14258-3d417215.jpeg
14258-3d417215.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Nikolaj Frederiksen
Født 4/2/1968 i Frederikshaab - Gift - 3 børn - 3400 Hillerød
Nuværende stilling: Politiassistent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Mine holdninger er blevet formet af min familie og et langt arbejdsliv i Frømandskorpset og Politiet. Gennem disse jobs og egne erfaringer - har jeg set og oplevet ting, som for mig - gør det værd at kæmpe for et frit liv med ansvar for sig selv. Ligesom det er naturligt at tage ansvar for dem, som ikke selv kan - og sørge for at dem, som ikke vil - bliver motiveret til at tage ansvar for dem selv og ikke bliver en belastning for os andre. Mine mærkesager er mennesker først, ordentligt og værdig behandling og retten til at bestemme over sit eget - og til enhver tid - overholder lovgivningen. Mine prioritering vil være dem, som har skabt den velfærd som vi nyder godt af - først - og så er det naturligt, at tage den yngste generation og dem, som ikke er i stand til at klare sig uden hjælp - som de næste. Dem som kan klare sig selv - vil derfor komme til sidst. Find mig på Facebook under; Nikolaj Frederiksen Det Konservative Folkeparti og overbevis mig om, at jeg tager fejl.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal selvfølgelig leve op til sine forpligtigelser for at integrere flygtninge og indvandrere, men det er samtidigt også et eget ansvar at gøre en indsats. Sådan vil det også være, hvis vi udvandrede til et andet land.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal bruges de nødvendige penge, som kræves for at man kan hjælpe du socialt udsatte. Men man må også godt stille krav til at man gennemføre de forskellige tiltag, fx misbrugsprogrammer.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kommunale budget er kun blevet forøget og vi har på intet tidspunkt sparet. Der har været lavet omprioriteringer på et par procent og disse penge er blevet brugt på andre områder. Der skal i højere grad være valgfrihed og borgerne skal selv bestemme hvad de vil bruge deres penge til. Der bliver brugt alt for mange penge på velfærd til de kommunalt ansatte som samtidigt ... Læs mere

Det var en god beslutning at hæve kommuneskatten med 0,15 procentpoint i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det generelle skatteniveau er alt for højt, kommuneskatten er ikke den eneste skat, som skal betales og vores skattetryk i Hillerød skal ikke være højere end landsgennemsnittet og slet ikke være et af de højeste i regionen. Dertil kan man lægge en helt uforståelig udligning som ikke giver incitament til at optimere i de enkelte kommuner.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør være eget ansvar at lave den fysiske aktivitet som jo ikke kun gavner en selv, men også gavner helheden.

Det var en god beslutning at tillade højhuse på 15 etager på Frederiksbro/Møllebrogrunden i Hillerød.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er flere grunde til at være imod et højt byggeri, men jeg mener at der er flere årsager til at bygge i højden. Den åbenlyse er pladsmanglen. Alternativet er at vi så skal indrage større områder omkring Hillerød eller udvide vores lokalsamfund omkring byen, med tilhørende infrastruktur. Det gavner ikke miljøet eller klimaet.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bør ikke bruges ressourser og økonomi på mennesker som sagtens kan klarer sig selv. Men da det hele drejer sig om kommunale ydelser og ikke det frie valg, så er det klart at folk tager imod det som de har betalt skat til.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hurtig genoptræning og forebyggelse er nødvendigt for at nedbringe de lange sygemeldinger.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er for let at sige nej til arbejde som ikke er attraktive i forhold til ens kompetencer. Der bruges generelt alt for mange penge på at få enkelte personer i arbejde, hvilket ikke burde være nødvendigt når der er stor efterspørgsel.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De kommunale skatter er ikke de eneste skatter som man skal betale som boligejer. Dette gælder også grundskyldspromillen som i bund og grund er et subjektivt skøn på en skat. Man har allerede betalt skat, renter og afgifter af de penge som man skal betale sin ejendom med, ligesom man også har betalt moms af de forbedringer og vedligeholdelse som gør at ejendommen har en værd... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunen skal stræbe efter at være mere miljø og klima venlig, men det må ikke være på bekostning af de helt nødvendige udgifter til dem som er helt afhængig af de ydelser som kommunen levere. Man kan godt være smartere i måden at udlede CO2, fx skal vi stille krav til den kollektive drift og revovation. Der bør ikke køres med tomme busser eller halvtomme renovations biler.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Så længe at det bedre kan betale sig ikke at bidrage og at man får flere privilegier ved arbejde imod systemet end for, så vil vi have den udfordring. Nøglen er integration og ved at have et arbejde, et ansvar og få anderkendelse for dette - så er det nemmere at få en ressource. Det bør ikke være muligt at sige nej til arbejde og det skal selvfølgelig kunne betale sig at arbe... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et overvejende argument er det meget store sygefravær i det kommunale. Det gør, at der kommer mange forskellige mennesker i ens hjem. Derfor bør man give mere plads til friplejehjem og privat hjemmepleje - hvor der er større stabilitet. Og bedre mulighed for at vælge mellem de værdighedsydelser som man selv har betalt for.

Der skal tilføres flere penge til skoleområdet, selvom det sker på bekostning af andre områder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ved omprioritering kan man tilføre flere penge til skoleområdet, ligesom den teknologiske udvikling bliver bedre og smartere.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunens daginstitutioner skal opfylde det normativ som findes op området. Men udgifterne skal tilpasse så de kan betales af de børnefamilier som anvender dem.

Kirsten Jensen har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det frie valg er en mærkesag og der går intet fra nogen ved at andre vælger noget andet. Når vi handler så køber vi heller ikke det samme - og tit handler vi forskellige steder. Sådan bør det også være med ældreplejen. Vi bør hilse private initiativer velkommen og glædes over, at der er nogen som kan få noget, der er bedre end det som kommunen kan tilbyde.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hillerød er kendt for naturen og korte afstande til skov og søer. og der skal være en balance imellem de grønne områder byggerierne, ellers må man jo bygge i højden.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At lave cykelstier er nødvendigt for trafiksikkerheden og bør de bør laves når der er økonomi til dette. Men vejene benyttes ikke kun af private billister, men er en nødvendighed for at få vores infrastruktur til at fungere. Vi benytter vejene til kollektiv trafik, håndværkere med materialer, logistik af dagligvare, renovation, akut beredskab og lignende. Det er alt sammen no... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er en årsag til at folk er langtidsledig og man bør stedet kigge på denne årsag. Det kan være manglende integration, genoptræning eller sygdom.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør være muligt at tildele kommunale midler til idrætten uden at pengene skal bruges på administration i kommunen. Det bør i højeregrad være op til foreningerne at fordele pengene.

Hillerød Kommune skal stille krav til private bygherrer om, at en bestemt andel af nybyggeri af boliger skal være almene boliger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Private bygherre skal ikke påføres opgaver som kommunen og almenenyttige boligselskaber har. Hvis bygherre selv tilbyder at opføre en andel af almene boliger er det fint, men det skal ikke være et krav.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kommunale budget på kultur og fritid er et af landets mindste. Det udgør omkring 1 % af kommunalbudgettet. Kulturen er det som er med til at identificere os som danskere og Hillerød borgere. Vi er først rigtigt klar over det, når andre kommer med deres kultur og fortæller os hvordan vi skal skal gøre. Hillerød har en stor fortælling omkring Kongernes Nordsjælland og alle... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør være muligt at lave aftaler med private udbydere af ladestandere og gerne et samarbejde som ikke forfordeler de enkelte udbydere.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man bør nytænke den kollektive trafik. Der køre alt for mange forskellige tog og busser på de samme strækninger og med undtagelsen af myldre trafikken så køre der for meget ledig kapacitet rundt. Det bør spredes ud.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For en beboer i Hillerød har det været forholdsvis nemt, men kan forestille mig at det har været langt mere besværligt at blive testet, især PCR testet i ydre områderne i Regionen.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mange uddannelser bliver nedprioriteret pga en opskruet forventning om at det er bedre at studere end at blive håndværkere. Man skal huske at det er håndværkere som har bygget Frederiksborg slot og ikke arkitekten eller kongen, selvom det er dem som har taget æren.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det private er generelt bedre til at udnytte de ressourcer og kapaciteter som de råder over. Alene arbejdstiden/åbningstiden i det offentlige gør, at man ikke får udnytte det potentiale, der er i at gennemføre undersøgelser, behandlinger og operationer hele døgnet.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I de mere end 25 år at jeg har været en del af akutberedskabet i politiet, så har der været udfordringer med alarmcentralen. Det handler ikke alene om at der skal være et antal sundhedspersonale, men i ligeså høj grad være kvalificeret politipersonale som kan råde og vejlede. Derved undgår man et tab af tid og mistede opkald. Samtaler kan flyttes rundt til det faglige persona... Læs mere

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kultur skal opprioriteres uanset om man bor i de store byer eller i ydreområderne. Det er kulturen som samler os og det er den som skaber vores identiet uanset om det er den lokale fodboldklub eller en særlig ege man kommer fra. Vi opdager vores egen kultur - når andre bringer deres kultur ind i vores liv, på godt og ondt.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man betaler i forvejen en meget høj skat, men man kan sagtens indføre betaling for udeblivelse ved undersøgelser, behandlinger og operationer.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør være muligt at give barnet og moderen en ordentligt og tryg fødsel, samt en forberedelse op til. Derved undgår man kompliceret fødselsforløb og belaster familien unødigt og iøvrigt vil komme til at koste mere end nedprioriteringen af en ordentligt og værdig fødsel.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Patienten og behandlingen er for mig det vigtigste. Hvis man har en sygdom eller en skade som kræver specialister, så vil jeg være mest tryg ved at få behandlingen og undersøgelsen hos dem som har den største erfaring og viden. Og det vil jeg godt køre efter. Derimod ser jeg en fordel i at beholde mindre lokale sygehuse sammen med kommunale sundhedshuse, hvor der kan være beh... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man skal hjælpe dem som gerne vil modtage hjælp og stedet finde ud af årsagen til hvorfor nogle særlige udsatte gentagne gange ender i misbrug på trods af god behandling.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør være et frit valg, hvor man vil gå gymnasiet. Det bør alene være op til eleven.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis man kunne have økonomien et samlet sted og beslutningskompetencen lokalt hvor man kender borgeren, så ville det være en mulighed. Der tænkes alt for meget i økonomi og for lidt på det enkelte menneske og deres familier.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man må konstatere, at jo flere der er at vælge imellem jo større og bedre bliver konkurrencen. Jeg er overbevist om at sundhedssektoren godt kan drives mere effektive uden at det går ud over kvaliteten.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er absolut vigtigt at passe på vores natur og en forurenede grund bliver ikke billigere at rense jo længere vi venter, tværtimod.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man kan i mange tilfælde godt kræve et gebyr, især for udeblivelse fra undersøgelser og behandlinger

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sundhedsvæsenet skal i stedet ledes af lægefaglige fællesskaber og professionelle bestyrelser. Kvaliteten af både drift og behandling vil kunne forbedres, hvis regionerne nedlægges. Resten af områderne kan lægges under staten eller kommunerne.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal være trygt og sikkert at føde. En rolig fødsel er absolut nødvendig for en god start på livet og medvirkende til ikke at komplicere livet for en ny familie.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bør tænkes nyt i de ydreområder med meget få passagerer. Man kunne eksempelvis overveje delebiler på strækninger med meget få passagerer fx. en minibus.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En absolut nødvendighed for at kunne bo og være tryg i yderområdet er, at der er et ordentligt akutberedskab med responstider som er ansvarlige i forhold til behandlingen.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De konsultationer som er mulige at foretage på video eller telefon skal tages som sådan. Vi så under nedlukningen at det var muligt og hvis man har egen familielæge, så bliver det endnu mere trygt og sikkert. Det er iøvrigt også mere sikkert i forhold til eventuel smitte og så er det nemmere for den syge at man ikke skal transportere sig rundt når man er syg.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mistrivsel og hurtig indsats er årsagerne til om den psykiatrisk behandling skal blive lang og kompliceret eller om man hurtigt kan få den rigtige behandling. Alt for tit ender psykiatriske patienter et sted, hvor politiet bliver involveret fordi patienterne handler i frustration og gør ting for at fremskønne en hurtigere behandling. Unødige mange går i selvmordstanker, alt... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Byrådsmedlem, Hillerød Kommune

2021-d.d.

Medlem af § 17, 4 udvalget for socialsammenhængskraft og trivsel i Hillerød Byråd

2019-2021

Medlem af Erhverv, Beskæftigelse & Turismeudvalget i Hillerød Byråd

2019-2021

Medlem af Kultur & Fritidsudvalget i Hillerød Byråd

2019-2021

Bestyrelsesmedlem af Vælgerforeningen

2016-2021

Erhvervskarriere (2)

Politiassistent, Politiet

1995-2021

Professionel Soldat, Forsvaret

1986-2012

Uddannelse (2)

Politiassistent i Nordsjællandspoliti, Rigspolitiet, Politiet

1995-2021

Oversergent i Frømandskorpset, Søværnets Frømandskorps, Forsvaret

1988-2012

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

878
Det Konservative Folkeparti
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021

323
Det Konservative Folkeparti
4503
Kommunalvalg 2017

109
Det Konservative Folkeparti
1578
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
878
Partiet i alt
190020
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
323
Partiet i alt
4503
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
109
Partiet i alt
1578
Kandidatens mærkesager
Integration
Miljø og klima
Skat
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat