5417-b4827001.jpeg
5417-b4827001.jpeg
S
Socialdemokratiet
Claus Heje
Født 6/10/1966 i Gentofte - Gift - 3 børn - 2630 Taastrup
Nuværende stilling: Leder og underviser
Hvorfor bør man stemme på dig?
VI SKAL SAMME VEJ Som socialdemokrat tror jeg på den frie, lige og værdige adgang til vores sundhedsvæsen. Jeg er opstillet for socialdemokraterne i Taastrup kredsen, som dækker Høje Taastrup og Albertslund kommune. Vestegnen har brug for en stærkere repræsentation i regionsrådet. Det har jeg brug for din hjælp til, og derfor håber jeg på din stemme. Nogle af mine mærkesager er: - Gratis tandpleje til alle - Flere praktiserende læger, særligt på Vestegnen - En aktivistisk socialpolitik, hvor vi altid hjælper dem, der har det sværest i livet - Vi skal bekæmpe og begrænse støjen - Et godt arbejdsmiljø i for regionens ansatte - Bæredygtig og socialt ansvarlig udvikling - Alle unge skal have en ungdomsuddannelse
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil ikke i en test bruge flere penge på et område uden at kunne påpege hvor jeg vil tage pengene fra.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et samfunds velfærd skal måles på hvordan vi behandler samfundets dårligst stillede

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal alle bidrage til fællesskabet. En stærk offentlig sektor skaber flere private arbejdspladser og billigere velfærd

Høje-Taastrup Kommune har generelt set for meget fokus på at tilgodese erhvervslivets interesser frem for borgernes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil ikke i en test bruge flere penge på et område uden at kunne påpege hvor jeg vil tage pengene fra.

Michael Ziegler har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil ikke i en test bruge flere penge på et område uden at kunne påpege hvor jeg vil tage pengene fra. Der skal bruges penge på såvel genoptræning som forebyggelse

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Udbygningen af Høje-Taastrup Kommune med nye bydele i Nærheden og Høje-Taastrup C vil gavne Høje Taastrup Kommunes borgere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er jo ikke en nulsum, det er en investering. I fremtiden

Det er en god idé at Høje-Taastrup har kommunal parkeringskontrol.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Først og fremmest skal der være bedre parkeringsforhold, både ved boliger og ved kollektiv trafik. Eksempelvis ved Høje Taastrup station skal der etableres mange gratis p-pladser

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om mennesker. Vi skal hjælpe flygtninge og dem vi vælger at byde velkommen i vort land

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bedre arbejdsmiljø til de ansatte.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil ikke i en test bruge flere penge på et område uden at kunne påpege hvor jeg vil tage pengene fra. Men en god start på livet er umådelig vigtig.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Så er der bare nogen, der skal tjene på plejen. vi skal i stedet skabe gode arbejdsforhold for ældreplejen. I stedet for at fokusere på valg af leverandør, så lad os bruge pengene på valg af leverancer.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Høje-Taastrup kommune har brug for mange flere cykelstier. Ikke mindst skal vi også have supercykelstier

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil ikke i en test bruge flere penge på et område uden at kunne påpege hvor jeg vil tage pengene fra. Det er en god ide at få langtidsledige i arbejde, også før vi søger udenlandsk arbejdskraft.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil ikke i en test bruge flere penge på et område uden at kunne påpege hvor jeg vil tage pengene fra.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil ikke i en test bruge flere penge på et område uden at kunne påpege hvor jeg vil tage pengene fra.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bruge flere penge på skolerne som sådan

Høje-Taastrup Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj fra eksempelvis Holbækmotorvejen og Roskildevej i stedet for at afvente, at staten afsætter midler til støjbekæmpelse.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have flere p-pladser
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Netop nu er det vigtigt at styrke den kollektive trafik

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle har knoklet for en eksemplarisk indsats

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Først og fremmest skal alle unge have en ungdomsuddannelse

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil øge prisen på vores sundhedsvæsen

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De fleste får gode oplevelser. Vi skal altid søge at blive bedre.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kulturelle projekter skal støttes der, hvor det kan gøre en forskel

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal passe på vores grundvand. Men det behøver ikke at være på bekostning af andre områder

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være fri og lige adgang til sundhed

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De fleste fødende får en god oplevelse, takket været personalet.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bygge sundhedshuse til en ny tid

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores velfærd måles på hvordan vi hjælper de dårligst stillede i vores samfund. Hjælp til socialt udsatte hjælper os alle og koster derfor ikke mere på sigt.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være plads til alle

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Samarbejdet mellem kommune og region skal styrkes

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Erfaringerne fra de sidste 30 år skræmmer. Tiden er kommet til, at de private kan lære af det offentlige.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis det truer grundvand eller livskvalitet så ja.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være fri og lige adgang til alle dele af sundhedsvæsenet. Der skal være flere praktiserende læger på Vestegnen

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil skade os alle. Regionerne skal selv udskrive skat og spille en større rolle.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke et spørgsmål om midler, det er et spørgsmål om fri og lige adgang til sundhed. Det er et spørgsmål om værdighed i alle dele af sundhedsvæsenet

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kollektiv trafik skal hjælpe os alle.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det drejer sig om fri og lige adgang. Vi skal i stedet se på den måde vi leverer akutberedskabet på. Vi skal sikre et godt arbejdsmiljø

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mere kollektiv trafik. Også en letbane til Høje Taastrup

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvor det giver mening

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke et spørgsmål om midler, det er et spørgsmål om fri og lige adgang til sundhed. Det er et spørgsmål om værdighed i alle dele af sundhedsvæsenet
Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Suppleant, Region Hovedstaden

2017-d.d.

Suppleant, Komunalbestyrelsen, Albertslund Kommune

2009-2017

Erhvervskarriere (7)

Administrativ leder, Sogn

2018-d.d.

Underviser, ¨KP

2014-d.d.

Afdelingsleder, Egedal og Slagelse kommune

2014-2017

Chef, TL og HK Sydjylland

2011-2014

Specialkonsulent, Forsvaret og UM

2004-2011

Fuldmægtig, Diverse

1998-2004

Autoriseret turistfører i Danmark og rejseleder på engelsk, fransk og dansk., Diverse

1990-d.d.

Uddannelse (3)

Diplom, Ingeniørhøjskolen i København, Ledelse

2008-2012

Master, Irish Peace Institute / University of Limerick, International politik og fredsforskning

1994-1996

Bachelor of Arts, Københavns Universitet

1988-1992

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

2323
Socialdemokratiet
209111
Kommunalvalg 2021

75
Socialdemokratiet
6485
Regionsrådsvalg 2017

1530
Socialdemokratiet
263470
Regionsrådsvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
2323
Partiet i alt
209111
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
75
Partiet i alt
6485
Regionsrådsvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
1530
Partiet i alt
263470
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Socialområdet
Sundhed
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat