279913-9e5415df.jpeg
279913-9e5415df.jpeg
S
Socialdemokratiet
Maria Gudme
Født 14/3/1989 - Enlig - Ingen børn - 1550-1799 København V
Nuværende stilling: Konsulent i en socialøkonomisk virksomhed
Hvorfor bør man stemme på dig?
I Region Hovedstaden skal vi sikre en lige adgang til sundhed, og at alle bliver behandlet med ligeværd uanset social baggrund, etnicitet, køn og seksualitet. Den opgave løfter vi ikke godt nok i dag. Psykiatrien skal styrkes, så alle får hjælp i tide, pårørende og civilsamfund skal inddrages mere, medarbejderne skal være trygge, og forskningen opprioriteres i psykiske sygdomme og forebyggelse af psykisk sårbarhed. Uddannelse er en vigtig opgave at løfte aktivt i regionen. Vi skal investere i velfærdsuddannelserne, vi skal sikre en social retfærdig fordeling af elever på ungdomsuddannelserne, flere faglærte og lærepladser til alle, samt sikre at flere kvinder og minoriteter vælger en uddannelse inden for STEM-området.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Folketingskandidat, Nordsjællands Storkreds

2019-d.d.

Regionrådsmedlem, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Medlem af Social- og Psykiatriudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Erhvervskarriere (9)

Konsulent, Den Socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanamrk

2021-d.d.

Uddannelses- og udviklingskonsulent, Tænketanken Cevea

2020-2021

Deltid, Politiken, Live redaktionen

2017-2019

Kundekonsulent, Politiken, den kommercielle afdeling

2014-2017

Ungdomskonsulent, 3F

2013-2014

Projektstudent, Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF

2013-2013

Praktikant, Socialdemokratiets Partikontor

2012-2013

Kampagnekoordinator, Socialdemokratiet

2010-2011

Salgsassistent, Irma

2009-2010

Uddannelse (2)

Kandidat, Roskilde Universitet, Politik, administration og kommunikation

2017-2021

Bachelor, Københavns Universitet, Dansk

2009-2013

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

2976
Socialdemokratiet
209111
Folketingsvalg 2019

ukendt
Socialdemokratiet
ukendt
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

2423
Socialdemokratiet
263470
Regionsrådsvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
2976
Partiet i alt
209111
Folketingsvalg 2019
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
2423
Partiet i alt
263470
Kandidatens mærkesager
Regional udvikling
Sundhedsområdet generelt
Ungdomsuddannelser

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat

Odins Vikingehær