164807-e31188f2.jpeg
164807-e31188f2.jpeg
SF
Socialistisk Folkeparti
Stine Roldgaard
Født 17/5/1972 i Gentofte - Gift - 5 børn - 2650 Hvidovre
Nuværende stilling: Sygeplejerske
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er den type, som ikke har en vild ambition for at blive til noget eller nogen i andres øjne. Jeg hepper hellere på politikeren foran mig på listen end at fremhæve mig selv. Måske er det derfor, at jeg alligevel fik ret mange stemmer sidst ? Fordi jeg ikke har behov for at blive hørt, men fordi jeg har en masse på hjerte og ikke kan lade være med at give min mening til kende, når det handler om samfundets svage, om dem der ikke kan råbe op for sig selv. Det gælder både nyfødte og småbørn, ældre, mennesker med psykisk sygdom, handicap, misbrug og andre stigmatiserende forhold i livet. Samtidig har jeg også lyst til at fremme et samfund, hvor vi har tid til hinanden og os selv. Hvor det ikke er arbejdsmarkedet og økonomiske interesser, der hele tiden styrer, og hvor vi, når livet er forbi kan se tilbage og være tilfredse med det vi har udlevet og oplevet og haft sammen. Hvor arbejde med omsorg og lindring vægtes og lønnes højere end salg af aktier og boliger...Hvor vi tager ansvar.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener, at der omkring hovedstaden har været rigtig mange muligheder for at blive testet. Når man så optagelser fra andre steder i Danmark kunne jeg kun se at vi faktisk var ret heldige herovre i region H. Men jeg er klar over at region H er stor og at der har været større afstande og ventetider rundt omkring.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis det skal forstås på den måde at flere unge skal opmuntres og hjælpes til at finde deres vej i livet og arbejde med det de er glade for og som giver mening.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, der er større risiko for at udhule det offentlige yderligere. Desuden har det offentlige alligevel det sidste ansvar og får fejlbehandlede og komplicerede patienter fra det private. Lad os hellere opgradere vores fælles offentlige sundhedsvæsen som vi alle bidrager til over skatten.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som sygeplejerske i aftenvagt på et bosted på Nørrebro oplever jeg ofte at skulle ringe 1813 og det har for det meste virket effektivt. Det samme oplever jeg, når jeg bruger det til mine private opkald i familien. Men jeg er klar over at det ikke er alle borgere, der er tilfredse, og det har jeg stor opmærksomhed på.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er helt enig i at livet og kulturen skal leves i hele regionen og at yderområderne har en masse plads og liv, som ikke støttes og udnyttes godt nok. Det kan vi sagtens gøre bedre til glæde for flere.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores grundvand er vores livskilde - det skal have højeste prioritet. Uden rent vand intet sundt liv.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som SFer går jeg selvfølgelig ind for et fælles offentligt sundhedsvæsen. Brugerbetaling er et skråplan som øger ulighed i sundhed. Det er ikke den vej jeg vil gå og støtte. Vi gør klogt i hele tiden at forske og arbejde mere i forebyggelse end dyre behandlinger.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forholdene for gravide og fødende er under al kritik, fordi forholdene for vores jordemødre og øvrige sundhedspersonale er det. Vi skal have langt større fokus på forebyggelse af komplikationer, tid til at tale med de gravide og mulighed for at alle med normale graviditeter får tilbudt at føde udenfor hospitalsregi, dvs i klinik eller hjemme med en jordemoder fra et lille team... Læs mere

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har altid haft modstand mod nedlukning af mindre sygehuse for at give plads til supersygehuse og kæmpehospitaler. Centralisering er ikke altid godt i sundhedsvæsenet. Især ikke for kronikere og ældre, som lider under lange transporttider og problemer med at få besøg, når de er indlagt langt fra deres netværk. De mindre steder giver mulighed for et mere lokalt miljø og mere ... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Socialt udsatte skal have lige adgang til sundhed og det betyder i nogle tilfælde at der skal bruges flere ressourcer på dem her og nu. Det betaler jeg med glæde min skat for og føler på en måde at det er som en forsikring. Vi kan alle ende på samfundets bund, men for de fleste af os sker det heldigvis ikke.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en fordel at en gymnasieklasse er harmonisk i sammensætning. Men man må også være realistisk i forhold til geografien og der bor flere tosprogede på Nørrebro end i Frederikssund....og elever skal heller ikke bruge for meget tid på transport, hvis det kan undgås. Det er godt at have mulighed for at blive undervist i sit lokalområde. Det giver flere mulighed for at tænke ... Læs mere

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er overvejende enig, fordi jeg mener, at vi skal have lighed i sundhed og fordi jeg er bekendt med at nogle kommuner er hårdere spændt for økonomisk end andre og andelen af handikappede børn er ikke nødvendigvis fordelt lige i kommunerne. Jeg er for at regionerne får en større indflydelse og ansvar for vores handikappede børn og kan også se fornuften i at det bliver i tæt s... Læs mere

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis de private er bedre og samtidig overholder miljøkrav og arbejdsmiljøkrav må man se på det og lære.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forurening der kan sprede sig og skade i omgivelserne skal findes og fjernes. Men det skal gøres så det ikke skader dem der bor i området og dem der arbejder med det.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg går 100% ind for et sundhedsvæsen vi betaler over skatten - ikke via gebyrer.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg vil være bange for at vi så ender med en statsstyret bestyrelse som ikke har fornemmelse for det mere lokale, som regionerne trods alt har. Jeg synes at det er godt med det demokrati vi oplever i regionsrådet.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hele fødeområdet lider under ressourcemangel. Det skal tilføres en solid saltvandsindsprøjtning.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er altid en opvejning af flere interesser. Måske skal man se på alternativer til bus i de tilfælde hvor der er få passagerer, for de få kan stadig være meget afhængige af offentlig transport.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis der er et behov, så ja.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Metro til hospitalerne er en god ide - jeg har ikke sat mig ordentlig ind i metro til RH men kan forestille mig at det er en svær og dyr øvelse midt inde i byen. Derimod har jeg i mange år sammen med mine lokalpolitiske fæller kæmpet for at få Metro til Hvidovre Hospital. Det giver rigtig god mening for mig.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En del kunne nok med fordel klares over skærm, så man slap for at hive småsyge børn afsted eller måske endda risikerer at blive smittet når man sidder og venter i konsultationen. Men det må aldrig være istedet for samtaler og tid til udredning når man møder op til personlig konsultation. Der skal være plads til begge dele.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er altid et spørgsmål om prioritering i sundhed, men med min viden og erfaring indenfor psykiatrien kan mange af de somatiske sygdomme og sengedøgn på alle andre afdelinger end psykiatriske let gøres mindre ved at passe bedre på og forebygge hos vores borgere med psykiatriske lidelser. Så forebyggelse og prioritering af psykiatrien bliver ikke et spørgsmål om at skære på n... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En af mine vildere mærkesager er jo gratis offentlig/kollektiv trafik i regionen. Jeg tror på at det vil kunne betale sig på sigt og afskaffe en masse bureaukrati og meningsløs registrering og så vil det give nogle af vores dårligst stillede samfundsborgere bedre i forhold til at kunne komme rundt i regionen uden at betale og samtidig slippe for at have 50 ubetalte bøder liggen... Læs mere
Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Bestyrelsesmedlem SF region H bestyrelse

2017-d.d.

Regionsrådskandidat

2017-d.d.

Erhvervskarriere (2)

Sygeplejerske, Københavns kommune

2019-d.d.

Privat børnepasser, Tumleriet

2014-2019

Uddannelse (2)

2. års elev, ManuVisionskolen Frederiksberg, Kropsterapi

2020-d.d.

Professionsbachelor, Sygeplejerskeuddannelsen i København, Sygeplejerske

1993-1999

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

3098
Socialistisk Folkeparti
85602
Regionsrådsvalg 2017

1549
Socialistisk Folkeparti
58950
Regionsrådsvalg 2021
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
3098
Partiet i alt
85602
Regionsrådsvalg 2017
Socialistisk Folkeparti
Personlige stemmer
1549
Partiet i alt
58950
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Miljø og natur
Sundhedsområdet generelt
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat