283239-33a575dd.jpeg
283239-33a575dd.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Line Ervolder
Født 29/5/1970 i Østerbro - Ikke oplyst - Ingen børn - 2100 København Ø
Nuværende stilling: Sygeplejerske
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg brænder for de svageste i samfundet. For de ældre, for de handikappede og for de socialt udsatte. Jeg vil arbejde for det frie valg imellem offentlige og private ydelser. Hvor de private og selvejende institutioner for lov at byde ind på den kommunale pleje, og hvor hjælpen tilpasses den enkeltes behov uden at det skal være en lang sej kamp. Udsatte borgere skal have en sagsbehandler, der kender borgeren, og sagsbehandlerne skal have færre sager, så der bliver tid og mulighed for at gå i dybden med de problemer, som borgeren har. Vi skal værne om miljøet, men det betyder ikke nødvendigvis at bilerne skal helt ud af byen. København skal have en metroforbindelse til alle bydele og der skal være plads til flere el-biler med tilhørende infrastruktur. Som borger skal man kunne parkere sin bil, så jeg ser gerne at der bygges nye p-pladser under jorden. Derudover skal regionens hospitaler miljøsikres, blandt andet ved, at vi bygger energivenligt og affaldssorterer meget mere end i dag.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integration foregår på arbejdspladser og i skoler og daginstitutioner. Så derfor skal flygtninge og invandrere deltage på lige fod som andre borgere, herved bliver man også en del af samfundet. Der skal ikke særskilte jobordninger og alt mulige andet til. Derimod skal man øge indsatsen for at forebygge rekruttering til bande miljøet.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De områder har været meget underprioriterede i årevis, samtidig er det nok de borgergrupper, der bliver kastet mest rundt i systemet. Jeg vil gerne arbejde for at borgerrettighederne bliver styrket på området - på linje med, at man har behandlingsgaranti på sundhedsområdet. Så man skal have ydelserne bevilliget hurtigt og i en længere periode, så man ikke skal rende til møder ... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ønsker at grundskylden sænkes, så det bliver billigere at bygge og derved bo i København. Vi har den højeste grundskyld i hele landet og det er nok lidt i overkanten.

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Lars Weiss har været en god overborgmester, efter han overtog posten fra Frank Jensen i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det forebygger tab af funktioner og sygdomme og derved spares udgifter på sundhedsområdet.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Efter fire år i borgerrepræsentationen må jeg nok erkende at der bliver bevilliget mange penge til “feel good” projekter, som dybest set ikke har noget at gøre med de normale kommunale opgaver. De penge vil gøre mere gavn ved at styrke, skoler, daginstitutioner og særligt de mest udsatte borgere.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning er også forebyggelse af forværring og tab af funktioner og livskvalitet.

Der skal afsættes midler til at forbedre forhold for Københavns Kommunes handicappede, udsatte og sindslidende, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder som skoler og daginstitutioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De områder har været meget underprioriterede i årevis, samtidig er det nok de borgergrupper, der bliver kastet mest rundt i systemet. Jeg vil gerne arbejde for at borgerrettighederne bliver styrket på området - på linje med, at man har behandlingsgaranti på sundhedsområdet. Så man skal have ydelserne bevilliget hurtigt og i en længere periode, så man ikke skal rende til møder ... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Antallet af biler i København skal mindskes, og en god måde at opnå det på er ved at nedlægge et stort antal parkeringspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal arbejde målrettet for at forbedre miljøet, men få sorteret de “ miljøløsninger” fra, der ikke er effektive men som blot føles rigtige. Nogle gange bliver miljøpolitik en anelse populistisk og et ræs om at være de mest grønne og her mener jeg, at vi skal vælge de kloge løsninger - som dem fagfolk anbefaler. Vi skal ved Gud stadigvæk have råd til gode skoler, daginstitut... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bander og ghettoer er et kæmpe problem, men mennesker der bor, arbejder og bidrager, er en ressource.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Barndommen kan ikke gøres om og det er her at den mest grundlæggende del af vores personlighed dannes, som har betydning for fremtidige færdigheder og trivsel. Der skal være voksne nok til at kunne tage et barn på skødet, når det er ked af det og til at lave meningsfyldte aktiviteter. Jeg ser det som en af kommunens allervigtigste opgaver, at skabe trygge rammer for byens børn.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er lige vigtigt og må kunne prioriteres samtidig med totale trafikinvesteringer.

Københavns Kommune skal indføre yderligere begrænsninger for restauratører i Indre By for at mindske gener fra nattelivet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Indre by er meget belastet af larm alle ugens dage, der må gerne være en større geografisk spredning.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Derudover skal jobcentrene lukkes og opgaven skal løse af blandt andet A-kasserne. De mest sårbare skal have arbejde via socialøkonomiske virksomheder, der har øje for borgere med særlige behov.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er imod den inklusionspolitik der har været dominerende i mange år. Da alt for mange børn med diagnoser tabes på gulvet og ender med at blive ensomme og isolerede i en almindelig klasse. Der skal være specielle tilbud til de børn hvor man kan rumme netop de udfordringer som barnet har.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal gøres i takt med at der kommer flere el-biler. Så dem med en almindelig bil stadigvæk kan finde en p-plads.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, er vist det korte svar. Vores jobcentre har ikke fået en eneste i arbejde de sidste to år. Det kan der forhåbentlig ikke være to meninger om - hvor ringe det er.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man kan ikke tage penge fra sundhedsområdet og give til kollektiv trafik. De er låst i hvert deres budget. Så det kan man slet ikke.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I begyndelsen, var der nogle logistikproblemer, men da det først var oppe at køre fungerede det egentlig fint nok.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke alle der egner sig til at gå i gymnasiet, så de andre områder skal tales op.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Særligt hvis de special praktiserende læger får lov at tage flere patienter. Det vil flytte en del opgaver ud til det nære sundhedsvæsen.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der har i mange år været store problemer med akuttelefonen, vi ønskede ikke den gamle lægevagt nedlagt, og nu ser vi konsekvenserne.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke en regional kerneopgave.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det ser jeg ikke nogen grund til. Det vil bryde med en lang historisk tradition for skattefinansieret behandling i Danmark. Hvis noget skal være anderledes kan man overveje en forsikringsordning på nogle type behandlinger.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er massiv mangel på jordemødre og jeg ser blandt andet en mulighed for, at vi kan tilbyde sygeplejersker en overbygning på deres uddannelse til jordemor. Det har jeg arbejdet for i de sidste to år og det ser ud til nu, at vi har et flertal for dette.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ikke fysisk plads til yderligere sammenlægning af specialer på de store sygehuse. Så hvis vi ikke bevarer de små lokale sygehuse til behandling af mere almindelige sygdomme, så er der alt for få pladser til patienterne.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Unge mennesker skal have mulighed for at vælge deres gymnasium efter hvor deres kammerater går. Kunstig opdeling og tvangsflytning, tror jeg ikke på er en god ide.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er mange ulæste problemer på sundhedsområdet, så jeg kan ikke se hvorfor det skulle blive bedre af at regionen overtager endnu et ansvarsområde.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi sender ofte de her opgaver i udbud og som noget nyt er regionen begyndt at selv lave kontrolbud. Det vil sige, at vi får sammenlignelige priser på opgaverne. Den der kan løse opgaven bedst og billigst skal naturligvis have den. Jeg har ingen præferencer til selve organisationsformen.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sådan er det allerede. Vi tager penge fra andre områder, inden for regional udvikling, og bruger på jordoprensning.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Har set det i praksis i Norge. Det er meget tungt og administrativt besværligt, og det beløb man får ind, modsvarer ikke de administrative udgifter.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver mening, hvis man finder en mindre bureaukratisk model end dem vi tidligere er blevet præsenteret for. Men det skal være simpelt og gennemskueligt.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Penge gør det nok ikke alene, da vi mangler uddannede jordemødre. Man kan derudover også se på at flytte nogle opgaver ud til sundhedsplejerskerne i kommunerne og efteruddanne dem til at blive bedre til at støtte familierne med blandt andet ammevejledning.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, for så har vi ingen kollektivtrafik i de mindre befolkede områder, og jeg ønsker ikke en yderligere affolkning af landdistrikter -slet ikke på grund af praktikaliteter.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er enig i at responstiden på ambulancer skal ned, hurtig hjælp er meget afgørende for overlevelse.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi konservative ønsker at metroforbinde alle hospitaler

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bar vist sig at fungere godt under Covid-19, så det er en god ide, at fortsætte med det, der hvor det giver mening.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien har fået en økonomisk løft i de sidste budgetter, men desværre er det område ramt af rekrutteringsproblemer som alle andre områder inden for sundhedsområdet.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Medlem af Borgerrepræsentationen

2018-d.d.

Medlem af Socialudvalget, Københavns Kommune

2018-d.d.

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Medlem af Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden

2018-d.d.

Medlem af byggegruppen for BørneRiget

2018-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Intensiv Sygeplejerske, Rigshospitalet

2016-d.d.

Uddannelse (2)

M.Sc., Roskilde Universitet, Erhvervsøkonomi og ledelse

2007-2011

Sygeplejerske, Ribe Amts Sygeplejeskole

1991-1995

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

1019
Det Konservative Folkeparti
40172
Regionsrådsvalg 2021

3318
Det Konservative Folkeparti
190020
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

3161
Det Konservative Folkeparti
103772
valgt ind
Kommunalvalg 2017

1266
Det Konservative Folkeparti
16792
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
1019
Partiet i alt
40172
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
3318
Partiet i alt
190020
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
3161
Partiet i alt
103772
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
1266
Partiet i alt
16792
Kandidatens mærkesager
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat