50561-3f4371f4.png
50561-3f4371f4.png
V
Venstre
Christine Dal Thrane
Født 18/1/1991 i Gentofte - Gift - 1 barn - 2830 Virum
Nuværende stilling: Sygeplejerske og Klinisk vejleder
Hvorfor bør man stemme på dig?
Fordi jeg brænder for børn, unge, sundhed og ældre. Det er kernevelfærden en kommune skal levere på og kommunen skal drives økonomisk ansvarligt. Vi får ikke nok value for money i vores kommune og det er der, selvfølgelig flere årsager til. Men den vigtigste årsag er manglende samarbejde blandt de borgerlige partier, når svære beslutninger skulle træffes. Det har tvunget de siddende borgerlige borgmestre i kommunen til at give afkald på gode borgelige dyder og har givet for meget magt til partier der ser anderledes på økonomi og drift. Jeg har altid vægtet politisk samarbejde og mit netværk højt og sætter en ære i at være en politiker de andre kan stole på og samarbejde med for at sikre den bedst mulige politik for borgerne. Det gode politiske liv er et der ikke går op i personfnidder og politik. Jeg vil samarbejde bredt om at skabe det gode liv i Lyngby-Taarbæk. Politik er sit værste når det går op i taburetrytteri, intriger og politiske magtkampe og det løser intet for borgerne.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Halvdelen af borgerne i Lyngby-Taarbæk er plaget af trafikstøj. Lyngby-Taarbæk Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj i stedet for at afvente, at staten tager hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et ansvar lokalt også for naboerne til den nye letbane.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den bedste integration er en arbejdsplads og det fællesskab man møder der.

Ældreområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune halter så meget efter, at det skal tilføres mærkbart flere penge, selvom det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger alt for mange penge på administration i kommunen når vi bl.a. sammenligner med Gentofte og Rudersdal. De penge skal bruges på værdig ældrepleje.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre ordentlige vilkår på vores væresteder og bruge de mange stærke foreninger der tilbyder støtte til kommunens udsatte.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan sikre mere effektiv drift og spare vores personale for meget unødvendig bureaukrati og dokumentation.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er slet ikke stærke nok i at samarbejde med de private virksomheder i kommunen.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvad får vi egentlig for pengene i kommunen. Vi bruger alt for mange penge på administration i kommunen når vi bl.a. sammenligner med Gentofte og Rudersdal og de penge kan bruges anderledes.

Det var en god beslutning at sætte Lyngby Stadion i udbud.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal plukke de lavthængende frugter og bl.a. udskifte 1 glasruderne i vores skoler og dagsinstitutioner og se på hvor vi får mest for pengene på området.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal behandle alle lige og ordentligt. Men vi skal stille krav om beskæftigelse og i højere grad gøre brug af økonomiske sanktioner.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har skrevet det et par gange :) Men vi bruger alt for mange penge på administration i kommunen når vi bl.a. sammenligner med Gentofte og Rudersdal. De skal gå til kernevelfærd som ældrepleje.

Sofia Osmani har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Minimumsnormeringer og tid til vores børn er en hjertesag for mig og Venstre. Vi bruger alt for mange penge på administration i kommunen når vi bl.a. sammenligner med Gentofte og Rudersdal, de skal bruges på vores børn og på kernevelfærd.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De ældre er gamle nok til at bestemme selv. Valgfrihed og flere muligheder er en hjertesag for Venstre.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den nuværende kommunalbestyrelse har desværre lavet mange grimme løsninger hvor bygninger trækkes helt ud til gadeniveau og ikke levner plads til det grønne. Vi skal have en smuk og gennemtænkt by.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en hjertesag for mig at prioritere oplyste og sikre skoleveje og cykelstier i midtbyen og ved Lyngbyvejen.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have et bedre samarbejde med alle de mange gode virksomheder i kommunen.

Den kommende letbane mellem Lundtofte og Ishøj er et godt projekt og er penge godt givet ud for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men vi skal tage ansvar for støjafskærmning og sikre grønne områder og gode ventefaciliteter omkring den.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forebyggelse som bevægelse og motion skal tænkes meget mere ind i vores kommune end idag. Det skal være muligt for vores børn og unge at gå til idræt i kommunen uden flere års ventetid!

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men vi skal blive bedre til at inddrage private sponsorer til bl.a. gavlmalerier og grøn kunst i gadebilledet.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle børn har ret til en god uddannelse og vi skal i højere grad se om vi har de rette tilbud til udfordrede børn i samarbejde med deres forældre. Vi bliver nødt til at kigge ud over kommunegrænsen og gå sammen om at lave bedre løsninger for en række af vores børn i kommunen, der idag er fejlplacerede. Det er en hjertesag for mig at alle børn trives i det tilbud de er i.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal gøre det lettere at have el bil!

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan blive meget bedre til at drive kommunen og sikre en økonomi der levner plads til lavere skat.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Unge mennesker skal kunne vælge den ungdomsuddannelse de ønsker.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke i tvivl om at det private har meget at byde på for vores mange patienter i hovedstaden.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For lange ventetider og et arbejdsmiljø på 1813 der trænger til en grundig gennemgang.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal passe sundhedsområdet og grundrensning og generationsforureninger skal løses landspolitisk. Bare en enkelt af vores generationsforurenede grunde koster mange års budget på området. Christiansborg må tage handling.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er dårlige til at fastholde og rekruttere jordmødre og prioriterer forkert.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har ulighed i sundhed idag. Men det skal sikres ved at gøre tingene bedre og samme dag under samme tag, så udsatte ikke skal rende på hospitalet hele tiden men opleve en samlet indsats.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mange gymnasier har allerede løst fordelingen ved at lave spændende nye klasser og linjer. Vi skal støtte de mange gode ideer og selvfølgelig ikke spilde millioner på at lukke klasser, der skal stå tomme i årevis.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Så hver kommune ikke behøver at opfinde den dybe tallerken og vi kan samle regionens stærke kræfter på området og sikre mere specialiserede tilbud.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal altid udfordre hvem der kan løse en opgave bedst og til den bedste pris.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal passe sundhedsområdet og grundrensning og generationsforureninger skal løses landspolitisk. Bare en enkelt af vores generationsforurenede grunde koster mange års budget på området. Christiansborg må tage handling.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil ramme meget socialt skævt.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi vil komme til at mangle nogle der virkelig holder hånd i hanke med sundhedsområdet og vores hospitaler. Men vi skal have et fælles it system i Danmark.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores vigtigst opgave er at sikre at alle borgere har adgang til offentlig transport.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fordi vi mangler en linje på tværs, det var en dårlig beslutning ikke at lægge et stoppested ved rigshospitalet da man byggede metroen.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mange steder giver det god mening med telemedicin. Også for at spare patienten en unødig rejsedag.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger pengene forkert og jeg kan pege på mange områder hvor vi grundet rigide regler og mærkerlige dokumentationskrav bruger for mange midler idag. Et godt eksempel er på blodprøver hvor vi idag når patienter overflyttes ofte tager dobbelte grundet systemer der ikke taler sammen.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (10)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Lyngby-Taarbæk Kommune

2021-d.d.

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Medlem af Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Medlem af Miljøudvalget i Danske Regioner

2018-d.d.

Medlem af Sundhedskoordinationsudvalget

2018-d.d.

1. Suppleant til Folketinget i Københavns Omegn

2019-d.d.

Folketingskandidat

2018-2021

Medlem af kommunalbestyrelsen Frederiksberg

2014-2016

Rådmand og medlem af Sundhedsudvalget Frederiksberg

2014-2016

Erhvervskarriere (2)

Sygeplejerske og Klinisk Vejleder, Afsnit for Urinvejssygdomme, Herlev & Gentofte Hospital

2020-d.d.

Sygeplejerske og klinisk vejleder, Hvidovre Hospital Gastroenheden

2016-2020

Uddannelse (1)

Professionsbachelor, Professionshøjskolen Metropol, Sygeplejerske

2015-2018

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

448
Venstre
1613
Regionsrådsvalg 2021

2570
Venstre
98148
Folketingsvalg 2019

ukendt
Venstre
ukendt
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

2383
Venstre
127808
Kommunalvalg 2017

220
Venstre
3748
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
448
Partiet i alt
1613
Regionsrådsvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
2570
Partiet i alt
98148
Folketingsvalg 2019
Venstre
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
2383
Partiet i alt
127808
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
220
Partiet i alt
3748
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat