279950-4ece74cd.jpeg
279950-4ece74cd.jpeg
RV
Radikale Venstre
Søs Haugaard
Født 18/5/1963 - Enlig - Ingen børn - 2100 København Ø
Nuværende stilling: Universitets- og HF-lærer
Hvorfor bør man stemme på dig?
Der er masser af potentiale for meningsfuld beskæftigelse i kampen for klimaet og her skal grøn uddannelse og oprettelse af grønne praktikpladser være de første vigtige skridt i Region Hovedstaden. Som tidligere kræftpatient ved jeg, at hurtig diagnosticering er livsvigtig—her skal de dele af sundhedssystemet, som patienterne først får kontakt med, bl.a. de praktiserende læger, have styrket deres professionalisme i tidlig diagnosticering. Der er en række gode tilbud til pårørende til kritisk syge, men unge bliver overset her. Unge voksne eller knapt voksne søskende til kritisk syge unge skal have bedre adgang til opbakning, rådgivning og støtte—gerne i partnerskab med frivilligorganisationer. På psykiatriområdet er selvmordsforebyggelse min hjertesag. Mange selvmord er at betragte som ulykker, der kunne have været forhindret—det er ubærligt og her skal sundhedsvæsenet være bedre til at sætte tidligt ind med en forebyggende indsats.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alt hvad regionen i øvrigt står for--sundhed, uddannelse, miljø--forudsætter en god offentlig transport, der kan konkurrere med de mindre miljø- og klimavenlige alternativer.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Testsystemet har i det store hele været velfungerende--dog vil en opgradering af den offentlige transport i regionen også have en gunstig virkning i forhold til adgang til teststederne.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal altid være den unges eget valg, hvilken uddannelse, de har mest lyst til. Erhvervsuddannelserne kan gøres mere attraktive ved at der blvier gjort noget alvorligt ved praktikpladssituationen; men der skal ikke manipuleres med de unges egne valg.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt ok at samarbejde med den private sektor, hvor det er relevant, men helt grundlæggende skal der satses på det danske sundhedsvæsen mht kompetence, udvikling og kapacitet.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er helt centralt for borgernes tryghed at vide, at akuttelefon og akutberedskab fungerer på højeste niveau mht teknisk sikkerhed og sundhedsfaglig kompetence.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kulturel udvikling går hånd i hånd med beskæftigelsesmuligheder og erhvervsmæssig og boligmæssig udvikling i områderne. Den erhvervsmæssige og den kulturelle udvikling skal gensidigt støtte hinanden.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De tilbagevendende sager med forurenet drikkevand i snart den ene snart den anden kommune taler deres eget tydelige sprog.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Brugerbetaling vender altid den tunge ende nedad og kan i værste fald betyde, at borgere afskæres fra livsvigtig eller anden nødvendig behandling.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fødende skal først sendes hjem, når de har haft mulighed for at komme sig ovenpå fødslen og de fødende skal naturligvis ikke transporteres rundt mellem hospitalerne efter fødselen er gået igang. Her er god planlægning en central faktor.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Her skal sundhedsfaglig kompetence veje tungt. I stedet for mange mindre sygehuse, bør gode transportforhold og faciliteter for pårørende på hospitalerne prioriteres.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Afgjort. Ulighed i sundhed er en af de væsentligste udfordringer for sundhedsvæsenet.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De unge skal vælge gymnasium efter deres egen præference. Mangfoldighed på andre parametre--f.eks. forældrenes uddannelsesniveau-- er fuldt så relevant som etnicitet. Jeg underviser selv på et veldrevet HF-center med mange tosprogede elever.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kan medvirke til en mere ligelig og ensartet behandling af familier med handicappede børn på tværs af kommunerne.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det børe være et pragmatisk spørgsmål, hvor økonomi og hensigtsmæssighed--ikke ideologi--afgør, om opgaven skal løses offentligt eller privat.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er nødvendigt af hensyn til grundvandet og borgernes sundhed.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Brugerbetaling vender altid den tunge ende nedad og kan i værste fald betyde, at borgere afskæres fra livsvigtig eller anden nødvendig behandling.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne er et relevant demokratisk niveau til at løse de nuværende opgaver og må også gerne tildeles mere kompetence mht transport, miljø og uddannelse.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En god start i livet er alles ret.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Offentlig transport skal anskues som en helhed. Passagererne vælger det offentlige, når det er fleksibelt og kommer ud i alle afkroge og også kører på skæve tidspunkter.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må ikke være livsfarligt at bo i et yderområde. Akutberedskabet skal have en forsvarlig reaktionstid i hele regionen.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Metro er en fantastisk løsning for både patienter, pårørende og personale.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er naturligt at anvende den teknologi, som mange er blevet fortrolige med under nedlukningen, til at spare tid og transport i forbindelse med lægebesøg; men det skal fortsat være muligt at mødes med egen læge face-to-face--det kan der være tungtvejende sundhedsfaglige, kommunikationsmæssige og menneskelige grunde til.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Især selvmordsforebyggelse ligger mit hjerte nær. Mange selvmord er at betragte som ulykker, der kunne have været forhindret, hvis hjælpen var kommet i tide. Det er ubærligt.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (2)

Ekstern lektor, Københavns Universitet

2013-d.d.

HF-lærer, Efterslægtens HF-center

2020-d.d.

Uddannelse (1)

Cand.Mag, Københavns Universitet, Engelsk og teatervidenskab

1982-1993

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1099
Radikale Venstre
93614
Regionsrådsvalg 2017

1049
Radikale Venstre
74270
Kommunalvalg 2017

407
Radikale Venstre
26725
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
1099
Partiet i alt
93614
Regionsrådsvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
1049
Partiet i alt
74270
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
407
Partiet i alt
26725
Kandidatens mærkesager
Miljø og natur
Sundhedsområdet generelt
Ungdomsuddannelser
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat