35808-3cec2980.jpeg
35808-3cec2980.jpeg
S
Socialdemokratiet
Jarl Feyling
Født 29/1/1990 i København - Gift - 3 børn - 2700 Brønshøj
Nuværende stilling: Underviser på Niels Brock Handelsgymnasium
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg stiller op for at give en stemme til psykisk sårbare, så vi sikrer at psykiske sygdomme bliver anerkendt på samme niveau som fysiske sygdomme. Jeg stiller op for at alle får samme hjælp, når sygdommen rammer - uanset social baggrund. Og jeg stiller op for at sikre bedre arbejdsforhold for alle de sundhedsansatte der bl.a. har hjulpet mine kronisk syge forældre igennem hele mit liv.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Trafik (offentlig eller ej) er ikke lige så vigtigt for mig end f.eks. forholdene for udsatte patientgrupper. der skal ikke tages flere penge fra f.eks. sundhedsområdet for at sikre bedre kollektiv trafik.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Antageligt har der været andre forhold uden for København - hvor test har været for vanskelige. Jeg kender kun til forholdene i København og der har muligheden for test været forholdsvis god. Det har været svært at omstille sig til den her pandemi - ift. mange andre lande syntes jeg generelt Danmark har gjort det ganske godt.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Prioriteten bør være at flere unge vælger den uddannelse de vil trives bedst i og klarer sig bedst på.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vigtigste er at alle har adgang til fri og lige sundhed. De private hospitaler lever af at tage penge for en ydelse der ellers leveres gratis. Mit fokus er på at styrke det offentlige sundhedsvæsen. Hvis det indebærer at øge samarbejdet med private er jeg ikke afvisende - men det er ikke førsteprioriteten.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Brugerbetaling er første skridt til en udhuling af vores fælles velfærd. Det skaber et A og et B hold hvor de i forvejen mest udsatte tilbydes "friheden" til at sejle deres egen sø. Lighed i sundhed forudsætter at folks pengepung ikke har betydning for hvilket behandling de får.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er far til tre børn der alle er kommet til verden på Region Hovedstadens hospitaler. Baseret på mine egne erfaringer, mener jeg at der er plads til forbedringer for de fødende kvinder og for de ansatte.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre at alle uanset social baggrund får den hjælp som de er berettiget til. Når socialt udsatte ikke får den hjælp de har behov for i tide, bliver de mere syge end de behøvede at blive til skade for dem selv og også til skade for regionens økonomi. Det er en god forretning, at sikre at socialt udsatte for den samme hjælp som alle andre - og derudover det rigtige at gø... Læs mere

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er bedst for samfundets sammenhængskraft og integrationen, at borgerne mødes på tværs af etnicitet og klasser.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal sygehusene kun gøre hvis det skaber et bedre produkt der ikke koster flere penge. Det vigtigste er den behandling der tilbydes patienterne - ikke om det er en privat- eller offentligt ansat der har udført opgaven.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De mennesker, der har færrest økonomiske ressourcer, er ofte også dem, der har størst behov for lægehjælp. Et sådant gebyr kan ende med, at folk slet ikke kommer til læge i tide - med øgede sundhedsrisici for den enkelte, og potentielt også dyrere for vores region.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt generelt går jeg ind for demokrati. Der er politiske uenigheder i de beslutninger der træffes i regionerne. De beslutninger skal træffes under demokratisk kontrol.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis der gives flere midler et sted på bekostning af et andet sted, flytter vi blot problemerne i stedet for at løse dem. Fødeafdelingerne skal forbedres og det kræver muligvis flere penge udefra.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle mennesker skal kunne hjælpes ved akut opstået sygdom - uanset hvor de bor i regionen.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nogle patientgrupper har behov for fysiske møder. Men hvis det for andre grupper er muligt at mødes digitalt vil det være oplagt at gøre den praksis mere tilgængelig.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I dag forholder det sig modsat. I dag bruges der flere penge på andre sundhedsområder på bekostning af psykiatrien. Psykisk sårbare får ikke tilstrækkelig hjælp i dag. der er eksempler på patienter med psykoser der sendes hjem før de er raske, og dernæst begår selvmord. Vi er nødt til at gøre det bedre, vi kan ikke gøre det uden flere økonomiske ressourcer.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Underviser i Samfundsfag og Historie, Niels Brock Handelsgymnasium

Ukendt dato

Uddannelse (1)

Kandidat i Historie og Samfundsfag, Københavns Universitet, Historie og Samfundsfag

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1353
Socialdemokratiet
209111
Regionsrådsvalg 2017

2259
Socialdemokratiet
263470
Regionsrådsvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
1353
Partiet i alt
209111
Regionsrådsvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
2259
Partiet i alt
263470
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Miljø og natur
Sundhedsområdet generelt
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat