164693-2e64a992.jpeg
164693-2e64a992.jpeg
LA
Liberal Alliance
Carl Andersen
Født 27/1/1995 i Rødding - Samboende men ikke gift - 1 barn - 2730 Herlev
Nuværende stilling: Politisk Konsulent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Som borgerlig-liberal person ved jeg at privat initiativ, forskellighed og personligt ansvar løfter samfundet og den enkelte, videre til usete højder. Jeg er nybagt far hvorfor børneområdet har min helt store interesse. Jeg arbejder i en erhvervsorganisation, hvorfor jeg ved hvad erhvervslivet efterspørger. Jeg har erfaring som byrådsmedlem hvilket gør at jeg ved hvad jeg taler om - og hvordan man reelt kan gøre en forskel. Helt konkret er min store mærkesag i Herlev, at sikre mere frihed til at være familie. Det indebærer bl.a.: - At pengene skal følge barnet, også til hjemmepasning. - At der skal skabes overblik over kvalitet og forskelle i daginstitutioner og skoler. - At fagligheden skal styrkes i folkeskolen. - At der fortsat bygges boliger og at skatterne ikke stiger.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Herlev Kommune skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skal se nogle beregninger på de samfundsøkonomiske effekter før at jeg kan tage endelig stilling.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den bedste integration er uddannelse og arbejde. Ikke alverdens projektmageri uden dokumenteret effekt.

Det var en god idé at bruge to millioner kroner på videoovervågning og flere vagter, efter at syv brande ramte Herlev Kommune i juni 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal aldrig bukke under for voldsmandens veto.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Velfærdsstaten har det med at tage fra overklassen, omfordele til middelklassen og glemme underklassen.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene har det bedst i borgernes lommer. Jeg prioritere hellere at samfundet har flere penge i omløb, end at kommunekassen bugner. Herlev har i dag en af landets laveste kommuneskatter hvilket skal fastholdes.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Motion skal være en privatsag.

Den kommende letbane langs Ring 3 er et godt projekt og er penge godt givet ud for Herlev Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Letbanen er genindførslen af sporvognen. Det er et ineffektivt transportmiddel, som ikke burde være blevet genetableret . Jeg så hellere, at man havde brugt midlerne på dedikerede busbaner eller lign.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Velfærdsstaten har det med at tage fra overklassen, omfordele til middelklassen og glemme underklassen.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at sikre, at borgerne kommer hurtigt på benene igen efter et skade- eller sygdomsforløb.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal benytte straks aktivering, økonomiske sanktioner mv.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene har det bedst i borgernes lommer. Jeg prioritere at samfundet har flere penge i omløb, end at kommunekassen bugner.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Herlev skal altid arbejde for at fremme en energieffektiv drift, da det giver god mening for både økonomi og klima. Men CO2 reduktioner skal ikke være et mål i sig selv, hvis omkostningen overstiger effekten lokalt.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der findes rigtig mange velintegrerede flygtninge- og indvandrer i Herlev. Dog er der også en gruppe som udgør et gennemtrængende problem for tryghed og sikkerhed. Dem skal der slås hårdt ned på.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Igennem øget brug af private leverandører kan der skabes serviceforbedringer uden det koster ekstra. igennem synlig ledelse, mindre administration og ny teknologi kan vi komme langt.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Herlev Kommune har allerede i dag besluttet at vedtage minimumsnormeringer. Dog kan vi ikke finde nok ansatte hertil - derfor bør man se på, at øge tiltrækningen heraf samt indføre mulighed for tilskud til pasning af egne børn, for at lette presset.

Herlev Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj fra eksempelvis Motorring 3 i stedet for at afvente, at staten hjælper med at tage hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Trafikstøj er et problem, som skal tages seriøst. Kommunal medfinansiering af statslige projekter kan fremme realiseringen betragteligt.

Thomas Gyldal Petersen har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Thomas Gyldal Petersen er ikke så meget socialdemokrat at det gør noget ;-) Men... jeg så helst en borgerlig borgmester.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Private alternativer skaber valgfrihed for den enkelte. Det er afgørende for mig. Valgfrihed sikrer, at der er en sund konkurrence.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Herlev er en tætbebygget omegnskommune. Jeg synes det er vigtigt, at der bygges boliger til de som vil bo i Hovedstaden. Dog skal der tages hensyn til at der er grønne områder - hvilket jeg mener er tilfældet i dag.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vejnettet er afgørende for rigtig mange menneskers dagligdag, og er desværre blevet underprioriteret i mange år.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Herlev Kommune har en relativ høj ledighed, og er en af de kommuner som bruger mindst på aktivering mv. hvorfor vi bør se på at opjustere området.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Herlev Kommune er en af de kommuner i landet som bruger mest på idrætten. Der skal ikke prioriteres flere midler hertil.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Herlev Kommune er en af de kommuner som bruger aller mest på kulturtilbud. Der skal ikke prioriteres flere midler hertil.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at løfte eleverne fra der hvor de er. Her er niveaudelt undervisning et godt værktøj.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at kommunen sikre adgang til ladestandere. Dog skal kommunen gøre det i samarbejde med private udbydere så det er markedsdrevet.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bruges mange penge på den kollektive trafik i dag. Det er på tide at vejnettet prioriteres - især hoved- og motorvejene i Nordsjælland trænger.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der har været massere af tilbud.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Eleverne i Region Hovedstaden vælger altovervejende at gå i gymnasiet. Det viser et systematisk svigt i uddannelsesvejledningen. Vi ser ud i en fremtid med massiv mangel på faglært arbejdskraft.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Private alternativer sikrer valgfrihed og højere service grundet en sund konkurrence. Jeg bekæmper ventelister - ikke privathospitaler.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når folk dør i en telefon-kø, eller grundet mangelfuld vejledning, så virker ordningen ikke som den skal.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionen skal slet ikke bruge penge på kulturelle projekter - men på patienter.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundvandet har det godt. Grænseværdierne for fremmedstoffer er politisk sat efter nul-tolerance og ikke efter sundhedsfaglige analyser.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er ikke bange for at indføre sunde økonomiske incitamenter i sundhedssystemet. Fx gebyrer ved udeblivelse, eller brugerbetaling ved lægebesøg. Det vil reducere antallet af udeblivelser og højne kvaliteten. Det skal dog laves på en sådan måde, at det ikke rammer unødigt socialt skævt. Alle pengene skal geninvesteres i sundhedssektoren.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er netop blevet afsat flere midler til området for at forbedre kvaliteten. Som nybagt far til en datter født på Herlev Hospital, fik vi super god og stabil service.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det der kan klares lokalt skal klares lokalt. Men det er afgørende, at vi sikrer specialisering og kvalitet frem for at fastholde flere- men ringere - tilbud.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er et stort potentiale i at samle folk op før deres sygdom eller misbrug løber løbsk.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg står vagt om det frie gymnasie- og skolevalg.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er problematisk, at visse handicappede er stavnsbåndet til deres kommune pga. bureaukrati og visitation. Området bør tages op på et højere administrativt niveau.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kan aldrig skade, at bede andre se på en opgave. Det sikre både en høj kvaltiet og en god pris.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør være en udgift som primært finansieres af grundejer.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Liberal Alliance foreslår op til 100 kr. i brugerbetaling pr. besøg. Kronikere, studerende samt folk på overførselsindkomst er udtaget. Forslaget vil reducere antallet af no-shows og øge servicen. Alle pengene skal gen-investeres i sundhedssektoren.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne er et unødvendigt bureaukratisk lag i et lille land som Danmark.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt med en rolig og sikker start på livet. Der er dog afsat midler på nette års budget.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene skal bruges hvor de har størst effekt.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at man altid kan få behandling indenfor en acceptabel tidsperiode. Hovedstaden er den region i Danmark hvor man skal vente længst tid, på en akutbil. Det er uacceptabelt.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg skal se beregninger på de samfundsmæssige effekter heraf for at kunne tage endelig stilling.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Digitalisering skaber enorme effektiviserings- og kvalitetsløft.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien er underprioriteret hvilket skal stoppe. Det skal ikke være svære at få lappet et hul i hovedet, end et hul i psyken.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Landsformand

2018-2019

Byrådsmedlem i Vejen Kommune

2014-2016

Erhvervskarriere (4)

Politisk Konsulent, Dansk Erhverv

2019-d.d.

Vikar, JobTeam

2014-2016

Personlig Assistent, Leadership Institute

2015-2015

Livredder, Rødding Centret

2010-2014

Uddannelse (3)

Kandidat, Københavns Universitet, Agricultural Economics

2019-2021

Bachelor, Københavns Universitet, Jordbrugsøkonomi

2016-2019

STX, Ribe Katedralskole, MatFys

2011-2014

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

512
Liberal Alliance
17963
Kommunalvalg 2021

92
Liberal Alliance
134
Regionsrådsvalg 2017

465
Liberal Alliance
39948
Kommunalvalg 2017

30
Liberal Alliance
260
Regionsrådsvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
512
Partiet i alt
17963
Kommunalvalg 2021
Liberal Alliance
Personlige stemmer
92
Partiet i alt
134
Regionsrådsvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
465
Partiet i alt
39948
Kommunalvalg 2017
Liberal Alliance
Personlige stemmer
30
Partiet i alt
260
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat