15674-a1456c60.jpeg
15674-a1456c60.jpeg
V
Venstre
Jimmy Damsgård
Født 21/7/1977 i Nuuk - Gift - 2 børn - 2770 Kastrup
Nuværende stilling: Specialist
Hvorfor bør man stemme på dig?
- Udstyre patienterne med en ret til ”samme-dag-under-samme-tag” ved flere konsultationer og ambulante behandlinger på samme hospital - Indføre en digital patientrettighed, så patienterne får mulighed for at møde sundhedsvæsenet virtuelt i de tilfælde, hvor det er sundhedsfagligt forsvarligt - Indføre ret til en patientansvarlig sundhedsperson for kronikere, multisyge, psykiatriske patienter og andre, som i længere forløb går på tværs af afdelinger og hospitaler eller sektorer i sundhedsvæsenet, herunder hospitalet, kommunen, praktiserende læge og praktiserende speciallæge - Sikre patienterne er tilstrækkelig informeret om rettigheden til og muligheden for tilvalg af private løsninger ved lange ventetider i det offentlige hospitalsvæsen - Etablere flere sundhedshuse, som kan håndtere lettere behandlinger og konsultationer tættere på den enkelte borger i regionen - Igangsætte et arbejde med at forbedre personalets arbejdsvilkår, da arbejdsglæde smitter hurtigere end corona!
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Staten skal levere finansieringen. Det er trods alt landets hovedstad!

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ingen omkostning for andre områder. Derimod er der besparelser ved at tage dette ansvar seriøst. Det koster en formue, når socialt udsattes sundhedsproblemer bliver opdaget alt for sent.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for bedre samarbejde samt støtte til mindre kommuner. Men som udgangspunkt skal opgaven være så tæt på borgerne som muligt.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg frygter, at de forkerte vil holde sig fra at gå til lægen.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Opgaverne er for vigtige til at blive tiltroet staten, og for store til kommunerne.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hele regionen skal have en fair og fornuftig dækning af kollektiv transport. Netop i de tyndt befolkede områder rammer marginale besparelser ofte hårdest.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er helt enig i, at vi skal have løst udfordringen, men ved ikke om løsningen er Metro.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis ikke der er en lægefaglig grund til fysisk fremmøde, så skal borgeren have krav på en digital konsultation - hvis borgeren ønsker det.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Formand, Venstre i Tårnby

Ukendt dato

Erhvervskarriere (5)

Specialist, Styrelsen for Patientsikkerhed

2020-d.d.

Daglig leder, Folkekirken

2019-2020

Projektleder, U/Nord - uddannelser i Nordsjælland

2018-2019

Projektleder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

2014-2018

Organisationskonsulent, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

2011-2014

Uddannelse (1)

cand.scient.pol, Københavns Universitet

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

306
Venstre
98148
Regionsrådsvalg 2017

371
Venstre
127808
Kommunalvalg 2017

51
Venstre
2953
Regionsrådsvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
306
Partiet i alt
98148
Regionsrådsvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
371
Partiet i alt
127808
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
51
Partiet i alt
2953
Kandidatens mærkesager
Miljø og natur
Sundhedsområdet generelt
Ungdomsuddannelser
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat