderområde er at man bor længere væk fra hjælp, hvis man skal bruge det. De skal naturligvis være garanteret en assistance, men man kan ikke sikre at der er en ambulance og en lægebil i nærheden til alle tider og mængden af helikoptere kan ikke øges til det uendelige.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvom IT har gjort verden mindre, så er der forsat en del ting, der vil kræve selvsyn og lignende for at kunne vurderes korrekt.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Spidskandidat til Folketinget i Københavns Omegn

2022-d.d.

Erhvervskarriere (4)

El-installatør, SL Electric

2008-d.d.

Driftsdirektør, Installationsforretning

2022-06-01-d.d.

Faglærer og El-Installatør, TEC

2017-01-01-2022-05-30

Radiovært, Den Uafhængige

2021-09-01-2022-03-01

Uddannelse (2)

Aut. El-Installatør, Erhvervsakademi Lillebælt

2007-2009

Faglært elektriker, EUC Syd - Haderslev

2002-2006

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

ukendt
Liberal Alliance
ukendt
Regionsrådsvalg 2021

364
Liberal Alliance
17963
Kommunalvalg 2021

63
Liberal Alliance
555
Folketingsvalg 2019

ukendt
Liberal Alliance
ukendt
Kommunalvalg 2017

96
Liberal Alliance
2161
Folketingsvalg 2022
Liberal Alliance
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
364
Partiet i alt
17963
Kommunalvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
63
Partiet i alt
555
Folketingsvalg 2019
Liberal Alliance
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kommunalvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
96
Partiet i alt
2161
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat