227377-b5388a91.jpeg
227377-b5388a91.jpeg
V
Venstre
Randi Mondorf
Født 27/6/1961 i Skagen - I parforhold men ikke samboende - 3 børn - 2840 Holte
Nuværende stilling: Cand.Merc. - selvstændig
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er en erfaren og engageret kvinde, som sætter ordentlighed i menneskelige relationer meget højt. Samarbejde og dialog har været et styrende princip i mit politiske arbejde og den stil forsætter jeg. Min drivkraft er ambitionen om at skabe en endnu bedre hverdag for borgerne i Rudersdal. Jeg brænder for udvikle og lede forandringer i fællesskaber. Og så vil jeg passe godt på naturen og de grønne områder. Du får en lokalpolitiker, der står på et fundament, som kombinerer en mangeårig politisk indsats og ledelse på højt plan indenfor kommune og region med en baggrund i det private erhvervsliv. Alt sammen med udsyn til verden omkring os. Som menneske er jeg aktiv, lyttende og arbejdsom med et højt energiniveau, og jeg arbejder målrettet og systematisk, når jeg forfølger en sag. Af natur er jeg udadvendt, nysgerrig og videbegærlig, og jeg synes det er vigtigt at kunne undre sig og spørge sig selv om ikke noget kan gøres anderledes og bedre.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er problematisk, at ingen af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer har indvandrerbaggrund, selvom hver 13. indbygger i Rudersdal har dette.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg så gerne en større diversitet, men ser det ikke som problematisk, fordi en del politikere har god kontakt til indvandrermiljøer

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er super vigtigt for forebyggelse af alvorlige sygdomme. Men når det kommer til at prioritere i forhold til eks. Normeringer i daginstitutioner, så vil jeg ikke afsætte store summer.

Jens Ive har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lovgivningen gør, at mange mennesker “SKAL” have forskellige former for ydelser, selv om de måske ikke er de mest trængende.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning er et konkret behov hos den borger, som måske lige er kommet hjem fra hospitalet. Genoptræning er afgørende for muligheden for at kunne fungere i sin egen hverdag. Det er super vigtigt hvor hurtigt genoptræningen kommer i gang. Forebyggelse er trods alt mere “fugle på taget” og meget kan gøres via kampagner og rådgivning.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der følges så tæt op , som loven tillader. Iøvrigt er det A-kassernes ret / opgave at forholde sig til den lediges jobsøgning.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er helt klar over, at grundskylden er høj. Det er vigtigt at vide, at de fleste midler fra grundskylden bliver i kommunen modsat marginalskatten. “De kommunale budgetter” består næsten udelukkende af de tunge velfærdsområder børn og ældre og der er så mange penge i grundskylden, at det vil gå ud over kernevelfærd.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ser sådan set ikke, en modsætning her. Mange energi reducerende investeringer betaler sig fint tilbage - UDOVER den positive klimaeffekt.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er mange muligheder for anderledes organisering, inddragelse af ny teknologi. M.m. Det er også muligt i højere grad at give det borgerne har brug for, end det de har ret til.

Det var en god beslutning at foretage en administrativ sammenlægning af otte skoler til fire skoler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det var vigtigt at bevare de lokale skoler - altså alle matrikler, så de små børn kunne blive ved med at gå i deres lokalmiljø. Der var ganske enkelt ikke børn nok, til at danne fornuftige klassestørrelser på alle 12 matrikler. Det har medført en langt bedre økonomi på alle skolerne.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er simpelthen brug for et højere niveau til at passe vores helt almindelige børn. Vores børn er fundamentet for fremtiden og de fortjener det bedste.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er sundt med udfordringer og konkurrence og det skal vi da bare tage ind.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Natur og grønne områder er en så væsentlig del af Rudersdal DNA, at det går jeg ikke på kompromis med. At passe på de grønne værdier er det, der bevarer Rudersdal også til vores børn og børnebørn.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal hænge sammen for cyklister Og cykelstier er vigtige for at børnene kan færdes frit

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Langtidsledighed er oftest forbundet med store menneskelige omkostninger og der skal være meget fokus på at reducere borgere i langtidsledighed. Men det er en prioritering i forhold til andre velfærdsområder

Rudersdal Kommune bør afsætte midler til at forhindre butiksdød i eksempelvis Birkerød, Nærum og Holte – selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunalbestyrelsen har bevilget midler til Byudviklingsarbejde gennem flere år og det mener jeg stadig den skal gøre. Jeg ser det dog ikke som at det går ud over andre velfærdsområder, da det er ret små beløb sammenholdt med de store velfærdsområder

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Idrætten har haltet bagud, men er netop sidste år tilgodeset med en bevilling på 350 mio. dkr. Men idrætten er super vigtig for vores sundhed, men også for fællesskaber blandt alle aldersgrupper.

Det var gode beslutninger, at Rudersdal Kommune hævede skatten i både 2020 og 2021.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det var nødvendigt for at fastholde velfærdsniveauet på eks. Skoler og hjemmepleje. Det betød meget, at det var en såkaldt “frit lejde” beslutning, hvor der ikke var straf på stigningen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke parat til at reducere midler til eks. Hjemmepleje eller ressourcer i daginstitutioner for at give dem til kunst og kultur. Jeg synes det nuværende niveau er tilfredsstillende.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er skolens og skoleledelsens tydelige forpligtelse at kunne favne og udfordre alle elever og arbejde med det enkelte barns udgangspunkt. Det er min klare forventen og noget jeg vil arbejde for, at der er en individuelt tilgang til læring.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ofte plads på el-bil pladserne allerede nu.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der kan være ruter, hvor det er nødvendigt at hole hånden under dem.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

MEN der skal stadig være frit valg og den unge skal vælge efter interesse og evner. Nogen steder giver det ikke mening at flere skal vælge anderledes

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sundt og nødvendigt med konkurrence og se en anden måde at drive et hospital på.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er spidsbelastningstidspunkter, hvor det ikke er godt nok, men eks. Er børnene prioriteret op og har en direkte adgang til børnelæger. Der har været meget politisk fokus på 1813 de seneste år, men vi er ikke i mål. Der er rigtig mange opkald til 1813, som ikke er nødvendige.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores drikkevand skal stå meget højt på prioriteringslisten. Som budgetterne er pt. Kan pengene dog ikke tages fra sundhedsområdet.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kommer til at være nødvendigt. Og findes jo allerede i form af mange private behandlingstilbud, som bruges af mange borgere

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De fleste fødesteder (som jeg har set personligt) har rigtig gode og tiltalende fysiske rammer. I patienttilfredshedsundersøgelsen er 85% af de fødende meget tilfredse eller tilfredse. (Det er desværre ikke tilfældet på alle andre områder) Fakta er også, at der aldrig har været flere ressourcer pr. Fødsel. Fødeområdet er hvert år blevet tildelt ekstra ressourcer og bliver det ... Læs mere

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror de fleste mennesker er mere optagede af hvor dygtige lægerne er og hvor meget hospitalet kan - end hvor tæt det er på boligen.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Unge mennesker skal selv kunne vælge deres uddannelsessted. Gymnasierne kan samarbejde om en bedre fordeling uden tvang.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er behov for, at de mest specialiserede opgaver flyttes til regionerne, som har lidt flere muskler

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil være en vigtig professionalisering indenfor de specifikke områder og dermed også mulig effektivisering.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Rent vand er supervigtig og skal prioriteres. Det er et separat budget område og vil ikke kunne tages fra sundhedsområdet. Det er ny teknologi, der skal til for at speede processen op.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal stadig være gratis at gå til læge, men jeg kan godt se et perspektiv i et gebyr for at gå til special læge. Det kunne bidrage til at skaffe bedre tilgængelighed hos speciallægerne.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne er store og stærke driftsorganisationer. Kommunerne er ikke store nok. Grundlæggende skal man forstå, at staten har erfaring med at lovgive og sætte rammer, men slet ikke at drifte store organisationer.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er simpelthen nødvendigt, at medarbejderne har det bedre og de fødende får gode oplevelser. Se tidligere kommentar om, at der pt. Er flere ressourcer pr. Fødsel end nogensinde før.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke et kriterie i sig selv. Det afgørende er at regionen hænger sammen og der også i yderområder er transportmuligheder

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er dog ikke et projekt, der ligger lige rundt om hjørnet.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er enklere for patienten

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien har haltet bagud og psykiske sygdomme rammer mange
Curriculum Vitae

Politisk karriere (11)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Rudersdal Kommune

2010-d.d.

Formand for Erhvervsudvalget, Rudersdal Kommune

2018-d.d.

Medlem af Børne- og Skoleudvalget, Rudersdal Kommune

2018-d.d.

Medlem af Økonomiudvalget, Rudersdal Kommune

2014-d.d.

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

2014-d.d.

Medlem af Forretningsudvalget, Region Hovedstaden

2014-d.d.

Medlem af Miljø- og Klimaudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Miljø- og Klimaudvalget - medlem

2018-d.d.

Medlem af It- og afbureaukratiseringsudvalget, Region Hovedstaden

2013-2017

Formand for Miljø og Teknikudvalget, Rudersdal Kommune

2012-2014

Medlem af Børne- og Skoleudvalget, Rudersdal Kommune

2010-2014

Erhvervskarriere (3)

Projektleder, Scandinavian Airlines (SAS)

1995-2005

Intern konsulent, Hafnia Forsikring

1989-1994

Management Consultant, Alexander Proudfoot, London

1987-1989

Uddannelse (3)

Bestyrelsesuddannelsen CBS, CBS

2019-2020

Master, Copenhagen Business School, Ledelse

2014-2016

Cand. Merc., Copenhagen Business School, International Marketing

1982-1989

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

581
Venstre
7328
Regionsrådsvalg 2021

2701
Venstre
98148
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

2637
Venstre
127808
valgt ind
Kommunalvalg 2017

580
Venstre
9611
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
581
Partiet i alt
7328
Regionsrådsvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
2701
Partiet i alt
98148
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
2637
Partiet i alt
127808
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
580
Partiet i alt
9611
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat