280285-5a20f304.jpeg
280285-5a20f304.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Christoffer Buster Reinhardt
Født 25/3/1991 - Samboende men ikke gift - 1 barn - 2840 Holte
Nuværende stilling: Selvstændig
Hvorfor bør man stemme på dig?
-ET BØRNEVENLIGT RUDERSDAL Etablér flere institutionspladser. Det skal ikke føles som at vinde i lotto at få en plads til sit barn. Flere legepladser, gerne i naturen & sikre skoleveje, så børnene selv kan cykle i skole. -FÆRRE INDBRUD I RUDERSDAL Indfør et lokalt vagtkorps, vi skal ikke finde os i 2 indbrud dagligt i Rudersdal. Det er flere end i vores nabokommuner, som arbejder aktivt med at undgå indbrud. -RENE SØER, ÅER OG ØRESUND Stop for udledningen af 650 mio L kloakvand til vores natur. Det kan vi ikke være bekendt overfor hverken naturen eller den næste generation.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integration er som udgangspunkt et individuelt ansvar.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et meget bredt formuleret spørgsmål, men som udgangspunkt er min holdning, at offentlige ressourcer skal målrettes socialt udsatte frem for andre målgrupper.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil hellere prioritere at sænke grundskylden. Også hvis det betyder en stigning i kommuneskatten, til at finansiere dette.

Det er problematisk, at ingen af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer har indvandrerbaggrund, selvom hver 13. indbygger i Rudersdal har dette.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er aldrig problematisk at vælgerne stemmer som de gør. Det kaldes for demokrati.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis spørgsmålet omhandler bedre idrætsfaciliteter, så er svaret ja. Og sådan tolker jeg spørgsmålet. Hvis det handler om kommunalt betalte fitness-medlemskaber, så nej.

Jens Ive har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er enige om mange ting, men på nogle helt fundamentale områder, som fx skolestruktur er vi uenige.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et helt generelt problem i den offentlige sektor. Fx, hvorfor skal alle elever have en kommunalt betalt ipad?

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bruge de penge der allerede er afsat bedre. Fx ved øget brug af private leverandører.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At vi har så mange ledige som tilfældet er, samtidig med at både det private og offentlige har skriger på arbejdskraft, det er mig en gåde.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Principielt enig. Men vi må desværre ikke sænke grundskylden i den kommende valgperiode, grundet regler i den udligningsaftale som Venstre og Socialdemokratiet står bag. Så spørgsmålet er ikke voldsomt relevant.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et ansvar for at give jordkloden videre til næste generation i en bedre tilstand end vi selv modtog den.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg oplever det ikke som det store problem.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal selvfølgelig hele tiden gøre tingene bedre og smartere. "Send flere penge" må aldrig blive et borgerligt automat-svar.

Det var en god beslutning at foretage en administrativ sammenlægning af otte skoler til fire skoler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. Det er vigtigt med lokal tilstedeværende ledelse. Man skal også bevare skolernes selvstændige historie, kultur og tradition.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for flere pædagoger i Rudersdal, da der kommer flere og flere børn.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Frit valg er godt. Frit valg gør det i sidste ende bedre for de ældre.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Landzone er totalt helligt for mig. Jeg vil også stå vagt om lave bebyggelsesprocenter. Vi er netop et område med meget grønt og luft imellem husene.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for flere cykelstier til fx skoleveje.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bliver allerede brugt rigeligt på jobcentrene. Faktisk for meget.

Rudersdal Kommune bør afsætte midler til at forhindre butiksdød i eksempelvis Birkerød, Nærum og Holte – selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at vi har en levende by, hvor det er muligt at gøre indkøb og gå ud at spise.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Idrætsområdet trænger til et markant løft.

Det var gode beslutninger, at Rudersdal Kommune hævede skatten i både 2020 og 2021.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den var ikke gode beslutninger. Men nødvendige beslutninger på baggrund af den udligningsaftale som Venstre og Socialdemokratiet var bannerføre for. Og som kostede Rudersdal 115 millioner kroner årligt.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi må koncentrere os om kernevelfærden.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er imod den inklusions-målsætning der er. Jeg mener det er synd for alle børn den måde det fungerer på i dag. Men jeg mener ikke at man skal glemme den store majoritet.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er mangel på ladestandere.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil hellere sikre vores grundvand.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der har været både kvik og pcr-test i alle kommuner. Og i de fleste kommuner også flere steder.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må være en prioritet at alle unge er godt oplyste om deres muligheder, således at de kan træffe et selvstændigt frit valg.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal bruge alle gode aktører i sundhedsvæsenet. Og vi skal også stille krav til de private om at være med til at uddanne sundhedspersonale.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er alt for lang ventetid. Og jeg så gerne at vi fik tilknyttet flere speciallæger i almen medicin.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er så lidt vi har af midler til kulturelle indsatser og regionen er så relativt lille

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal passe på vores grundvand. Dette er vigtigere end så meget andet. "Andre områder" er dog en meget bred formulering, hvorfor svaret bliver "overvejende enig"

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et skattebetalt sundhedssystem. Men jeg vil fx gerne være med til at se på en bøde for at udeblive fra en behandling, uden at melde afbud.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er behov for mere tid til den enkelte. Bedre omgivelser og mulighed for at førstegangsfødende kan få to døgns barselsophold.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kvaliteten og fagligheden skal naturligvis være i orden. Men vi kan se at der er gode resultater og stor patienttilfredshed på de mindre hospitaler.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal tage os godt af de socialt udsatte. "andre områder" er dog en meget bred formulering, så derfor er jeg ikke "helt enig"

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man skal kunne gå i gymnasiet hvor man bor. Man skal ikke tvangsfordeles fordi det passer ned i en politikers ønsker og behov.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis regionerne skal bestå, så skal der også være flere opgaver. En af de store fejl ved kommunalreformen var at flytte netop dette område fra amterne til kommunerne.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis det giver mening økonomisk og fagligt, så ja. Og det finder vi kun ud af, ved at teste det af. Så vi vil gerne gennemføre flere udbud, hvor regionen også selv kan få lov til at lave kontrolbud. Et godt eksempel er det netop afsluttede udbud af ambulancekørsel. Her var en privat aktør både bedre og billigere end det offentlige.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal passe på vores grundvand

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke så længe vi betaler så meget skat som vi gør

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ikke nok opgaver ud over sundhedsområdet til at forsvare at opretholde 5 regioner med hver 41 politikere

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for flere midler på fødegangene.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal prioritere busser i de områder hvor der ikke er anden kollektiv trafik. Der hvor der er mange passagerer giver flere delstrækninger på regionens buslinjer overskud, og er med til at finansiere driften i den anden ende af bussens køreplan.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er for lang ventetid på ambulancer, særligt i Nordsjælland

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja til mere Metro, men den foreslåede linjeføring er forkert. Bispebjerg Hospital skal hænge sammen med metro til Ny Ellebjerg Station, evt med linje videre til Hvidovre Hospital. Rigshospitalet kan hænge sammen med Lynetteholmen. Man kan alternativt med fordel også overveje S-tog til Rigshospitalet via et nyt rør fra Ryparken.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis det giver mening fagligt. Men der skal ALTID være mulighed for at blive set fysisk.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykisk og fysisk sygdom er lige alvorligt. Derfor skal en opnormering ikke ske på bekostning.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (11)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Rudersdal Kommune

Ukendt dato

Kommunalbestyrelsesmedlem, Rudersdal

2018-d.d.

Medlem af Trafikudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Medlem af Forretningsudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Formand for Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget, Rudersdal

2018-d.d.

Næstformand for Bycenterudvalget, Rudersdal

2018-d.d.

Medlem af Byplanudvalget, Rudersdal

2018-2021

Formand for Opgaveudvalget vedr. børn og unge som patienter, Region Hovedstaden

2019-2020

Medlem af Forsknings-, Innovations og Uddannelsesudvalget, Region Hovedstaden

2019-2019

Erhvervskarriere (3)

Direktør, CCJ Invest ApS

2015-d.d.

Kampagnemedarbejder, Det Konservative Folkeparti

2014-2015

Kunderådgiver, + LEASING A/S

2010-2014

Uddannelse (1)

Studerende, Professionshøjskolen UCC

2014-2018

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

1158
Det Konservative Folkeparti
10574
Regionsrådsvalg 2021

9755
Det Konservative Folkeparti
190020
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

5375
Det Konservative Folkeparti
103772
valgt ind
Kommunalvalg 2017

494
Det Konservative Folkeparti
5298
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
1158
Partiet i alt
10574
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
9755
Partiet i alt
190020
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
5375
Partiet i alt
103772
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
494
Partiet i alt
5298
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat